Finansfokus 04 2020 Cover
adv BI
Finansfokus Innhold
Innhold
7
TØFFE TAK PÅ
HJEMMEKONTORET

En ny runde med hjemmekontor har satt sine tydelig spor. Én av fire sliter fysisk og/eller psykisk. 43 prosent har smerter i nakke og skuldre. Det viser Finansfokus’ nye medlemsundersøkelse.


10
ARBEIDSDAGEN ENDRET SEG MED KORONA

Helge Høvig i Sparebanken Sogn og Fjordane valgte å ha hjemmekontor på jobben. Der var han alene 2,5 måneder bak stengte dører.

11
LEDERE MÅTTE TENKE NYTT

Koronapandemien har gitt lederne nye utfordringer. Vi har pratet med tre ledere om hvordan de har håndtert situasjonen.


14
MIN ARBEIDSPLASS:
BILJEGEREN

Morten Ousdal er utreder i Finans2. Hans jobb er å jakte på stjålne biler. Hvis han lykkes, får banken mye av pengene tilbake.

15
PORTRETT: DNB-SJEF KJERSTIN BRAATHEN

DNBs nye konsernsjef Kjerstin R. Braathen er mektig imponert over hvordan de ansatte har taklet pandemien. Møt henne i portrettet.

18
MER PENSJON
FOR PENGENE

Fra 1. februar kan du få bedre betingelser på forvaltningen av din innskuddspensjon ved å flytte den til YS Pensjon og Nordea Liv.


Ålgård Offset AS er
godkjent som
svanemerket bedrift.


GODKJENT OPPLAG: 32 247
FORSIDEILLUSTRASJON: missboo.no/Bente Jørgensen
REDAKSJONEN AVSLUTTET: 1. Desember 2020

FINANSFOKUS 04/20. MAGASIN FOR FINANSFORBUNDET. 21. ÅRGANG. ISSN 1502-0053
ANSVARLIG REDAKTØR

Svein Åge Eriksen
Mobil: 900 79 547
sae@finansforbundet.no

JOURNALIST

Sjur Anda
Mobil: 470 34 460
san@finansforbundet.no

ABONNEMENT

Marit Rydningen
Mobil: 913 40 153
mry@finansforbundet.no

ANNONSER

Fredrik Selnes Schei
Mobil: 934 31772
fredrik@finansforbundet.no

DESIGN

Mediamania AS

TRYKK

Ålgård Offset AS

DISTRIBUSJON

Helthjem Mediapost AS

UTGIVER

Finansforbundet
Postboks 9234 Grønland
0134 OSLO

FORBUNDSLEDER

Vigdis Mathisen

DIREKTØR

Runar Wilhelm Henriksen

Åpenhet om lønn
Redaktør

Åpenhet om lønn

F erske tall fra YS’ arbeidslivsbarometer viser at 52 prosent av de spurte ønsker større åpenhet om lønn. 33 prosent ønsker delvis åpenhet, mens kun 9 prosent ikke ønsker åpenhet. I dag er det liten eller ingen åpenhet om lønn i våre næringer, stikk i strid med det et stort flertall av YS-medlemmene ønsker. Hvem tjener på dette?

Gjennom mange år har Finans Norge presset på for at en stadig større andel av lønnstilleggene skal gis lokalt i bedriftene. Finansforbundet har kjempet like lenge for at en større del av lønnstilleggene skal gis sentralt, slik at forbundet får større innflytelse på lønnsdannelsen. I dag blir om lag 70 prosent av lønnsutviklingen gitt lokalt, mens om lag 30 prosent blir gitt sentralt i form av et generelt tillegg.

Når en så stor andel av lønnsutviklingen bestemmes av den enkelte bedrift, er det desto viktigere at det er åpenhet om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene. Dette betyr mye for lommeboken til hvert enkelt medlem, men dessverre møter mange tillitsvalgte steile arbeidsgivere som absolutt ikke gir ved dørene. Da er det kanskje ikke så rart at resultatene blir forbigått i stillhet?

Heldigvis finnes det unntak. De tillitsvalgte i If fikk forhandlet frem et knallsterkt lokalt lønnstillegg på 2,5 prosent, i tillegg til 0,3 prosent som ble gitt sentralt. Det gode resultatet delte de åpent med Finansfokus. De tillitsvalgte er selvsagt svært godt fornøyde, men det hører med til historien at ledelsen ikke ville kommentere det meget gode resultatet.

Jeg tror at større åpenhet om lønn kan være et viktig bidrag til å rette opp urimelige lønnsforskjeller i våre næringer, for eksempel mellom kvinner og menn. Men hva er arbeidsgiverne egentlig redde for? Frykter de at dyktige medarbeidere går over til konkurrenten som tilbyr bedre vilkår? Eller at fagforeningene skal få for stor makt på lønnsdannelsen? Hvem vet.

SVEIN ÅGE ERIKSEN
Ansvarlig redaktør
sae@finansforbundet.no
www.finansfokus.no

twitter: @finansfokus
Facebook: Finansfokus
Tips: 900 79 547Kronikk
EKSTRA STØTTE: - Kanskje du som kollega kan gjøre en forskjell for noen som akkurat nå føler de trenger en ekstra støtte, sier nestleder Arne Fredrik Håstein. [FOTO: SVERRE JARILD]

Hjemmekontor
– en gave eller en forbannelse?

I midten av mars i år stengte skoler og barnehager, matbutikker ble tømt for varer og store deler av arbeidslivet har sittet på hjemmekontor siden. Etter sommerferien har oppblomstring av viruset økt betydelig, noe som har gjort at hjemmekontor-perioden blir lengre enn hva mange hadde sett for seg og kanskje hadde håpet på.

I en slik verden er det noen som håndterer denne situasjonen bedre enn andre. For noen er det å kunne jobbe hjemmefra en gave – en fantastisk mulighet til å fokusere og være hyperproduktiv, samtidig som man finner mer tid til barn og familie og til og med kan trene i pysjamas. For andre er ikke denne overgangen like sømløs. Noen finner alt de har gjort med sine åtte timer, er å svare på to e-poster, drømme om hvordan det engang var på kontoret eller oppdage at bladene på trærne allerede har sluppet taket.

Det å sitte på hjemmekontor har medført endringer i både måten ansatte og ledelse jobber på. Ledere har måttet gi sine ansatte nødvendig tillit, finne nye måter å ivareta dialog og oppfølging på. De ansatte på sin side har måttet sørge for god planlegging og struktur i hverdagen, slik at arbeidstid og fritid ikke går i ett.

På sitt beste gagner det å jobbe hjemmefra alle: deg, din familie og arbeidsgiveren din. Du kan jobbe produktivt mens du opprettholder et tilfredsstillende privatliv, og da får mange økt fleksibilitet. Som Sarah Harvey sier i sin bok “The Ultimate AZ of Home Working”: “Organisasjoner som ikke tilbyr hjemmearbeid, kan gå glipp av et stort talentbasseng, mange verdsetter nå hjemmearbeid mer enn de verdsetter en bonus. “

Imidlertid er det utfordringer. Mange ansatte kan føle seg isolerte og ensomme. De trekker seg fra teamets dynamikk og lider av stress og angst. Det er derfor viktig å opprettholde kontakten med sine kolleger og å dyrke en følelse av tilhørighet. Det kan være overraskende tøft for mange å ikke ha sin daglige kontakt med sine kolleger annet enn over et teams, zoom eller skype-møter.

Vi mennesker er avhengige av gode relasjoner til hverandre. Vi er avhengige av sosial kontakt og støtte fra våre nærmeste, kolleger, venner og mennesker vi møter gjennom ulike interesser. Det er viktig for både vår fysiske og psykiske helse. Forskning viser at sosial kontakt og støtte, enten på arbeidsplassen eller i det private, er med på å redusere stress, depresjon, angst og isolasjon. Mangel på sosial kontakt fører gjerne til det motsatte. Midt i pandemien som herjer, er det mange i dag som sitter alene, kun med kontakt gjennom faste møtepunkter i den digitale verdenen. Samfunnet undervurderer de store konsekvensene det har for mange arbeidstakere, som nå sitter hjemme og utfører sine arbeidsoppgaver enten under trappen, på sofaen, i sengen eller på gulvet i sin leilighet. Bedriftene og ledelsen har i noen tilfeller sørget for at man har jevnlig kontakt med alle sine ansatte. Det er bra! Men, alle kan bidra, også du som kollega.

Det er viktig at vi ikke glemmer hverandre, vår organisasjon og vår tilhørighet i denne vanskelige tiden. Dette er ikke bare en utfordring for enkeltindividene, men også for organisasjonene vi jobber for daglig. Det å kunne dele kunnskap, skape innovasjon, skape en bedriftskultur – hvorfor jobber jeg akkurat her? Som arbeidstakere og arbeidsgivere har vi felles interesse av å skape en bedre hverdag for alle. Du og jeg kan gjøre en forskjell.

1. Ikke vær redd for å ta kontakt eller be om hjelp og støtte. Gjør som i «Vil du bli millionær» – Ring en venn.

2. Ta friminutt – gå en tur, løp eller bare sett deg ute for å kjenne på at høsten er her. Inviter en venn eller kollega til en felles gåtur.

3. Gi støtte til alle i ditt nettverk og gi den over tid

Myndighetene har vært tydelige på at dette er en dugnad der alle må bidra, og alle er like viktige. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Kanskje du som kollega, leder eller venn kan gjøre en forskjell for noen som kanskje akkurat nå føler de trenger en ekstra støtte.


Arne Fredrik Håstein,
nestleder i Finansforbundet.Forbundsleder

Et uvirkelig år

V i nærmer oss slutten på et nesten uvirkelig år. Mye av tiden har vi brukt på hjemmekontoret, i karantene, i isolasjon fra omverdenen, på Teams og sammen med kjernefamilien. Tempoet er skrudd ned. Reisevirksomheten er nesten borte. Det er færre ting vi skal rekke, og det er positivt for noen, men mange føler seg ensomme og savner hverdagen. For oss som jobber i finans, har vi likevel vært heldige. Vi har i høy grad beholdt jobbene våre. Det er veldig viktig, når mye annet er i forandring. Men hvilke konsekvenser har denne pandemien hatt for oss? Er det store endringer fra i sommer og frem til nå? Og hvordan har vi det egentlig? Det forsøker vår nye medlemsundersøkelse å gi svar på. I tillegg har vi sett på de økonomiske konsekvensene for bedriftene i bransjen.

Nå er vi godt i gang med å planlegge 2021. Vi har allerede blitt gode på å improvisere, digitalisere og å finne nye løsninger på de utfordringene vi ser. Det blir laget både plan A, B og C, for å være sikker på at vi kan gjennomføre det vi ønsker, ikke minst på kompetansesiden. Vi vil fortsette tilbudet med digitale kurs og webinarer. Disse tilbudene går til alle medlemmene våre, inkludert pensjonistene. Dette har vært en ubetinget suksess i år, og suksessen fortsetter forhåpentligvis også neste år.

Pensjon er et annet tema som kommer til å oppta oss i 2021. Med «Egen pensjonskonto», kommer hver og en av oss til å få et nærmere forhold til pensjonspengene våre. Vi får muligheten til selv å bestemme hvem som skal forvalte dem, og hva vi ønsker at de skal investeres i. Her trenger også de fleste av oss kompetanseheving.

Men først skal vi feire jul og nyttår. Det kan hende det blir litt annerledes enn vi er vant til, men det er viktig å hygge seg, ikke minst i pandemitider.


VIGDIS MATHISEN
Forbundsleder
Mobile: 952 36 141
vigdis.mathisen@finansforbun
det.no


Finansfokus er medlem av Fagpressen og opplagskontrolleres årlig. Finansfokus redigeres etter Redaktørplakaten og pressens etiske rammeverk av en selvstendig og uavhengig redaktør, og i tråd med Finansforbundets grunnsyn og formål. Artikler og synspunkter i Finansfokus uttrykker derfor ikke nødvendigvis Finansforbundets syn i enkelte spørsmål.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

NYHETER FRA WWW.FINANSFOKUS.NO
Nyheter
Siden sist
NYHETER FRA WWW.FINANSFOKUS.NO
FÅ KVINNELIGE LEDERE

Administrerende direktør Hanne Nordgaard i Helgeland Sparebank mener få nyansettelser gjør det vanskelig å få kjønnsbalanse i ledergruppene i finansnæringen.

Helgeland Sparebank er en av dem som har vært i søkelyset i høst, i forbindelse med manglende kjønnsbalanse i lederkabalen. 6. november skrev avisen Helgelendingen at blant ti ledere i rådgiverdelen av banken, er det bare én kvinne.

Nordgaard presiserer at dette gjelder lederkabalen for lokalkontorene, og at totalbildet ser noe bedre ut. I bankens øverste ledergruppe er to av seks kvinner, og i ledergruppen for stab/støtte er to av fem kvinner. (16. nov.)


Finanstilsynet urolig
over historisk høy gjeld

Finanstilsynet peker på at nordmenns gjeld er på historisk høyt nivå og gjør det norske finansielle systemet sårbart. Regjeringen er bekymret for at mislighold av forbrukslån øker.

Bildet viser Per Mathis Kongsrud, Finanstilsynet. (28. okt.)


Fakta om likestilling i bransjen

Svarene fra likestillingsverktøyet Equality Check tegner et mønster: Flere kvinner enn menn i finansbransjen opplever ubevisst diskriminering, utfordringer knyttet til foreldrepermisjon og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Bildet er tatt på et webinar i forbundet og viser fra venstre: Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes fra Equality Check og Nanna Ringstad, fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet. (4. nov.)


EU-direktiv møtt med
optimisme og skepsis

Forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet kaller EU-direktivet om minstelønn en halv seier. Leder for LOs Brüssel-kontor Robert René Hansen frykter for streikeretten.

– Saken er ikke vunnet ennå. Jeg vil si at det er en halv seier. Nå skal forslaget ut på høring, og det kan komme innspill som gjør at vi må fortsette vår påvirkning i EU-systemet, sier Mathisen. (9. nov.)


Strengere låneregler på vei

Så lenge det ikke bygges nok nye boliger, er lånerestriksjonene i boliglånsforskriften uunngåelige, ifølge Endre Jo Reite i BN Bank. Men kommer Finansdepartementet til å følge anbefalingene fra Finanstilsynet? (2. nov.)


SMN kutter 100 årsverk

SpareBank 1 SMN nedbemanner med 100 årsverk innen utgangen av 2021. Nedbemanningen skal skje frivillig, og ansatte i morbanken kan søke gode sluttpakker som er forhandlet frem av de tillitsvalgte.

Bildet viser hovedtillitsvalgt Inge Lindseth. (14. okt.)

Adv Procon
ads2
Hvordan har du det - egentlig
Nyheter
Korona-pandemien
bannerimg 8


Langvarig hjemmearbeid under koronaen sliter både fysisk og psykisk på de ansatte viser ny medlemsundersøkelse.

Dugnadsånden i bedriftene er kraftig redusert under pandemien.

Helge Høvig i Sparebanken Sogn og Fjordane har fått store endringer i arbeidsdagen.

Hverdagen er heller ikke den samme for tre ledere som må håndtere helt nye utfordringer.

Storebrand har startet utviklingen av en helt ny type arbeidsplasser.


Les mer på de neste sidene.

MANGE SLITER BÅDE FYSISK OG PSYKISK
Nyheter
Korona-pandemien

Ny medlemsundersøkelse: MANGE SLITER BÅDE
FYSISK OG PSYKISK


Hver fjerde ansatt i finansbransjen sliter fysisk, og hver femte sliter psykisk som følge av hjemmearbeid under koronapandemien. Det viser en ny undersøkelse Finansfokus har utført blant medlemmene.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild

bannerimg 11
ULIKE TILTAK: – Vi er klar over at enkelte opplever situasjonen som krevende, og vi har lagt til rette for ulike tiltak, som samtaler med bedriftshelsetjeneste eller andre fagpersoner, sier Per Espen Magnussen i Gjensidige.

S amfunnsansvaret med å holde koronaen i sjakk sliter på den enkelte. Mange har arbeidet mye hjemme siden 12. mars, og nå begynner slitasjen å merkes både på kropp og sinn. En undersøkelse vi har gjennomført blant 5 000 av medlemmene, viser at 27 prosent har fått dårligere fysisk helse av mye hjemmekontor under pandemien, og 21 prosent har fått dårligere psykisk helse.

20 prosent oppgir også at de – i stor eller i svært stor grad – er bekymret for egen helse i dagens situasjon. Ytterligere 20 prosent oppgir at de er litt bekymret. Samlet betyr det at 40 prosent i større eller mindre grad, er bekymret for helsen.

– Tidligere forskning viser at hjemmekontor kan være både positivt og negativt for arbeidstakerne. Situasjonen i dag er at i tillegg til pålagt hjemmekontor, er det sosiale livet mer amputert for mange. Ensomhet kan være en utfordring når man heller ikke treffer ansatte på kontoret lenger. Arbeidsplassen er en viktig sosial arena, sier Mari Holm Ingelsrud, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Hun er blant annet med på å utarbeide YS’ årlige arbeidslivsbarometer, og forsker også på arbeidshelse.

– I tillegg kan jeg tenke meg at det varierer mye hvor god fysisk tilrettelegging ansatte har på hjemmekontorene. Man får heller ikke beveget seg like mye når man arbeider så mye hjemme. Det varierer nok hvor godt arbeidsgiver tilrettelegger, men spørsmålet er også i hvor stor utstrekning de ansatte har anledning til å ta imot dette. Det er ikke alle som har plass til å tilrettelegge for en egen arbeidsplass med flere skjermer, stor kontorstol og hev-senk-pult i hjemmet sitt.

Vi ønsker å senke terskelen for å si fra om at ting er vanskelig.
Per Espen Magnussen

Ingelsrud synes arbeidsgiverne må ta disse tallene på alvor.

– En av fem med dårligere psykisk helse er ganske mye. Ensomhet og isolasjon er to av de største risikoene ved utstrakt bruk av hjemmekontor. Å treffe medarbeidere på Teams gir ikke samme sosiale funksjon som å treffes fysisk, hevder forskeren.

DET ER FOR MYE

– Dette var høye tall. Vi vil jo ikke ha slike resultater. Alt over null er egentlig for mye, og dette kan også være toppen av et isfjell, for alt vi vet, sier Kurt Andersen, konsern-hovedverneombud i DNB.

– Dette er noe vi jobber mye med. Hvor godt ansatte håndterer denne situasjonen varierer mye fra person til person. Ting kom litt brått på oss i mars, men vi har jobbet mye med både fysisk og psykisk helse. Vi har egne HMS-arbeidsplasser der ansatte som sliter, enten det er ergonomisk eller psykisk, kan komme. Vi har også onlinetreninger og andre tiltak de ansatte kan delta på, både for å få beveget seg mer og for å treffe kolleger online, sier Andersen.

LAV TERSKEL FOR Å BE OM HJELP

– Dette er ikke helt overraskende tall. Vi prøver å jobbe godt internt både for at alle skal ha så god arbeidssituasjon som mulig og for å fange opp dem som strever i denne situasjonen, sier Per Espen Magnussen, direktør for HR arbeidsgiveransvar hos Gjensidige.

– Vi har blant annet lagt ut en liten video på intranett som setter dette på dagsordenen, der vi ber ansatte som opplever situasjonen som krevende, om å si fra. Vi gir også råd om hvor de kan søke hjelp. I tillegg oppmuntrer vi ansatte og ledere til å ta en telefon til kolleger, uten nødvendigvis å ha noe konkret å prate om. Vi ønsker å senke terskelen for å si fra om at ting er vanskelig, sier Magnussen.

En av fem med dårligere psykisk helse er ganske mye.
Mari Holm Ingelsrud

Gjensidige har siden mai, som en del av den månedlige medarbeiderundersøkelsen, stilt spørsmål knyttet til informasjon, sikkerhet, trygghet, samspill med ledere og kolleger og om ansatte fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver. Generelt sett er svarene gode, med et snitt på om lag ni av ti mulige.

– Samtidig er vi klar over at enkelte opplever situasjonen som krevende, og vi har lagt til rette for ulike tiltak, som samtaler med bedriftshelsetjeneste eller andre fagpersoner. I tillegg prøver vi å gi lederne et så godt apparat som mulig, slik at de også er oppmerksomme på dette og tar tak i de utfordringen som dukker opp, forteller Magnussen.

Hos Gjensidige har om lag 75 prosent av de ansatte hjemmekontor.

– Fysisk bidrar vi med kontorstoler, skjermer og lignende. I tillegg kan man få en digital ergonomisk gjennomgang av hjemmekontoret via bedriftshelsetjenesten. Det kan også være sammensatte årsaker til helseproblemene. Kanskje har man personer i nær familie som er i risikogruppene. I tillegg har det vært endringer i skole og studiesituasjonen for barn, noe som også påvirker. Noen bor kanskje trangt, og da blir det vanskelig å skille mellom jobb og fritid. Hvis man bor trangt og skal gjøre mye på liten plass, samtidig som man blir litt isolert, skjønner jeg at hverdagen kan bli tøff. Våre ansatte har vist en betydelig omstillingsevne og gjør en fantastisk jobb i en krevende tid, sier Magnussen.

TA KONTAKT HVIS DU SLITER

Heller ikke forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet er overrasket over tallene.

– Det blir fort vanskeligere å legge inn litt fysisk aktivitet i hverdagen. Det er viktig at arbeidsgiver følger opp både fysisk og psykisk helse. Det kan fort bli sykemeldinger hvis de ikke tar dette på alvor. De har jo også et ansvar til blant annet arbeidsmiljøloven. Likevel ligger ansvaret først og fremst hos den enkelte ansatte. De må si fra hvis de merker at ting blir vanskelig, ellers er det ikke lett å fange opp ting. Samtidig forstår jeg at mange vegrer seg for dette. Man er opptatt av å levere godt. Da kan det være vanskelig å si fra. Jeg tror det er mange som føler på dette, sier Mathisen. Hun understreker også at det er viktig med gode tillitsforhold mellom ledere og ansatte.

– Gode relasjoner mellom ansatt og leder er nøkkelen. Trygghet og tillit er det viktigste man kan vise hverandre for å få et best mulig arbeidsmiljø i disse utfordrende tidene, sier Mathisen.

Dugnadsånden forvitrer i finans
Nyheter
Korona-pandemien

Dugnadsånden forvitrer i finans

Ved utbruddet av koronapandemien var dugnadsånden på topp i finansnæringen. Nå er bildet et helt annet, viser en fersk spørreundersøkelse Finansfokus har gjort i medlemsmassen.

Tekst: Svein Åge Eriksen

U nder koronapandemien har Finansfokus gjennomført tre spørreundersøkelser for å kartlegge konsekvensene for medlemmene. Den første undersøkelsen ble gjennomført i april. Den andre i august, og den siste undersøkelsen ble gjort i november.

Den største endringen som har skjedd i svarene fra medlemmene i denne perioden, er at langt færre nå synes at dugnadsånden i bedriften gir glede i dagens arbeidssituasjon. I april svarte hele 45 prosent at dugnadsånden gir glede i arbeidssituasjonen, mens i november var det bare 23 prosent som sa det samme. Den langvarige dugnaden begynner helt klart å tære på medlemmenes krefter.

JOBBEN ER VIKTIGST

Når medlemmene blir bedt om å velge de tre viktigste forholdene som gir dem glede i dagens arbeidssituasjon, så er det liten tvil om hva som betyr mest for medlemmene: 69 prosent svarer at det er å ha en jobb. På en solid andreplass med 55 prosent, kommer det å finne gode løsninger for kundene. På tredjeplass kommer ledelsens tilrettelegging for hjemmearbeid og arbeidstid med 36 prosent av svarene. Disse prioriteringene har vært de samme under hele pandemien.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at få medlemmer er bekymret for jobben sin. 62 prosent svarer at de i liten grad er bekymret for å miste jobben. Bare åtte prosent sier at de er bekymret. Medlemmene er heller ikke videre bekymret for egen økonomi. Her svarer 58 prosent at de er lite bekymret, mens ni prosent er bekymret. Det er kun marginale forskjeller på hva medlemmene svarer på dette i de tre undersøkelsene som er gjennomført.

De helsemessige konsekvensene av langvarig hjemmearbeid begynner å gjøre seg gjeldende. (Se egen sak.) Derfor spurte vi i siste undersøkelse medlemmene om i hvilken grad de er bekymret for egen helse. 41 prosent sier at de ikke er bekymret, mens 19 prosent sier de er bekymret for helsen.

FORTSATT HJEMMEKONTOR

Fortsatt er det hjemmekontor som gjelder for de fleste medlemmene i våre næringer. For tiden jobber halvparten av de ansatte i finansnæringen kun på hjemmekontor. Dette er en klar økning fra august, da 39 prosent kun jobbet hjemmefra. I november jobbet 19 prosent kun fra jobbkontoret, mens 28 prosent kombinerte hjemmearbeid og jobb fra kontoret.

På spørsmål om hva som kjennetegner dagens arbeidssituasjon, svarer 67 prosent at arbeidsdagen er som vanlig, men på den annen side har arbeidspresset økt fra august til november. Nå sier hele 35 prosent at de har et stort arbeidspress, mens i august svarte 30 prosent at de hadde stort arbeidspress.

Imidlertid har ikke koronapandemien spesielt påvirket medlemmenes arbeidstid og arbeidsoppgaver.

SAVNER KOLLEGENE

På spørsmål om hvilke tre forhold som er mest utfordrende arbeidssituasjonen nå, svarer 68 prosent av medlemmene at de savner det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. 53 prosent sier de savner det faglige fellesskapet, mens 39 prosent sier at grensen mellom jobb og fritid viskes vekk.
ARBEIDSDAGEN ENDRET SEG MED KORONAEN
Nyheter
Korona-pandemien

ARBEIDSDAGEN ENDRET
SEG MED KORONAEN


Kunderådgiver Helge Høvig i Sparebanken Sogn og Fjordane har opplevd store endringer i arbeidsdagen i forbindelse med tiltakene mot koronaen.

Tekst og foto: Jørn-Arne Tomasgard

bannerimg 14
ALENE PÅ KONTORET: Helge Høvig ville helst bli værende på kontoret siden han har hatt hjemmekontor i en tidligere jobb. Da kollegene ble sendt på hjemmekontor i vår, ble han igjen bak stengte dører. – Jeg satt her alene i to og en halv måned, forteller han.


N ORDFJORDEID: – Det startet med at det kom en epost fra ledelsen i banken, da landet stengte ned 12. mars. Der ble vi orientert om situasjonen. Alle som kunne og ville, skulle gå rett hjem på hjemmekontor, forteller han.

Det er fem personer på avdelingskontoret til Sparebanken Sogn og Fjordane i Nordfjordeid der Høvig jobber. Her er både eiendomsmekler, bedriftsmarked og Frende forsikring, i tillegg til to kunderådgivere i privatmarkedet. Kontoret ligger strategisk til, rett ved en av hovedinngangene i kjøpesenteret Alti.

– De andre gikk på hjemmekontor, men jeg fikk heldigvis bli på kontoret. Det er jeg glad for. Jeg har tidligere jobbet ti år på hjemmekontor i forsikring, og var ikke veldig klar for å gå tilbake til det, sier Høvig.

STENGTE DØRER

Han er medlem i Finansforbundet og har jobbet i Sparebanken Sogn og Fjordane i syv år. Å ta imot kunder uten å kunne møte dem, er blitt hverdagen under pandemien.

– Døren ble stengt for kunder, så jeg satt her i to og en halv måned helt alene.

Høvig har avtalt kundemøter på forespørsel.

– Jeg prøvde å begrense kundemøtene, men det var mange forespørsler. Noen var blitt permittert, mens ander fryktet å bli permittert. Forespørslene gikk mye på hva de skulle gjøre. Det var stor pågang i starten. Etter hvert er kundene blitt flinkere til å ta i bruk de digitale tjenestene våre. Vi har fått bekreftet at det er viktig med gode digitale tjenester, samtidig som vi er der for kundene.

BRUKER MYE TEAMS

Banken har ikke en veldig lang historie i Nordfjordeid, men har timet satsingen i dette vekstsenteret godt, siden både DNB og Nordea har lagt ned kontorene sine i løpet av de siste årene. Nå er det kun Sparebanken Vest som er fysisk til stede ved siden av Sparebanken Sogn og Fjordane. Mye av markedet har flyttet over til bankene som fortsatt er her.

– Vi var heldige siden banken la om datasystemet sitt et par uker før nedstengingen. Alle stasjonære PC-er ble byttet ut med bærbare. I tillegg begynte vi å bruke videotjenesten Teams. Situasjonen vi havnet i, gjorde at vi måtte begynne å bruke tjenesten med en gang. Tidligere har vi reist mye til hovedkontoret i Førde, eller til avdelingene i Stryn eller Sandane som vi samarbeider med i Nordfjord. Men nå møtes vi på Teams. Vi er også begynt med digitale kundemøter ved at vi deler skjerm.

SER LYST PÅ FREMTIDEN

Ingen er blitt permittert i banken som følge av koronaen.

– Men arbeidsdagen har absolutt endret seg. Vi har også omorganisert arbeidsplassene fysisk, slik at vi nå sitter med 2,5 meter avstand. Kundemøter legger vi til egne lokaler der vi har god avstand og sitter diagonalt.

Hverdagen på kontoret har nå normalisert seg en del, og kollegene er tilbake fra hjemmekontorene.

Selv om banken har varslet kostnadskutt, ser han lyst på fremtiden.

– Med den utviklingen som er her, tror vi kontoret blir satset på. Det er veldig spennende tider. Vi ser at vi kommer til å bruke digitale løsninger og skal bygge opp under det. Så ser vi også at kundene har behov for personlig kontakt i forbindelse med livsendringer som ekteskap eller skilsmisse, da de trenger å ta opp lån, avslutter han.

UTFORDRENDE Å LEDE UNDER PANDEMIEN
Nyheter
Korona-pandemien

UTFORDRENDE Å LEDE UNDER PANDEMIEN


Siden mars har det har vært ukjent terreng for dem som skal vise vei. Finansfokus har pratet med tre ledere på ulike nivåer om hvilke utfordringer pandemien har gitt og hvordan de har møtt disse.

Tekst: Sjur Anda Foto: Eivind Senneset

bannerimg 18
TETTERE PÅ: - Vi har vært offensive og jaget ny butikk, samtidig som vi har vært tettere på våre egne kunder enn vi noen gang har vært, sier konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest.


12 mars stengte Norge ned. Folk gikk av hengslene og hamstret hermetikk og dopapir. Over det ganske land trakk folk seg inn i isolasjon. De som våget seg ut for annet enn å handle matvarer, ble uglesett. Nå var det dugnad, nå måtte vi stå sammen for å slå ned pandemien. Erna fremsto som den store landsmoderen som trygt skulle lose oss gjennom det som kanskje var landets største utfordring siden andre verdenskrig. Det var mange generasjoner som ikke hadde vært borti lignende kriser.

Men banker og forsikringsselskaper stengte ikke. Det økonomiske systemet måtte fungere, også i krisen. I Bergen satt Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest (SPV), med tusen tanker i hodet.

– Jeg skjønte raskt at dette var noe vi aldri hadde opplevd tidligere, sier Fresvik.

Noe av det første hun gjorde, var å ringe en av sine mentorer med lang fartstid i bank. Hva gjør jeg nå, hva skjer med våre kunder, vi har plassert 50 milliarder i bedrifter på Vestlandet? var spørsmål som svirret.

– Dette er noe ingen har opplevd tidligere, var svaret jeg fikk. Det ble en realitetssjekk, denne veien måtte vi i stor grad finne ut av selv, forteller direktøren, som raskt analyserte situasjonen.

– Vi var utsatte med eksponering mot næringslivet på Vestlandet. Samtidig hadde vi gode forutsetninger for å møte en slik krise. Vi har solid økonomi, og regionen har klart seg godt gjennom kriser før. Vi bestemte oss raskt for at dette var en mulighet. Vi var tydelige internt, denne krisen skal vi bruke til å styrke oss. Det mobiliserte de ansatte på en helt annen måte enn bare å prate om utfordringene, sier Fresvik.

For kriser gir muligheter, og SPV ville gripe dem.

– Det var helt nødvendig å raskt snu oss fra krisehåndtering til mobilisering for neste fase. Vi har vært offensive og jaget ny butikk, samtidig som vi har vært tettere på våre egne kunder enn vi noen gang har vært. Jeg er helt sikker på at både eksisterende og nye kunder aldri kommer til å glemme at vi var der når de trengte oss, midt i den verste krisestemningen. Dette har bygget enorm stolthet internt, og det er rådgiverne i front som virkelig har jobbet iherdig for å få dette til, sier Fresvik.

TRODDE DET VILLE GÅ OVER

Også hos If i Sarpsborg var det mye usikkerhet.

– I begynnelsen tenkte både jeg og resten at dette var en ny svineinfluensa, som kom til å gå fort over. Etter hvert innså vi at dette var noe helt annet, og at vi måtte tenke annerledes, sier Iselin Winther, som jobber som teamleder på Ifs kundesenter i Sarpsborg.

I løpet av to dager pakket kundesenteret ned kontorutstyr og PC-er og flyttet alle til sine respektive hjemmekontorer. Kundehenvendelser ble besvart fra soverom, kjøkkener og stuer. Winther etablerte også base hjemme, sammen med mannen som også jobber i If.

– De to første ukene var ok, da var vi litt i kriseberedskap og tenkte at det handler om å trå til å gjøre det beste ut av situasjonen. Etter hvert ble det verre. Jeg er ingen fjernleder. Hvordan skal jeg klare å skape den gode jobbstemningen når jeg ikke kan treffe mine medarbeidere og bruke mine egenskaper? Jeg gikk en del runder med meg selv om hvordan jeg kunne være tilgjengelig uten å være for mye på. Hvordan kan jeg se de positive tingene medarbeiderne gjør, og gi dem tilbakemelding i hverdagen uten at vi ses? Det ble en nesten apokalyptisk følelse. Jeg satt hjemme i stuen min og prøvde å ta kontakt med ti til tolv ansatte. Hvordan skulle jeg gjøre det? Jeg er ekstrovert og trivdes ikke i den nye tilværelsen. Det var stressende. Samtidig var det positivt da jeg så den enorme dugnadsånden i selskapet, sier Winther.

Du må være mye mer proaktiv, både med dem som rapporterer til deg, og mot hele divisjonen.
Ragnhild Fresvik

MYE ALENE: - Jeg får energi av å treffe folk, og å jobbe så mye alene har vært utfordrende også energimessig, sier Jan Frode Janson.
IS I MAGEN OG VARME HJERTER

I Trondheim satt Jan-Frode Janson på sjefskontoret sitt hos SpareBank 1 Midt-Norge (SMN). Nyheten om at Norge stenger var nettopp sluppet. Det var mange tanker som svirret.

– Jeg har vært i bankledelse i 20 år og aldri vært med på noe som ligner på dette. Det var stor usikkerhet. Er det mulig å drifte banken i full skala fra andre lokasjoner? Hvordan skal vi møte kundene? Hvilke grep må på plass først? Vi er drillet på beredskap og rutiner, men at det skulle bli så omfattende som det vi så i mars, hadde vi ikke drømt om. Samtidig er vi en bank med lang historie, og det var viktig å komme ut med et tydelig budskap, både til ansatte og til kunder. Vi har vært her i snart 200 år, gjennom verdenskriger og teknologiske revolusjoner, og vi skal klare det denne gangen også. Vi skal ha is i magen og varme hjerter, slik at vi kan ta vår rolle, både overfor ansatte, kunder og samfunnet, forteller Janson.

LÆRT ENORMT MYE

Tilbake i Bergen. Tiden har gått, og det er tid for refleksjon.

– Dette er det ene året i jobblivet man har lært mest, samtidig som det også er det mest meningsfulle. Som bank har vi betydd en stor forskjell for mange kunder, i en situasjon der de trengte oss aller mest. Jeg har aldri jobbet så mye som denne våren, og det gjelder også de fleste kollegene mine. Men man orker mye når man vet at jobben er viktig, og at hver enkelt gjør en stor forskjell, sier Fresvik, som også peker på hvordan bankene raskt håndterte de statsgaranterte lånene.

– På en måned klarte vi å låne ut 800 millioner i en ny låneordning som vi ikke visste noe om på forhånd. Det ville jeg ikke trodd var mulig om du spurte meg på forhånd. Vi har snudd oss i rekordfart og vist hva som bor i vårt lag i en krise, sier Fresvik.

VIKTIG MED GOD KOMMUNIKASJON

For Fresvik har god kommunikasjon vært ekstremt viktig.

– Du må være mye mer proaktiv, både med dem som rapporterer til deg, og mot hele divisjonen. Vi har hatt hyppige møter på teams, og jeg har sjeldent snakket så mye og så ofte til så mange. Jeg opplevde at de ansatte raskt skjønte retningen og ble trygge på hvilke signaler som kom, forteller Fresvik.

Et annet viktig moment var å ikke bli handlingslammet. I slike situasjoner er det svært mange beslutninger som må tas veldig raskt.

– Jeg var tydelig på at det var bedre å ta raske beslutninger og heller gjøre noen feil, enn manglende respons, som kan gi problemer for kundene. Det var viktig at organisasjonen følte det var handlingsrom også i denne nye situasjonen, og at man beholder de fullmakter man har, sier Fresvik.

TA VARE PÅ KUNDENE

For nettopp det å ta vare på kunden ble svært viktig.

– Heller ikke bedriftskundene har trening på en slik situasjon. Mange trengte en tett og tydelig kontakt med sine rådgivere. De trengte noen å snakke med og å få råd av i en situasjon der de skulle ta mange beslutninger mens verden sto på hodet. Rådgivernes rolle blir ekstra verdifull i en krise. Mange kunder var også tidlig ute med å ta offensive grep, og flere har klart seg bedre enn fryktet. Vi har fått bekreftet at vestlandsbedrifter er omstillingsdyktige, forteller bankdirektøren, som tror at måten de håndterte sine kunder på er med på å bygge kundelojalitet.

– De glemmer ikke at vi var der da de trengte oss som mest, konkluderer hun.

SE DE ANSATTE

Koronasituasjonen sliter på mange. Livet ble snudd på hodet for de fleste 12. mars, og folk reagerer svært forskjellig på den nye situasjonen.

– Det har vært et stort press på medarbeiderne, og det har vært viktig å prøve å se dem og deres situasjon. Det har vært beslutninger på løpende bånd, kombinert med at folk sjonglerte barn, familie og hjemmekontor. Som leder må man også se de ansatte samt anerkjenne og akseptere at situasjonen er annerledes enn tidligere. I begynnelsen var vi drevet av adrenalin, etter hvert som tiden går og det første adrenalinet renner ut, blir man avhengig av å møtes for å styrke motivasjonen. Kontakten med enkelte kunder kan også være mer krevende, da er det viktig å stå bak sine ansatte; at de vet at de har deg i ryggen, og at du stiller opp hvis det trengs.

HJEMMESKOLE

I Sarpsborg satt Iselin Winther og lurte på hvordan hun skulle organisere sin egen hverdag som leder, samtidig som hun også skulle organisere hjemmeskole.

– Jeg innså at jeg ikke på noen måte er rustet til å være lærer for en 14-åring på ungdomsskole. Jeg er ingen pedagog. Det var ingen god situasjon og dele skrivebord med 14-åringen samtidig som jeg skulle lede ansatte via telefon og teams. Jeg følte meg veldig lite profesjonell, forteller Winther.

VELDIG HANDS-ON

I begynnelsen var Winther redd for at de skulle miste jobbkulturen, at ansatte skulle sitte på sin egen tue, uten å samarbeide slik de vanligvis gjør.

– Jeg var veldig hands-on og følte jeg måtte ha kontroll. Jeg fulgte med i systemene og så hva medarbeiderne drev med. Det var daglige videomøter med alle sammen, der jeg prøvde å gjenskape det positive med morgenmøtet, men det fungerte ikke på distanse. Det gjorde meg ikke til en bra leder og fungerte ikke, det handlet mer om at jeg ønsket å ha kontroll enn noe annet. Da jeg senket skuldrene og ga ansatte tillit til å gjøre jobben sin på en god måte, ble ting mye bedre. Medarbeiderne vet hva de holder på med, og når de får tillit så gjør de kanskje en enda bedre jobb. Samtidig har det å tørre å slippe kontrollen, gjort meg til en bedre leder. Det har blitt mye refleksjon, og jeg har lært mye om meg selv. konstaterer hun

Hun begynte å bruke tid på medlytt og etterlytt, der hun kunne gi feedback og booste og skape god stemning. I tillegg brukte hun en del tid på refleksjon rundt lederrollen.

– I hverdagen er det mye støy og forstyrrelser. Jeg fikk mer tid til å tenke på hva jeg gjør og hvordan min adferd påvirker de ansatte. Det har gjort meg til en bedre leder. Nå er jeg mer opptatt av å finne ut hvordan jeg kan støtte og hjelpe til i hverdagen. Hvordan klarer vi å gi hverandre high fives uten å ses?

TILBAKE PÅ KONTORET

Nå er hun tilbake på kontoret sammen med om lag halvparten av de ansatte.

– Det er utrolig deilig å komme inn i litt normalitet. Stemningen ved å treffes, prate og ta en kaffe. Samtidig byr den nye situasjonen på andre utfordringer. Da alle var hjemme, hadde alle de samme kjørereglene. De som er på kontoret, ser jeg jo og da er det fort gjort å glemme dem som sitter hjemme. Men jeg er nødt til å se dem like mye som da jeg selv satt hjemme. Det handler om å sette av tid og påminnelser i kalenderen. Når vi skal ha møter på teams sitter halvparten i åpent landskap, og det gir tekniske utfordringer med ekko. Å skape den gode møtekulturen og stemningen er vanskelig i denne situasjonen. Det var enklere da alle var hjemme, enn når noen er her og noen der.

– Hva tar du med deg fra perioden da alle var hjemme?

– Alle fikk mer innblikk i hvordan kollegene hadde det hjemme. Vi kom nærmere hverandre og fikk en tilknytning vi ellers ikke hadde fått. At folk fikk se meg hjemme med alt kaoset der, var en bra ting. Samlet har det styrket samholdet og tilliten i laget. Jeg må også skryte over jobben medarbeiderne har gjort. De har stått på, og jeg tror de alle fleste av oss har lært mye om oss selv, sier Winther.

NY MÅTE Å JOBBE PÅ

I Trondheim begynte Jan Frode Janson å få brakkesyke. Å sitte på hjemmekontor likte han ikke. Konserndirektøren er kjent for å være mye rundt omkring, han besøker filialer og er synlig i hele organisasjonen. Plutselig var han stuck på hjemmekontor.

– Det ble en fullstendig ny måte å jobbe på. Når jeg ikke kunne treffe folk, måtte jeg se etter supplerende kanaler. Det ble mye teams og telefonsamtaler. I tillegg blogget jeg. Det er viktig å ha god kontakt med laget. Samtidig kjenner jeg på et savn, jeg er en sosial person som liker å treffe folk og få innspill og følelse av hva som skjer i organisasjonen. Jeg får energi av å treffe folk, og å jobbe så mye alene har vært utfordrende også energimessig, sier Janson, som synes de ansatte har håndtert den ekstreme situasjonen på en veldig sporty måte.

– Det har fungert overraskende bra å drifte banken hjemmefra. Jeg vet også at mange har hatt ekstra belastninger i form av hjemmeskole. Ansatte som har mye av sitt sosiale liv gjennom jobben, kan fort bli veldig ensomme når det er så mye hjemmekontor. Vi har innført sosiale ting på teams, som fredagskaffe og en konsert før påske. Disse små arenaene hjelper noe, men det blir ikke det samme, forteller konsernsjefen.

MINDRE INNOVASJON OG NYTENKING

Til å begynne med handlet det meste om å få på plass rutiner og arbeidsmåter i den nye situasjonen. Etter hvert er dette blitt en ny normal. Koronapandemien gir seg ikke med det første.

– Å drifte forretningen har gått fint med de tiltakene vi har gjennomført. Vi mister derimot noe på innovasjon og nytenking. Det har vært utfordrende å tenke langsiktig når alt er så usikkert. Samtidig gir kriser nye muligheter, og i en slik situasjon kommer sparebankenes forretningsmodell til sin rett. Det å være nær og vise samfunnsengasjement er viktig. Det er noe som ligger i vårt DNA. Sånn sett går det mye bedre i forretningen enn man skulle tro, sier Janson, som forteller at banken har gitt 100 millioner kroner til koronatiltak i distriktet.

Men selv om man har kommet inn i en ny form for normal, der Janson i stor grad er på kontoret og flere av de ansatte også er kommer tilbake, er det utfordringer i vente.

– Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er fremdeles stor. Kommer det en ny økonomisk smell? Det er lavere vekst, og mange selskaper sliter, samtidig som arbeidsledigheten også er høy, avslutter konsernsjefen.

MER TID: - Jeg fikk mer tid til å tenke på hva jeg gjør og hvordan til en bedre leder, sier Iselin Winther.HØYERE ARBEIDS-
BELASTNING FOR LEDERNE


Det er ingen tvil om at for mange ledere har koronasituasjonen gitt vesentlig høyere arbeidsbelastning på toppen av det de utførte tidligere. Dette har forskere ved Sintef sett på.

– De jobber mer og er også litt mer stresset over situasjonen med mye hjemmekontor. Det er vanskeligere å gjøre lederoppgavene, nå kan de ikke gå rundt og sjekke og høre hvordan ting går. Nå må de booke møter på teams eller lignende, og det er mye mer krevende. I tillegg har de fått mange nye oppgaver som følge av pandemien. Samtidig mangler det anbefalinger for hvordan man gjør ting, og mange synes det er vanskelig å finne sin måte å lede på, sier forsker Nils Brede Moe i Sintef. Han har lenge jobbet med å studere team som jobber digitalt, og har blant annet undersøkt situasjonen i finansbransjen. Det er gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer i Storebrand, Sbanken og SpareBank 1.

Det er generelt sett stor usikkerhet om hvordan man bør avgjøre hvem som skal jobbe hjemme, og hvem som skal være på kontoret.

– Det er svært store variasjoner på hvordan team og personer jobber. I tillegg er det stor variasjon når det gjelder hvor godt man mestrer denne arbeidsformen. Det gjør det vanskelig å lage generelle regler for en organisasjon. Man må heller delegere på teamnivå, der man finner ut hvordan man skal jobbe sammen, sier Moe.

STØRRE KRAV TIL TILLIT

For å lykkes med å lede i en desentralisert arbeidshverdag må man stole på sine medarbeidere.

– Man må stole på at ansatte ønsker å gjøre jobben sin, og at de har den nødvendige kompetansen. Det blir et skifte fra klassiske utviklingsplaner til mer å sjekke av hvordan de ansatte har det og å fange opp dem som sliter. Det er også viktig at sjefen bruker mer tid på støtte og opplæring, enn på rapportering. Det handler ikke bare om å få ansatte til å gjøre det de skal, men også å hjelpe til med å skape gode rutiner. Noen klarer kanskje ikke å skille jobb og fritid, eller at det er andre grunner til at de ikke får en god arbeidsdag. Det handler om å coache litt mer. Det er også viktig å være klar over er at noen steder oppgir rundt 20 prosent av de spurte, at de føler seg isolert når de bare jobber på hjemmekontor, sier Moe.

Som leder bør du heller ikke fylle opp dagene med møter.

– Hvis du har veldig fulle møtedager, får du ikke gjort noe annet enn å sitte opptatt. Det blir ikke mulig å få tak i deg for å gjøre raske avklaringer – og raske avklaringer gir økt fart. Jeg anbefaler møtefrie dager. De lederne som har testet det, har et lavere stressnivå, sier forskeren.

VANSKELIG MED INNOVASJON

De fleste oppgir at daglig drift går fint, men det er stor usikkerhet når deg gjelder innovasjonsevne og kreativitet i den nye situasjonen.

– Teams som skal løse vanskelige og kreative oppgaver, kan ha fordel av å møtes. Workshops der man samles rundt whiteboardet er produktive. I tillegg er møter der man treffer nye folk og skal løse nye problemer mye vanskeligere. Imidlertid ser vi at ansatte møter bedre forberedt til digitale møter og derfor kan få mer gjort. Gode etablerte nettverk fungerer godt, nye er mer utfordrende, sier Moe.

Også for nyansatte er hjemmekontor utfordrende.

– Mange leder slurver med onboarding. Det må være et strukturert og sterkt program i dagens situasjon, og det er en stor fordel å kunne treffes. Det er særlig viktig for nyansatte som enten kommer rett fra skolen eller som ikke kjenner bransjen og arbeidsoppgavene så godt. Det er bra å skape egne nettverk for nyansatte, der de har mulighet til å diskutere og snakke om sine opplevelser. De som lykkes best, får hele gruppen til å ta hånd om nyansatte, forteller Moe.

DET KOMMER EN NY HVERDAG

Mange spekulerer på hvordan erfaringene fra koronapandemien og ustrakt bruk av hjemmekontor, vil endre måten vi jobber på.

– Veldig mange går ikke tilbake til slik det var før. Det er mange positive effekter av å jobbe distribuert. Hvor mye man skal være på kontoret vil variere, noen kommer inn én dag i måneden, andre fire dager i uken, men svært mange vil ha noen dager hjemme. Det er stor variasjon i hvordan folk synes det fungerer. De som trives med å jobbe utenfor kontoret, har stor effekt av det. Småbarnsforeldre vil få mer tid og slippe litt unna tidsklemma. Men det er viktig å finne, og ta tak i, de 10 til 20 prosentene som føler seg isolert, og å ta godt vare på de nyansatte. Beslutningen for hvordan det skal organiseres, bør delegeres så lavt som mulig i organisasjonen, sier Moe.

Nå utvikler Storebrand fremtidens arbeidsplass
Nyheter
Korona-pandemien

Nå utvikler Storebrand
fremtidens arbeidsplass


Alle de 1 800 Storebrand-ansatte i Norge og Sverige er invitert inn i prosjektet eller rettere sagt i prosessen som skal utvikle fremtidens arbeidsplass i selskapet. Svarene kommer i løpet av første halvår 2021.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Storebrand

V i går en ekstremt spennende tid i møte når vi nå skal finne ut av hvordan vi skal organisere våre arbeidsprosesser og arbeidsplasser i tiden som kommer. Derfor har vi sammen med de tillitsvalgte, vernetjenesten, HR og dyktige medarbeidere startet prosjektet Future Storebrand. Målet med arbeidet er å sikre selskapets fremtidige konkurransekraft, forteller en entusiastisk prosjektleder Per Kristian Helland i Storebrand.

Han peker på at korona-pandemien viste at de ansatte i Storebrand (og i resten av finansnæringen) raskt var i stand til å snu seg rundt da Norge stengte ned 12. mars. De aller fleste ansatte måtte flytte arbeidsplassen hjem. Mange har vært godt fornøyd med å jobbe hjemmefra, men det er ingen hemmelighet at hjemmekontor ikke har fungert like bra for alle. Etter hvert som pandemien strakk ut i tid, så vokste en større diskusjon frem om hvordan Storebrand skal organisere arbeidsprosessene og arbeidsplassene i fremtiden.

Alle selskapets 1 800 ansatte i Norge og Sverige er invitert til å gi sine innspill til hvordan fremtidens arbeidsplass skal utvikles. Ny forskning og erfaring fra andre bedrifter vil også være viktige elementer i dette arbeidet. I løpet av første halvår 2021 skal Storebrand teste ut ulike måter å organisere arbeidet og arbeidsplassene på – både i og utenfor de tradisjonelle kontorlokalene.


Ingen sitter med fasitsvaret.
Per Kristian Helland
KONTORET SOM KJERNE

Storebrand har tatt et strategisk valg i prosessen: (Jobb)kontoret skal fortsatt være kjernen for arbeid og samhandling, mens bruken av distanse (hjemmekontor) skal tilpasses behovene til det enkelte team.

– Attraktive kontorer blir viktigere enn noen gang tidligere. Vi må ha kontorer som er noe mer enn en mulighet til å jobbe med felles tak over hodet. Derfor ønsker vi å utvikle våre kontorer til å bli en samhandlingsarena som tiltrekker seg medarbeidere. Kontoret skal være et sted for å bygge relasjoner, utvikle kultur og skape tilhørighet. Derfor vil vi tilby kontorer som ivaretar alle typer arbeidsoppgaver fra idémyldring og innovasjon til konsentrasjonsarbeid. På den måten får også dem som ikke kan eller vil arbeide på distanse, dekket sine arbeidsmessige behov under et Storebrand-tak, sier Tove Selnes, konserndirektør People.

De ulike forretningsområdene vil naturlig nok ha ulike behov, og Selnes peker på at det derfor er viktig at medarbeidere og ledere kommer med flest mulig innspill i prosessen. Det er allerede opprettet flere diskusjonsgrupper i sosiale medier, slik at de ansatte enkelt og greit kan gi sine innspill. Så langt har det kommet inn flere hundre konkrete forslag til hva som bør gjøres når selskapet utvikler nye arbeidsformer og arbeidsplasser. Men hvordan nye Storebrand vil se ut, er det ingen som vet helt sikkert i dag.

LÆRING UNDERVEIS

– Hva er det som er mest spennende i prosjektet?

– Her får alle våre dyktige ansatte muligheten til å tenke ut og gi innspill til hvordan morgendagens arbeidsplass kan se ut. Derfor er det så utrolig viktig at alle nå griper muligheten til å gi oss sine innspill. Ingen sitter med fasitsvaret. Derfor skal vi grave oss ordentlig ned, lese rapporter, finne forskning og snakke med andre i bransjen. Vi har også et par andre kontorprosjekter som vi arbeider med i bakgrunnen. Det blir kult å se alt dette i sammenheng, sier prosjektleder Helland.


Mange ønsker større fleksibilitet.
Tove Selnes

DIGITAL GARDEN: – Disse arbeidsplassene kan være til inspirasjon i det videre arbeidet, sier prosjektleder Per Kristian Helland.

Prøving og feiling vil stå helt sentralt når Storebrand skal utvikle de nye arbeidsplassene. Dette skal være en læringsprosess hvor de ansatte skal eksperimentere systematisk. Det vil bli mange diskusjoner i de ulike teamene om hvilke løsninger som fungerer eller ikke fungerer. Utfordringen for selskapet i valg av løsninger, blir å finne en god balanse mellom hensynet til individet, teamene, bedriften og samfunnet.

– Hvilke erfaringer har dere med utstrakt hjemmekontor så langt i pandemien?

– Vi har stort sett hatt gode erfaringer. De ansatte har vist en enorm endringsvilje, men mange ansatte har gitt uttrykk for et ønske om større fleksibilitet til å velge arbeidssted. Selv om det er mye positivt med hjemmekontor, er det likevel ingen som liker å bli tvunget til å arbeide hjemme. Fleksibiliteten må balanseres til individet, teamets og bedriftens behov. Våre ansatte har ulike behov ut fra hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Noen trives godt med å arbeide hjemme, mens andre trives bedre på sitt vanlig jobbkontor. Det er også dem som ønsker å kombinere hjemmearbeid med arbeid på kontoret, sier HR-direktør Selnes.

GRUNDIG ARBEID

Vernetjenesten og de tillitsvalgte har vært involvert fra starten av Future Storebrand. De er naturlig nok veldig spente på resultatet av det store og grundige arbeidet som nå har startet.

– Dette er ikke er et prosjekt som ledelsen i selskapet har tredd ned over hodet på oss. Tvert imot så er dette et prosjekt som har vokst frem blant de ansatte som en konsekvens av koronapandemien, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og konsernhovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen.

Bred involvering er suksessfaktor nummer 1, og så langt har det kommet flere hundre innspill til hvordan arbeidsplassene og prosessene kan endres eller forbedres. De ansattes representanter synes dette er veldig bra, men mye arbeid gjenstår før resultatene er klare.

– Ingen vet svarene på forhånd. Derfor setter vi ekstra pris på at vi går så grundig til verks når vi skal utvikle morgendagens Storebrand. Vi vil selvsagt i en slik prosess også møte motstand og utfordringer. Men med en god dialog i prosjektet og godt samarbeid med ledelsen, er vi overbevist om at vi kommer til å lykkes med disse store endringene. Dette er en unik mulighet både for de ansatte og ledelsen til å skape fremtidens arbeidsplasser, avslutter hovedverneombud Stine Beate Moe og konsernhovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen.

SMITTSOM JULESTEMNING

SMITTSOM JULESTEMNING


Møtes til julebord på hjemmekontoret, da? Antrekk: formelt fra livet og opp. Meny: lokal takeaway. Allsang: kjør på, men vi muter deg hvis det blir for skjærende.

Tekst: Siri Gjelsvik Illustrasjon: Erika Gjelsvik

bannerimg 22
VELDEDIG NISSE: På gavefronten er det mange som har som tradisjon å gi til et veldedig formål: – Vi har over flere år latt ansatte få stemme over hvilken veldedig organisasjon som skal motta en julegave fra Gjensidige, som erstatter julegave til ansatte, sier Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige. Han får med det lov til å representere gjennomgangstonen.

D a Finansfokus begynte å jobbe med denne artikkelen den første uken i oktober, var korona-retningslinjene fortsatt slik at det var mulig å arrangere et slags julebord. Men så kom det nye innstramminger, og julebordplanene begynte å ligne på julepresangen til Jensemann i Alf Prøysens kjente vise: Han skulle lage sybord til mor, men etter noen omganger med sag og høvel ble det til ei spekefjøl.

– Vi er in the making of the julebordkonsept, skrev kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If til oss i en melding 20. oktober.

Og så, noen dager senere: – Gitt siste tids endringer i smittevernet, har vi fortsatt dette til diskusjon. Derfor har vi ikke konkludert. Hovedprinsippet er at vi skal gjennomføre dette i tråd med gjeldende smittevernregler. Vi ønsker å være ansvarlige, derfor skal vi ikke utsette hverken egne ansatte eller andre for risiko.

Og så, ved månedsskiftet: – Vi ser at dette blir utfordrende. Smittesituasjonen har eskalert veldig. Vi har ikke landet ennå, men tanken er fortsatt å prøve å få det til. Om det ikke lar seg gjøre på denne siden av nyttår, vil vi sørge for en solid markering over nyttår, sier Galtung.

AVLYST, AVLYST, AVLYST

I dagspressen leser vi samtidig om avlyste julebord over hele landet. I en undersøkelse gjort blant drøyt 1 800 medlemsbedrifter i NHO, lå det i midten av oktober an til at 53 prosent av bedriftene ville droppe årets julebord, mens 26 prosent opprettholder tradisjonen og 21 prosent er usikre, ifølge NTB. I hovedstaden oppgir 61 prosent av bedriftene som arrangerte julebord i fjor, at de dropper det i år. Men det var altså før foreløpig siste innstramming for å få kontroll på pandemien. Avlysningene er ikke så vanskelige å forstå – selvsagt må smittevernreglene følges. Samtidig er konsekvensene store, både for serveringsbransjen og alle som på en eller annen måte blir rammet av avlysninger. Også dem som ikke får treffe kollegene.

– Med så mange som jobber hjemmefra, er nok behovet for å gjøre noe sosialt enda større enn et vanlig år, sier Galtung.

– Det er en av grunnene til at vi har lagt ned en enorm innsats i å prøve å få dette til. Vi har et sterkt ønske om å få til en skikkelig feiring av den solide innsatsen av If-medarbeidere som er lagt ned i år, tross korona. Derfor er dette arbeidet høyt prioritert. Og vi har ikke gitt opp ennå.

Det har ikke DNB heller.

DIGITAL FEST

– Vi leker med tanken om et digitalt julearrangement, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

– Vi har hatt en del digitale arrangementer, blant annet var sommerfesten digital. Konsernledelsen lagde Thomas og Harald-show, vi har jo en som heter Thomas (Midteide) og en som heter Harald (Serck-Hanssen). Det ble satt pris på. Sommerfesten er en kjær tradisjon i DNB, og gitt forutsetningene i dette annerledesåret var det det vi fikk til. Jeg tror ikke de ansatte verken forventer eller ønsker store tilstelninger så lenge situasjonen er som den er, sier Dalsbø.

– Hos oss i Danske Bank pleier vi å holde ulike tradisjonelle julebord ved våre forskjellige kontorer annethvert år, og en større samling med alle ansatte annethvert år. Grunnet situasjonen rundt covid-19 i år, får vi dessverre ikke mulighet til å arrangere noen av disse tilstelningene. Det kommer imidlertid en julehilsen fra konsernet til de ansatte, men enn så lenge er det kun nissen som vet hvilken form og fasong denne kommer til å ha, sier Hege Lunder, HR-sjef Danske Bank Norge.

60 ÅR MED JULEBORD

Julebord som bedriftsfest dukket opp for første gang i Aftenposten i 1961, ifølge Store Norske Leksikon. Siden da har det i mange bedrifter blitt en viktig oppsummering av året som har gått, og en markering av felleskap med kolleger. Julelunsj er en slags lillebror, med samme formål. Og en og annen julefeiring med jobben vil det fortsatt bli, på steder i landet med mindre smitte og dermed mindre strenge regler enn i og rundt Oslo:

– Vi har pleid å ha et felles julebord for alle ansatte i bankens kantine med god mat, levende musikk og dans utover kvelden. I år velger vi avdelingsvise julebord der hver avdeling går ut på restaurant og spiser middag, sier Ragnar Torland, banksjef i MelhusBanken.

I Askim og Spydeberg Sparebank samles vanligvis de rundt 50 ansatte fra avdelingene i Askim, Spydeberg, Ås og Ski til et stort julebord. I år blir det samling i mindre grupper i bankens egne lokaler. Maten bestilles fra lokale leverandører.

– Det er viktig å se mulighetene, ikke hindringene. For oss er det viktig å kunne støtte opp om det lokalet næringslivet. Å arrangere julebord er en del av dugnaden, sier banksjef i Askim og Spydeberg Sparebank, Rune Hvidsten, til Smaalenenes Avis.

Ønsket om å støtte en bransje som rammes av mange avlysninger, er en gjenganger blant dem vi har snakket med.

STØTTER UTSATT BRANSJE

– Vi har pleid å gjøre litt forskjellig før jul. Vi har ikke tradisjonelle julebord, men noe mer aktivitetsfokusert med for eksempel julekonsert, juleverksted etc. På grunn av covid-19 gjør vi det litt annerledes i år. Vi har valgt å gi et gavekort til de ansatte med følge. Det skal brukes på en lokal restaurant i Lillesand som de velger selv. Dette for å støtte opp lokalt, sier Anne-Grethe Knudsen, administrerende banksjef i Lillesands Sparebank.

– Når det gjelder eksterne parter så ønsker vi også å få til noe som bidrar til at bedrifter innen service kan få en etterlengtet inntekt, gitt at koronaen sterkt rammer julebordsesongen, sier Lars Galtung i If.

En ny tolkning av skatteloven kan også bidra til at annerledesjulen ikke gir bare røde tall. Reglene sier at arbeidsgiver kan spandere mat og drikke på sine ansatte. Det er fradagsberettiget for bedriften og skattefritt for de ansatte. Kravet er at det er et fellesarrangement med kolleger, og Skatteetaten har tidligere uttalt at å dekke take-away-mat til digitale samlinger ikke omfattes av dette. Det er nå endret – servering av mat hjemme kan være skattefritt om bevertningen skjer i forbindelse med et velferdstiltak.

– Et julebord som gjennomføres digitalt, vil kunne være et slikt velferdstiltak. Det betyr at arbeidsgiver skattefritt kan dekke mat og drikke for ansatte som deltar på julebord på Teams eller lignende, sier seksjonssjef Lene Ringså i Skatteetaten til TV2.no.

Vi lar MelhusBanken få siste ord, med en 1-0 seier over alle begrensningene koronaen medfører. Banken feirer 180-årsjubileum i år, noe som skulle vært feiret med ulike typer arrangementer. Det ble det selvsagt ikke noe av. I stedet byr banken på en jubileumsgave til lokalsamfunnet, på én million kroner. Midlene øremerkes allmennyttige tiltak som kan gi glede og nytte til store og små i Melhus kommune, og som dermed kan ventes å vare lenger enn pandemien.


BILJEGEREN
Min arbeidsplass

BILJEGEREN


Fredrikstad mandag 8. juni. En mann går inn i en bilbutikk i plankebyen. Snart kjører han derfra med en BMW X4 til 400 000 kroner. Bilen er fullfinansiert hos en bank. Dette er begynnelsen på historien om forsvunne biler og en biljakt gjennom hele Europa. I spissen for jakten står Morten Ousdal, utreder hos Finans2.

Tekst og foto: Sjur Anda

bannerimg 24
REDDER VERDIER: Som utreder i Finans2 er det Morten Ousdals jobb å lete opp forsvunne biler. Hvis han lykkes får banken tilbake mye av pengene som er lånt ut til kjøp av bilen.

A rendal 12. juni. Fire dager senere går samme mann inn i en bilbutikk i Arendal. Denne gangen har han sett seg ut en Mercedes E200 til 210 000 kroner. Også her ordnes 100 prosent finansiering og kjøp i en fei, og det er ikke lenge før mannen kan kjøre av gårde med Mercedes-en.

Mannen gjør flere forsøk på å kjøpe fine biler med 100 prosent belåning, men da har alarmen gått hos banken.

– Det kom inn mange søknader fra ulike bilforretninger, da gikk det noen varsellamper. Han fikk to biler ut med finansiering fra vår kunde, sier Morten Ousdal. Han er utreder i Finans2 og jobber blant annet med å finne igjen biler som låntakere har tatt med seg utenlands, og sluttet å betale for.

Måten disse to bilene har forsvunnet på, er ikke uvanlig.

– Det kan være personer som har vært i landet i flere år, som har god jobb og familie. De har god kredittrating og ingen betalingsanmerkninger. Og plutselig skjer det noe. De begynner å kjøpe mange biler på kort tid, gjerne dyre statusbiler, finansiert med 100 prosent lån. Raskt etter dette kjøres bilene ut av landet, og kjøperen forsvinner gjerne sammen med bilene, sier Ousdal.

Vi treffer ham på Stadssalgs lokaler på Berger, litt nord for Lillestrøm. Det er tidlig om morgenen en fredag i midten av oktober. Det er mørkt og kaldt ute, de første frostnettene har nettopp truffet Østlandet. Han er der for å ta imot bilene som forsvant i mai. De er på vei med en biltransport fra Amsterdam. Men la oss ikke forgripe begivenhetene og gå tilbake til midten av juni.

Ousdal har fått oversendt all dokumentasjon på kjøpene og lånene fra banken, og begynner å jobbe med saken. Han mistenker at det er noe som ikke stemmer. Gjennom kjøretøyregisteret finner han ut at mannen har fått sju biler registrert på seg på kort tid.

– Det er ikke vanlig oppførsel å kjøpe så mange biler på så kort tid, og det blir viktig for meg å få kontakt med låntaker.

JAKTEN BEGYNNER

Han begynner med å ringe telefonnummeret låntaker har oppgitt, og er overrasket da han får svar. Ousdal presenterer seg og sier at han jobber som utreder på vegne av banken, og at han gjerne vil prate med låntaker om billånene.

– Da blir det vanskelig. Låntaker oppgir at han er utenbys. Jeg sier jeg kan komme dit han er, og at det er viktig for meg å få besiktige bilene, men han er ikke interessert i å treffes.

Ousdal drar til folkeregisterets adresse. Der finner han bare låntakers bror, som oppgir at låntakeren ikke holder til der. Mistanken øker om at dette er planlagt svindel.

– Det handler om mange biler kjøpt over en kort periode. Låntaker bor ikke der han er registrert og viser ikke vilje til å få oppklart situasjonen.


Det handler om mange biler kjøpt over en kort periode.

Dagen etter er det registrert enda flere biler på låntaker, finansiert gjennom andre banker.

– Det var mye som tydet på at dette var biler på vei ut av landet, og vi bestemte oss for å gjøre en politianmeldelse.

Når biler forsvinner på denne måten, er det viktig å reagere raskt. Ousdal tropper selv opp hos politiet i Oslo og leverer anmeldelsen.

– Ofte er bilene på vei utenlands, og de må etterlyses internasjonalt. Hvis man er rask, har man en viss mulighet til å få stoppet bilene nedover i Europa. Vi har eksempler der biler er blitt funnet i havnen i Gøteborg og på fergeleiet i Albania, sier Ousdal.

Dagene går uten at bilene dukker opp. Utreder har jevnlig kontakt med låntaker. På et tidspunkt hadde de avtale om å møtes i Oslo sentrum, men ingen dukker opp. Etter hvert blir svarene mer sporadiske.

– Han oppgir på epost at han er på ferie, og at han ikke kan fortelle oss hvor bilene er.

FULL POTT I AMSTERDAM

7. august stopper politiet i Utrecht i Nederland en Range Rover, også denne registrert som anmeldt forsvunnet. I bilen sitter låntaker. Politiet gjør et søk på ham, og får opp at det er flere etterlyste biler registrert på mannen. Han opplyser da at flere av disse bilene befinner seg i Nederland, og forteller blant annet hvor både BMW-en og Mercedes-en befinner seg. Politiet finner bilene parkert på gaten og tauer dem inn i påvente av videre saksbehandling. Sirene, et europeisk politisamarbeid for utveksling av informasjon inne Schengen, i Nederland, tar kontakt med Sirene Kripos i Norge, som varsler politiet i Oslo. Gjennom dem får Ousdal beskjed om at bilene er funnet. Han tar kontakt med låntaker for å få nøkler til bilene, noe han ikke får. Igjen oppgir låntaker at han er i utlandet.

– Hvorfor var bilene i Nederland?

– Det er vanskelig å si. Mange av de andre ble også funnet, noen av dem i Tyskland. Én ble stoppet med folk i bilen på vei til Tyrkia, sier Ousdal.


Min CV

Navn: Morten Ousdal

Alder: 57 år.

Stilling: Utreder i Finans2

Bakgrunn: Har arbeidet 37 år med tvangsfullbyrdelse, inkasso og utredning. I tillegg har han jobbet som lensmannsbetjent og namsfullmektig.


PAPIRARBEID: Det er viktig med rett dokumentasjon når man skal få ut biler fra ulike land. En god relasjon til politi og myndigheter er viktig i jobben som utreder.
PÅ VEI HJEM

Bilene er fremdeles registrert på låntaker, og han vil ikke hjelpe til med å overføre eierskapet til banken. Han vil heller ikke hjelpe til med nøkler. Det gir noen formelle og praktiske utfordringer.

– Vi må ha rettslig grunnlag for å få bilene tilbake. Vi har et godt forhold til politiet og fikk en nøkkelfullmakt fra politiadvokaten, slik at vi kunne bestille nye nøkler, sier Ousdal.

Nøklene får han fra merkeforhandlere i Norge. Nøklene sendes med bud til Nederland, slik at bilene kan flyttes og transporteres til Norge. Det er også viktig å få vurdert bilenes tilstand.

– Mange slike biler er ikke behandlet fint og vil ikke kunne videreselges. Derfor er det viktig å få bilder av dem, forklarer utreder.

Disse bilene er i tilsynelatende god stand, og det besluttes at de skal transporteres til Norge. I begynnelsen av oktober lastes de opp for transport og kjøres til Norge.

Og da er vi tilbake til begynnelsen, der vi står og venter på bilenes ankomst. Sjåføren har dagen i forveien sagt at han skulle være der klokken sju på morgenen. Nå er klokken blitt åtte, men ingen sjåfør har dukket opp. Solen kaster tynne, lave solstråler som ikke varmer. Larmen fra E6 hundre meter unna er blitt høyere og høyere i takt med rushtrafikken inn mot Oslo.

– Sjåføren har meldt seg syk, sier Ousdal, – Det er derfor han ikke har dukket opp.

Bilene skal lastes opp litt senere på dagen, med en annen sjåfør. Det blir mer venting for utreder. Rundt klokken tolv svinger transporten inn. Bilene lastes av, og Ousdal begynner å sjekke dem.

– Begge bilene er i grei stand, hele i karosseriet og har absolutt en verdi. Det var vel anvendte penger å få bilene tilbake til Norge. Det reduserer bankens tap.

Av og til kan Ousdal finne overraskelser som våpen eller større pengebeløp i hjemhentede biler. I dette tilfellet var bilene tomme. Det er også vanlig at bilene sjekkes av tollvesenet når de kommer til Norge.

Nå vil bilene bli stående her i påvente av dom i forliksrådet. Man er allerede ferdig med betalingsoppfordring og inkasso.

– Når dommen er rettskraftig, sender vi en begjæring om tilbakelevering til namsmannen. Når det er klart, blir de overlevert her.

Mens fru Justitia skal gjøre sin jobb, blir bilene stående i forvaring hos Stadssalg, som også får oppdraget med å selge bilene så snart alle formalitetene er i orden.

– Hva tror du skulle skje med bilene?

– Det blir jo rent hypotetisk, men det er vanlig i slike saker at bilene kjøres til hjemlandet og selges der. I dette tilfellet er hjemlandet Irak. Hva hensikten med bedrageriet var, er vanskelig å si, det kan være gaver til familie, kjøpe eiendom og etablere seg i hjemlandet igjen eller terrorfinansiering. Det blir å spekulere, men fra tidligere saker vet vi at dette er ting som skjer.

Finans2 har om lag 40 til 50 saker i året der biler forsvinner på denne måten. I hver sak er det gjerne flere forsvunne biler. Ousdal og hans kolleger finner de aller fleste av bilene de etterforsker.

SPENNENDE JOBB

Å lete etter forsvunne biler er bare en del av en utreders jobb. Det er også folk her hjemme som skaffer seg biler, motorsykler og båter, uten å ha noen ambisjon om å betale tilbake lånene.

– Det er også eksempler der folk kjøper opp selskaper som ligger brakk, men som har en god kredittrating. Deretter begynner man å kjøpe alt som kan kjøpes på kreditt. Det er biler, snøfresere og byggevarer, you name it. Samtidig bytter man hurtig roller i selskapet, slik at ingen skal vite hvem som er ansvarlig.

I jobben som utreder har Ousdal kommet i kontakt med kriminelle MC-gjenger, vært med på biljakter og satt opp feller i samarbeid med politiet. Selv har han har bakgrunn som grensejeger i forsvaret, og noen år som lensmannsbetjent. I tillegg har han jobbet som namsfullmektig i Oslo på åttitallet.

– Vi har et svært godt samarbeid med politiet i disse sakene. Det har også vært noen tilfeller der jeg har måttet være ekstra forsiktig og holdt meg unna butikker og kjøpesentre i nærheten av der jeg bor.

Det er et moment av spenning og fare i jobben. I bagasjerommet har han en skuddsikker vest som han bruker i risikable situasjoner.

– I mange av sakene vi jobber med, er bakmennene involvert i flere typer kriminalitet, ikke bare svindel. Dette må vi alltid ha i bakhodet. Jeg har aldri blitt skadet i jobben, selv om det var en som kjørte over foten min en gang. Likevel tar jeg mine forholdsregler Det har i perioder vært aktivitet rundt bolig og garasje, og det har kommet folk og bedt meg slutte å lete. Jeg har også hatt egen politikontakt knyttet til egen sikkerhet,

Vi flytter oss til slutten av oktober. Utreder har fått i stand et møte med låntaker.

– Det var fint at han kom. Han innrømmer at han har vært med og kjøpt disse bilene. Han hevder at bilene skulle kjøres til Syria for å selges der med fortjeneste, og at lånene skulle betales etterpå. Det er en noe tynn historie. Bilene er fullfinansiert til full pris i Norge, og jeg tviler det ville vært fortjeneste å hente på å videreselge dem, avslutter Ousdal.

Vi har et svært godt samarbeid med politiet i disse sakene.


– ROLLEN SOM KONSERNSJEF ER STØRRE ENN MEG
Portrett
Kjerstin Braathen

– ROLLEN SOM KONSERNSJEF ER STØRRE ENN MEG


– Jeg liker å drive butikk. Jeg har hatt en «ordentlig» jobb siden jeg var liten, og det var utrolig morsomt og lærerikt å bli født inn i næringslivet. Det at jeg så tidlig fikk forståelsen for hvordan ting henger sammen, har vært viktig bagasje for meg, forteller konsernsjefen i DNB, Kjerstin Braathen (50).

Tekst: Signy Fardal Foto: Gorm Gaare

bannerimg 28

K arrieren til sjefen for Norges største – og en av verdens mest lønnsomme – finansinstitusjoner startet altså tidlig. Allerede som 11-åring var hun ekstrahjelp i farens dameklesbutikk «Rasmussen på Torget» hjemme i Lillestrøm.

– Jeg tenkte jo at jeg skulle ta meg en utdanning på si, for så å ta over butikken. Jeg ville blitt tredje generasjon, min storesøster var ikke interessert. Dette var en liten familiebedrift med 15 ansatte. Omsetningen kom inn hver dag, fysiske penger i kassen skulle telles opp hver kveld, og vi hadde direkte kontakt med kundene. Jeg lærte utrolig mye som jeg har hatt god nytte av senere i livet, forteller hun.

Vi befinner oss på DNBs hovedkontor i Bjørvika samme dag som regjeringen legger fram Statsbudsjettet for 2021. På grunn av korona-tiltakene er det ikke så mange mennesker på kontorene, men de vi observerer, virker alle oppglødde og fornøyde. På vei inn i heisen som skal ta oss opp til konsernsjefens indre gemakker, overhører vi to DNB-medarbeidere som fornøyd konstaterer at budsjettet holder seg noenlunde innenfor handlingsregelen.

FRA FASHION TIL FINANS

Klokka er 10.00, og Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braaten har vært på jobb siden 07.45. Hun tar imot oss med et stort smil, kledd i en lekker drakt og en hvit silkebluse. Rundt halsen henger et diskret gullsmykke.

– Uff, jeg er jo så typisk «bank-kledd» i dag, sier hun da fotografen en time senere skal ta bilder.

– Men du jobber jo i bank, repliserer Thomas Midteide med et smil. Han er konserndirektør for Communications i DNB og overværer intervjuet.

Det er ikke umulig at klesdrakten ville vært litt mindre «bank-aktig» om hun hadde fulgt sin opprinnelige plan om å overta klesbutikken i Lillestrøm, men for Kjerstin ble det altså finans i stedet for fashion.

– Jeg følte aldri noe press fra foreldrene mine, i ungdommen levde jeg litt etter impulsmetoden.

– Var det din interesse for klær og mote som gjorde at du bestemte deg for å dra til motelandet Frankrike for å studere som 19-åring, uten å kunne ett ord fransk?

– Det å flytte til Frankrike var en impulsiv beslutning, og hadde nok ingenting med interesse for mote å gjøre. Klærne som vi solgte i butikken, kjøpte vi stort sett inn i Tyskland og Danmark, Rasmussen på Torget var mer konfeksjon enn high fashion. Dette var tross alt i Lillestrøm!, sier hun med et smil.

– Grunnen til at jeg dro til Frankrike var noe så banalt som at jeg syntes fransk språk hørtes så fantastisk ut. Det var litt slitsomt i starten, men ble veldig gøy etterhvert. Og så må jeg jo innrømme at jeg lærte mye annet enn fransk det første året. Vi var studenter fra forskjellige kulturer om studerte sammen, og det gikk mye på engelsk i begynnelsen. Det var en morsom tid med en haug av ungdommer som hadde et litt lettere liv, nesten litt sånn som å gå på folkehøyskole – men i utlandet.

– Var det der du raste fra deg? Og ble disiplinert etterpå?

– Ja, jeg raste fra meg. Men om jeg ble disiplinert etterpå? Vel... Hun drar på det.

KORONA ENDRET ARBEIDSDAGEN

Hun beskrives som «ryddig og ordentlig ». En som er veldig kompetent, og som kan faget sitt godt. Folk som kjenner henne privat, sier at hun er uredd, lys til sinns, hyggelig og inkluderende.

– Jeg tipper at du, i likhet med de fleste andre topplederne i finansbransjen, starter hver morgen med en knallhard treningsøkt? Og at du er på plass på kontoret klokken 07.00, nydusjet og nytrent?

– Nei, jeg trener ikke hver eneste morgen. Men akkurat i dag startet dagen med behov for frisk luft. Jeg sto opp klokken 6 og tok en løpetur. Jeg kom hjem i god tid til å dra barna, som er 11, 13 og 16 år gamle, ut av sengen og spise en brødskive før jeg dro på kontoret, forteller hun.

– Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

– For meg har en typisk arbeidsdag endret karakter etter at Covid-19 gjorde sitt inntog 12. mars. Dagene er mye mer regelmessige nå enn tidligere. Før nedstengingen i mars skjedde det aldri at jeg startet arbeidsdagen fem dager i uken på kontoret – kanskje maks tre, fordi jeg var mye ute og reiste. De to største forskjellene på før og etter koronaen er hvor jeg fysisk befinner meg, og at jeg bruker mye mer tid på skjerm. Arbeidsdagen er blitt mye mer digital, selv om det også har endret seg gjennom koronatiden. Etterhvert ble det jo åpnet opp for fysiske møter med et fåtall mennesker. Men det er fortsatt hjemmekontor som gjelder.

– Kan du beskrive den første tiden etter 12.mars?

– Jeg hadde vært ute og reist og måtte i karantene de de to første ukene, så jeg fikk litt hetta. Jeg tenkte at verden gikk av skaftet mens jeg skulle sitte på hjemmekontoret i kjelleren min og ratte denne organisasjonen derfra. Det var ekstremt mye som skjedde de to første ukene. Når jeg ser tilbake på det, må jeg si at det er imponerende hvor utrolig raskt vi var oppe og sto digitalt. Mange ganger tok jeg meg i å tenke; WOW, hadde dette skjedd for 10 år siden, ville vi ikke ha klart det så bra. Den erkjennelsen av hvor utrolig raskt vi klarte å komme oss opp å stå, er sterk. Vi maktet å skalere opp tjenestene våre til de kundene som hadde størst trøkk. Jeg opplevde at vi ble enda mer effektive, i alle fall når det gjaldt igangsatte prosjekter.

DE ANSATTE HAR IMPONERT EKSTREMT

– Hvordan syns du at dine ansatte har taklet den nye situasjonen med hjemmekontor og digitale møter?

– Jeg er ekstremt imponert over denne organisasjonen. Jeg har jobbet i DNB siden 1999, og visste at jeg skulle lede veldig mange flinke medarbeidere. Men jeg kan ikke si annet enn at jeg er veldig imponert over hvordan de har taklet korona-utfordringene. Prioriteringene var så tydelige; helse og sikkerhet for de ansatte først, deretter å holde infrastrukturen oppe. Hvis ikke pengeflyten går inn og ut av Norge, stopper hjulene i løpet av få timer. Det tredje var å hjelpe kundene. Det var ingen som satt og ventet på at jeg skulle komme fra hjemmekontoret og fortelle de ansatte hvordan de skulle gjøre ting. Så den aller sterkeste følelsen min var å se en organisasjon som bare reiste seg og løp av gårde. Å se hvordan kombinasjonen av kompetansen i organisasjonen fungerte, var utrolig sterkt. Vi har aldri noen gang tidligere vært så godt rustet til å tåle en krise.

– Hva tror du DNBs ansatte er mest opptatt av akkurat nå?

– Akkurat nå tror jeg veldig mange er opptatt av å få komme tilbake til arbeidsplassen. Fra 1. september begynte vi å åpne for at ansatte kunne komme tilbake til kontoret, men så måtte vi stramme inn igjen nå. Mange av medarbeiderne var borte fra kontoret fra 12. mars til 1. september. Nå kjenner vi alle i økende grad på savnet av å ha kolleger rundt oss. Jeg mener fortsatt at mye løses best i fysiske settinger. Vi er jo en kompetansebedrift, og spesielt når det gjelder innovasjonsprosesser og idedrodling, holder jeg en sterk knapp på fysisk samvær.


Min CV

Navn: Kjerstin Elisabeth Rasmussen Braathen

Født: 1970

Fra: Lillestrøm

Gift med: Henning Braathen

Tre barn: 11 år, 13 år og 16 år gamle

Tiltrådte som konsernsjef i DNB i september 2019.
Kjerstin Braathen har en mastergrad i ledelse fra École supérieure de commerce de Nice Sophia-Antipolis. Hun jobbet som trainee og Chartering Manager for Norsk Hydro ASA fra 1995 til 1999. Hun ble hentet til DNB i 1999, hvor hun hadde flere stillinger i shipping & offshore frem til 2013. Fra 2013 til 2017 var hun konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB. Fra 2017 og frem til september 2019 var hun finansdirektør (CFO) i DNB.


GOD UTSIKT: Fra DNBs hovedkvarter i Bjørvika har Kjerstin Braathen god utsikt over fjorden og byen.
PÅ FJELLTUR: Her er Kjerstin Braathen på fjelltur med yngstedatter Mathea.
HØYT OPPE: Friluftsliv og familie står høyt oppe på konsernsjefens prioriteringsliste. Her er hun på tur sammen med yngstedatteren Mathea.
PÅ INSPEKSJON: Kjerstin Braathen hadde flere stillinger innen shipping & offshore i DNB. Her er hun på inspeksjon på en oljetanker.
HELT ALENE: – Jeg er glad i mennesker og liker å omgi meg med folk, men jeg trenger kontrasten med å gå noen timer alene på vidda, sier Kjerstin Braathen.

Jeg er ekstremt imponert over denne organisasjonen. Jeg har jobbet i DNB siden 1999, og visste at jeg skulle lede veldig mange flinke medarbeidere. Men jeg kan ikke si annet enn at jeg er veldig imponert over hvordan medarbeiderne har taklet korona-utfordringene.


VI SKAL VOKSE MED DE ANSATTE VI HAR

– Tror du det er uro blant medarbeiderne når det gjelder tanken på jobbsikkerhet fremover?

– Jeg tror ikke det har vært en stor problemstilling i denne perioden. Vi har vært tydelige på at organisasjonen har vist hvor robust den er i tiden etter 12. mars. Medarbeiderne har vært en del av løsningen. Da jeg gikk i kaffesonene her på DNB-huset i Bjørvika etter at vi åpnet opp for at flere kunne tilbake til kontoret 1. september, møtte jeg ofte medarbeidere som ga uttrykk for hvor takknemlige de er over å jobbe i DNB. Vi har vært tydelige på at vi trenger de medarbeiderne vi har... Vi vil vokse inn i fremtiden med dem. Men det betyr på ingen måte at vi ikke må omstille oss. Vi må kontinuerlig tilegne oss ny kompetanse. Det er tøffe krav til hva vi skal levere og prestere i hverdagen, og det stiller krav både til ledelsen og til alle medarbeidere for at vi lykkes med det sammen. Det er slik jeg tenker.

– Din forgjenger Rune Bjerke sa i 2017 at 5 000 DNB-ansatte ville forsvinne innen fem år. Hva tenker du om konsernets størrelse og utvikling de neste årene?

– Det var ikke akkurat det han sa. Det han sa var at endringstakten i vår business er så stor at hvis vi bare fortsatte å gjøre de samme tingene som vi alltid hadde gjort, så ville halvparten av årsverkene forsvinne innen fem år. Vi må selvsagt hele tiden fornye oss og utvikle nye produkter og tjenester, og vi må jobbe på nye måter for å levere det kundene vil ha. Vi må utvikle butikken. Og det har vi gjort på veldig mange områder, så derfor er vi litt færre enn vi var i 2017, men ikke så mange som halvparten.

– Hvor mange stillinger er blitt borte siden 2017?

– Vi har nå omtrent 2 000 færre årsverk enn vi hadde for tre år siden, og de fleste av disse ble borte da vi solgte virksomheten vår i Baltikum. Så endringen i antall ansatte er ikke så stor; endringen i hva ansatte jobber med, er mye større. Det har skjedd en endring i profil og kompetanse på dem vi rekrutterer inn i organisasjonen. Nå har vel over halvparten av nyansatte teknologibakgrunn. Det er en mye større spredning i utdannelse og kompetanseprofil blant våre medarbeidere nå enn for fem eller ti år siden. Og det er en mye større mobilitet blant de ansatte, blant annet så utdanner vi våre egne ansatte inn i nye retninger som vi trenger, som for eksempel IT-arkitekter, dataanalytikere og svindeleksperter. Vi ser at vi trenger kompetanse innenfor nye områder, og vi har jobbet strukturert med å klare å dreie kompetansen i en retning vi trenger fremover. Å utdanne egne ansatte er absolutt en del av strategien, vi har endret oss fra å historisk sett bytte ut kompetanse til å vokse sammen med organisasjonen. Men vi kommer selvsagt fortsatt til å hente inn ny kompetanse på spissområder, selv om vi skal bygge videre på den kompetansen vi har i bunn blant våre egne. Det er kostbart – både for DNB og for samfunnet – å ikke gjøre det.

– Men vil DNB ha samme antall ansatte om fem år som i dag?

– Vi har tøffe krav og forventninger til oss når det gjelder effektivitet, og jeg er mer opptatt av hvordan vi kan skape verdier for kundene våre og se hvor vi kan vokse. Og vi må vokse på en effektiv måte. Det er viktigere enn å tenke på om vi skal være av en viss størrelse. Størrelsen blir en konsekvens av hvordan vi evner å utvikle butikken.

– Det snakkes mye om trusselen fra selskaper som Google, Facebook, Amazon og Apple også i bank- og finansverdenen. Hvordan skal DNB møte denne utfordringen?

– DNB var allerede, lenge før koronaen, kommet langt innen digital banking. Den transformasjonen har vi stått i lenge. Vi jobber allerede etter de samme prinsippene som disse selskapene. DNB og de nordiske bankene er de som har kommet lengst i verden, når det gjelder digital banking. Dette er nok en av årsakene til at Norge har kommet såpass bra ut av korona-krisen. Vi har jobbet lenge med skybaserte løsninger, våre tjenester skal være lett tilgjengelige. Nå kan kundene våre for eksempel få et finansieringsbevis i løpet av noen få minutter.

MAKT OG MULIGHET

– Du er en av Norges mektigste personer, og du leder Norges største finansinstitusjon og en av Europas – og kanskje verdens – mest lønnsomme banker. Hvordan oppleves det?

– Det er jo ikke meg – Kjerstin Braathen – som er mektig, det er konsernsjefen i DNB som er mektig. Og nå er det jeg som bekler den rollen. Det å ha makt og mulighet til å påvirke, i en retning som er viktig for våre kunder og for norsk økonomi, oppleves veldig bra. Vi er bankforbindelsen til hver tredje norske bedrift, og vi jobber med mange mennesker i deres viktige øyeblikk i livet.

– Mange studier tyder på at kvinner vegrer seg for å ta makt. Én av grunnene til det er at kvinner ofte forbinder begrepet makt med noe negativt; for eksempel maktmisbruk. Hva er ditt forhold til makt?

– Jeg forbinder ikke makt med noe negativt i det hele tatt, men jeg er opptatt av hva vi skal bruke den til. Det er fokuset.

– Når du ble tilbudt stillingen som konsernsjef etter Rune Bjerke, sa du umiddelbart ja?

– Jeg var forberedt på at spørsmålet kunne komme, så jeg svarte umiddelbart ja da jeg fikk det. Men jeg hadde gått noen runder med meg selv for å reflektere over hva det ville innebære å takke ja. Denne rollen er større enn meg. Dette er jo Norges mest spennende jobb, det et privilegium å få lede en bedrift som er så sentral i det som betyr så mye for så mange. En viktig oppgave.

– Har du vært flink til å rekke opp hånden?

– Jeg har vært flink til å synliggjøre at jeg er interessert ut over akkurat det jeg holder på med, at jeg er villig til å bidra og opptatt av å utvikle meg og lære mer. Det har vært min måte å rekke opp hånden på. Jeg har aldri jaktet på jobben til sjefen min. Men min filosofi er at en del av min jobb er å skjønne perspektivene ut fra hvordan min leder ser på problemstillingene.

– Et godt råd å gi videre?

– Ja, det har funket fint for meg. Det har vært motiverende å få lov å mene noe om beslutninger som ikke var mine.

OPPTATT AV LIKELØNN

– Det er fortsatt bare rundt 20 prosent av Norges største bedrifter som ledes av kvinner, og det er fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Finansnæringen er likelønnsversting, selv om DNB har gjort mye for å sette fokus på kvinner, blant annet gjennom kampanjen #huninvesterer og engasjementet for Equality Check. Hva syns du om at kvinner og menn ikke får samme lønn for lik jobb?

– Jeg tror ikke det stemmer at finansnæringen er likelønnsversting, jeg vet ikke hvor du har det fra?

– Det har jeg fra Finansforbundet.

– Lik lønn for arbeid av lik verdi er noe vi har vært opptatt av i flere år. Det finnes fortsatt forskjeller, og vi må fortsette å jobbe for å redusere disse. Vi har lenge hatt en likelønnspott, og likelønn er noe vi er opptatt av når vi har lønnsforhandlinger.

– Du, DNB og finansnæringen har støttet initiativet Equality Check, som er en digital plattform hvor ansatte i bedrifter kan legge inn anonyme anmeldelser av bedriften de jobber i, med vurderinger av blant annet bedriftskultur, likestilling og mangfold. I følge Equality Check har over 300 ansatte i DNB vurdert arbeidsplassen sin. Dere får 4,1 poeng, og kommer ikke på listen over de 10 selskapene som blir vurdert som best på disse områdene. På toppen av listen troner IT-selskapet Knowit med 5 poeng. Bør ikke DNB ligger bedre an på denne listen?

– Vi har oppfordret ansatte til å bruke Equality Check, og jeg synes vi ligger OK an. Vi vil alltid ha mer å jobbe med på dette området. Jeg ser at kommentarene om DNB sier vi er veldig gode på kjønnsperspektiver, men må jobbe mer med andre deler av mangfoldsarbeidet. Det er jeg enig i.

– Har du selv vært fagorganisert?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Det er litt tilfeldig. Det å organisere seg har ikke vært naturlig i de jobbene jeg har hatt. Men når det er sagt, så syns jeg det er viktig at ansatte organiserer seg.

GRUNNLEGGENDE OPTIMISTISK

– Hva inspirerer deg?

– Flinke ansatte, det å se verdiskaping, se utvikling og levere på ambisjonene våre. Mange ting inspirerer meg.

– Hvilke kilder henter du inspirasjon fra? Bortsett fra frisk luft og jogging?

– Jeg er veldig glad i mennesker, og jeg er omgitt av mange i hverdagen. Men jeg trenger også kontrasten med å gå noen timer alene på vidda.

– Kan du beskrive en perfekt helgekveld for deg?

– Det er veldig basic for meg. Da har jeg mann og barn samlet rundt samme bord, vi spiser noe godt – enten pizza eller sushi.

– Lager du pizzaen selv?

– Nei. Ikke sushien heller.

– Hva drikker du til?

– Vi drikker brus eller farris.

– Er du avholds? Du drikker vel litt vin, du som er så glad i Frankrike?

– Jeg er veldig glad i god vin, men i settinger sammen med barna, som er veldig verdifulle øyeblikk for meg, så har vi ikke tradisjon for å drikke alkohol.

– Ser dere på TV?

– Ja, da ser vi på de tradisjonelle programmene, Nytt på nytt og Stjernekamp og slikt. Men jeg må innrømme at det hender at jeg sovner på sofaen.

– Så du jobber mye og sover lite?

– Jeg er flink til å sørge for at jeg får nok søvn. Jeg er ikke blant dem som tenker at det går fint å sove bare fire timer. Det går selvsagt en gang imellom, men jeg leverer ikke bra med fire timers søvn om natten. Så leggetid blir en funksjon av når jeg må stå opp.

– Sover du godt for tiden?

– Ja, jeg sover alltid godt. Jeg er grunnleggende optimistisk, og vet at både Norge og DNB kommer seg gjennom den krevende tiden vi er inne i.

Møter høyesterettsdom med bedre sikkerhet
FinTech
Digital ID


Møter høyesterettsdom
med bedre sikkerhet


En fersk høyesterettsdom legger større ansvar for rett identitet på bankene. Svaret fra bransjen er å øke sikkerheten.

Tekst og foto: Sjur Anda

OMFATTENDE ARBEID: – Vi har startet et omfattende arbeid for å øke sikkerheten ved digital ID i Bits, sier daglig leder Eivind Gjemdal.

H øyesterett har avsagt i dom i denne saken etter gjeldende finansavtalelov. Samtidig ser landets øverste domstol hen til forslaget til ny finansavtalelov som i disse dager ligger i justiskomiteen for behandling. I dette lovforslaget legger lovgiver ansvaret utelukkende på finansnæringen.

– Selv om bankene implementerer de nye sikkerhetstiltakene, med for eksempel varsling til den som søker lån, kan vi få en rettstilstand som likevel fratar en kunde ansvar. Dette kan skje selv om kunden på nytt har bekreftet at det er han eller hun som har søkt lånet, og skal ha det utbetalt. Det bekymrer oss, fordi det potensielt vil kunne hemme den effektive digitaliseringen Norge har nytt godt av i flere ti-år, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Han vil at man skal se bredt på reguleringen av digital ID.

IKKE HACKET

– Nå reguleres bruken av ID i finansavtaleloven. Digital ID brukes mange steder, og vi vil at man skal se bredere på dette, og lage en helhetlig regulering av digital ID, før man kommer med regler for hvert område. Derfor vil vi ha en utredning av dette problemkomplekset, som krever en videre regulering enn det som er på plass i dag, sier Staavi, og påpeker at sikkerheten i systemene er god.

– BankID har god sikkerhet og har ikke vært hacket. Det er hvordan brukerne benytter den og hva tjenestetilbyderne tilbyr, som fører til usikkerhet i systemet, sier han.

Høyesterett skriver at banken er den profesjonelle part og kunne gjort ytterligere tiltak før lånebeløpet ble utbetalt. Det er et sterkt signal fra Høyesterett om tiltak som finansnæringen allerede er godt i gang med å få på plass.

– I regi av Bits har en arbeidsgruppe bestående av næringen og andre relevante aktører, jobbet med ulike tiltak med mål om å forhindre svindel. Tiltakene skal ikke reversere effektiviteten og brukervennligheten av elektronisk ID for kundene. Arbeidet er i sluttfasen og vil blant annet resultere i en bransjenorm som alle medlemmer av Finans Norge vil forplikte seg til å følge. Denne vil blant annet gjøre det vanskeligere for svindlere å få utbetalt lån, selv om de har klart å overta din elektroniske ID, sier Tom Staavi.


NY APP: Med app-en blir muligheten til å stjele andres BankID mye mindre – både fordi brikken ligger i mobilen, og du får varsler om at BankID brukes og kan avbryte dersom det ikke er deg, sier Hanne Kjærnes.
IKKE HACKET: – BankID har god sikkerhet og har ikke vært hacket. Det er hvordan brukerne benytter den og hva tjenestetilbyderne tilbyr, som fører til usikkerhet i systemet, sier Tom Staavi.
ARBEID ALLEREDE I GANG

– Vi har startet et omfattende arbeid for å øke sikkerheten ved digital ID i Bits. Det har vi gjort uavhengig av høyesterettsdommen. Det er et trusselbilde i samfunnet i dag og en rekke skjebner er rammet av misbrukt av digital ID, som gjør dette arbeidet svært viktig, sier Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits, finansbransjens infrastrukturselskap. Her skal de blant annet sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.

– Først må vi se hvordan situasjonen er i dag, hvilke tiltak vi kan treffe og hva som er mulig å gjennomføre. Vi har en bred tilnærming til hele problembildet, og vurderer det fra flere perspektiver enn bare bank, sier Gjemdal. Det innebærer at de også prater med jurister om digital ID-saker og også med talsmenn for dem som er utsatt for svindelen.

Foreløpig har de kommet frem til flere kortsiktige og langsiktige tiltak. På kort sikt handler det om informasjon til brukere og brukersteder. Det er også tekniske tiltak og en bransjenorm for hvordan bankene skal håndtere det. I tillegg ønsker man seg tiltak som vil kreve grep fra det offentlige.

ØNSKER FULLMAKT

– Vi vil gjerne ha en mulighet der folk kan gi andre fullmakt til å logge seg på nettbanken sin. Det er mulig i de fleste banker. Det å gi en fullmakt vil være helt annerledes enn å gi bort sin digitale signatur, og derigjennom i praksis tilgang til hele sitt digitale liv. En fullmakt vil vise hvem som er inne i nettbanken og gjør ting på vegne av deg, sier Gjemdal. Noe av det samme problemet er det hos offentlige myndigheter, som også bruker digital ID.

– Det er ikke mulig å operere med en fullmektig hos alle etatene. Det gjør at mange eldre pensjonister eksempelvis låner bort hele sin ID til andre for å få hjelp med å ordne ting. Det er ikke bra, sier Gjemdal.

På lengre sikt handler det om å lage systemer for å kunne reservere seg mot en del tjenester, som eksempelvis å kunne endre kontaktinformasjon og forbedringer i anti-svindelregistrene.

– Ved å måtte verifisere en del opplysninger mot andre registre, vil det bli vanskeligere å ta over en identitet, sier Gjemdal.

JOBBER MED BANK-ID-APP

I BankID er de ikke overrasket over dommen.

– Vi var forberedt på at dette ble utfallet. Som dommeren skriver, kunne BankID-eieren beskyttet brikken bedre, men det avgjørende er at banken i dette tilfellet burde gjort en innsats for å sjekke at pengene gikk til riktig person. Vi ser frem til bedre bransjenormer hos bankene på dette området fremover, skriver Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i BankID, i en epost.

Selskapet ønsker å utvikle BankID til å bli enda tryggere.

– Vi videreutvikler BankID for å begrense svindel i enda større grad. Bankene jobber med å få på plass prosedyrer for utbetaling av lån til nye, ukjente kunder. BankID ønsker å få flest mulig over på BankID-app fremover, og det er allerede flere banker som tilbyr denne løsningen. Med app-en blir muligheten til å stjele andres BankID mye mindre – både fordi brikken ligger i mobilen, og du får varsler om at BankID brukes og kan avbryte dersom det ikke er deg, sier Kjærnes.

FIN-TECH-NYTT

FIN-TECH-NYTT Tekst: Nils Elmark


NY BERLINSK BANK
– LØPER I HELENE PÅ N26

Den berlinske banken og Euro-enhjørning N26, får nå selskap av enda en online-bank fra Tysklands hovedstad. Det er banken Vivid Money som nettopp har hentet 15 millioner Euro hos venturefondet Ribbit Capital. Fondet står blant annet bak fintech Robinhood, Nubank og Coinbase som har utfordret en stor del av finansmarkedet. Vivid åpnet for kunder for et par måneder siden, men er allerede verdsatt til 100 millioner Euro. Banken er en ekte nestegenerasjonsbank. Den bygger på den berlinske banking-as-serviceplattformen Solaris. De har en banklisens som gjør det mulig for andre fintechs å starte sine egne banker med bistand fra Solaris. Det er den russiske Tinkoff Bank som står bak Vivid. Det er en fullservice bank med ambisjoner om å skape en ny finansvirksomhet som bygger bro mellom tradisjonell bankvirksomhet og investering. Kunder som laster ned den nye appen, kan på den måten umiddelbart investere i verdipapirer fra mobilen. Vivid har mange interessante muligheter, blant annet kan de dele opp sin konto i ”lommebøker”, som har selvstendige IBAN-numre.


Kampen om unge utkjempes av ”fin-fluensere” på Instagram og TikTok

Det er neppe mange bankstyrer som kjenner til TikTok, og enda færre som har en konto på det sosiale 15-sekunders videomediet som brukes av 800 millioner tenåringer verden over. Men finansverdenen bør kanskje begynne å interessere seg for de nye trendene som har gått litt under radaren. Konkurransen om neste generasjons bankkunder foregår nemlig på sosiale medier som twitter, Instagram og nå altså TikTok. Markedsføringen foregår gjennom influensere som i bankenes tilfelle naturligvis kalles ”fin-fluensere”. Siste eksempel er den nye amerikanske Gen Z onlinebank, STEP. Den ble lansert gjennom den 16-årige TikTok-superstjernen Charli D’Amalio, som følges av 61 millioner tenåringer. I små korte videoer forteller hun om hvor viktig det er å være ansvarlig i pengespørsmål. Hun oppfordrer sine følgere til å laste ned STEP på sine mobiltelefoner og bestille et gratis debetkort. Hun har nå fått to millioner likes på sin oppdatering. Hver gang de unge får en av sine kammerater til å laste ned appen, settes det inn én dollar på deres konto. Når de har hentet de første tre nye kundene, stiger belønningen til to dollar per nedlasting. STEP ble stiftet i 2018, og én av investorene er betalingsgiganten Stripe. STEP har ikke egen banklisens, men bakkes opp av whitelabel-banken Evolve i Tennessee.STRIVE – NY BANK FOR BARN OG DERES FAMILIER

For noen måneder siden skrev Finansfokus om den britiske elektroniske sparebøssen GoSave, som skulle lære barn verdien av penger og fornuftig adferd. Nå er sparebøssen blitt en del av en større enhet, siden den er kjøpt av den andre britiske utfordrerbanken Strive, som snart lanserer seg som banken for barn og deres familier. Det er to interessante forhold omkring lanseringen av den nye familiebanken: Dels er det en tydelig tendens i hele verden i retning av å utvikle nye finansielle serviceytelser til millenials- familiene. Dels er finansieringen vokst ut av et fellesskap. GoSave ble derfor etablert gjennom et crowdfundet kickstarter-prosjekt i 2018. Strive har i ettertid hentet ansvarlig kapital gjennom Seedrs, som er en ny equity crowdfunding- plattform som er spesialtilpasset millenials.

Robinhood skaper en
NY GENERASJON INVESTORER


Aktiviteten i den app-baserte amerikanske robotrådgiver Robinhood har eksplodert. Da grunnleggeren Vlad Tenev for fem år siden begynte å tilby unge muligheten for gratis investering i verdipapirer, hadde firmaet primært 700 000 studenter på ventelisten. Nå har de 13 millioner brukere, og bare under pandemien har tre millioner nye spekulanter sluttet seg til. Halvparten har aldri investert før de prøvde Robinhood. Det har skapt problemer. En av brukerne har siste år begått selvmord, da han ble presentert for et tap på nesten én million dollar i en future-kontrakt. Nå tar Robinhood mer ansvar for å lære opp sine kunder. Men det stopper ikke turen til himmelen. Robinhood er en vesentlig årsak til at den amerikanske investeringsdrømmen nå lever videre blant millienialsene. Selskapets verdi etter den siste ventureinvesteringen på 200 mill. dollar, er nå oppe i 11,2 milliarder dollar, som tilsvarer 101 milliarder NOK. Det er imponerende tatt i betraktning av at selskapet bare har 1 200 ansatte.


Trans-kjønnede kan få sitt riktige navn på kredittkortet


De fleste av oss tenker ikke at et navn kan være et problem, men det er tilfellet for mange trans-kjønnede. De er født inn i et navn med feil kjønn. For ett år siden lanserte Mastercard i USA derfor et initiativ som fikk navnet ”True Name”. Det innebar at trans-kjønnede kunne få sitt ”riktige” navn på kredittkortet. Nå har Citi, inspirert av LGBT-bevegelsen (norsk:LHBT), gått i Mastercards fotspor. Nå kan de også få True Name hos storbanken. Men kanskje har spanske BBVA en enklere løsning: De har nemlig lansert helt blanke kredittkort, der de korrekte opplysninger av sikkerhetshensyn finnes på en tilhørende app. De spanske kundene har litt vanskeligheter med å skjønne hvorfor BBVAs markedsdirektør Jaime Bisbal har fått sitt kredittkort slått opp overalt i Madrid.

PayPal tilbyr betalinger med bitcoins i 2021

Det er land hvor bitcoin stadig betraktes som mistenkelig, mens i andre land er det en effektiv valuta som hjelper mennesker gjennom et ineffektivit finansielt byråkrati. Men uansett; i 2021 vil PayPal gjøre det mulig for selskapets nesten 350 millioner kunder å kjøpe og selge bitcoins og tre andre vanlige kryptovalutaer på nettet og gjemme dem i PayPals ”kryptolommebok”. Facebook arbeider allerede med å utvikle sin egen Libra kryptovaluta. Kunngjøringen om at PayPal vil åpne for kryptovaluta som betalingsmiddel i 26 millioner online-butikker, fikk straks Coinbase, som er en kryptobørs, til å meddele at de i løpet av vinteren ville introdusere et debetkort i USA. Revolut og amerikanske Square tilbyr allerede kundene å investere i krypto. Kampen om verdens fremtidige digitale betalingsstrømmer intensiveres.

AKT Bankens AI integrerer investering, betalinger og likviditet

Fintech-startups søker hele tiden nye modeller og varianter for å utfordre de eksisterende banker og investeringsselskaper. Den britisk-franske AKTstartup hevder at de arbeider med å transformere tradisjonell bankvirksomhet rundt investering, sparing og betaling. Ideen med den nye banken, som for øyeblikket er i beta-versjon, er at kunden kan investere sine penger fra mobilen og samtidig bruke pengene som om det var en likviditetskonto. AKT har fylt sin forretningsmodell med kunstig intelligens som hele tiden passer porteføljen som gir daglig avkastning. Det er ingen forskjell på innestående og investering. Dersom kunden skal betale en regning, henter vedkommende bare ut beløpet fra investeringen. Selskapet bak AKT heter Automata og ble etablert i 2017 av ingeniører, entreprenører, systemutviklere og AI-spesialister. Automata har nettopp hentet 1,5 millioner Euro i ny venture-kapital.
Milliarder strømmer til fintech

Pandemien har lagt en demper på investeringslysten hos fintech-entreprenører, men det er foreløpig ikke truende. Pengene strømmer stadig til de unge fintech-entreprenørene. I 3. kvartal 2020 registrerte analysefirmaet Cruncbase 451 venturebaserte fintechinvesteringer på mer enn 10 milliarder dollar eller godt over 100 milliarder norske kroner. På toppen tok Robinhood seg av 200 millioner dollar sammen med den San Francisco-baserte utfordrerbanken Chime, som hentet nesten 500 millioner dollar. Ekspertene sier at det er i toppen og bunnen av VC-investeringsmarkedet det har gått best under pandemien. Det betyr at de store fintech-suksessene får nødvendig kapital sammen med de nye oppstartsvirksomhetene, der hvor nye suksesser skal skapes. Investeringene i Afrika og Sør-Amerika er dessuten voksende, men det er også der det mangles finansiell infrastruktur.

Revolut vil bygge ut sin salgsplattform

Den London-baserte utfordrerbanken Revolut med 12 millioner kunder, er på jakt etter sin første CCO som betyr Chief Commercial Officer. Det viser en jobbannonse på LinkedIn. Men hva skal vedkommende produsere? Han skal hjelpe banken til å tjene penger på nye måter. Én måte er å åpne plattformen for ytelser utenfra. Man ser allerede mønstret i dag, der hvor Revolut har begynt å gi virksomheter utenfra adgang til å selge sine varer til Revoluts kunder. Kjøp et par nye Nike sneakers og få fem prosent cashback og kanskje fem prosent til Revolut. De unges suksessbank kjenner allerede sine kunders forbruksmønstre og kan formidle handelen til de rette menneskene på det riktige tidspunktet.

Mer pensjon for pengene
Medlem

Mer pensjon for pengene


Hvem skal forvalte din innskuddspensjon? Det spørsmålet må du ta stilling til over nyttår. Da får du din egen pensjonskonto (EPK) hos arbeidsgiver, men du kan velge å flytte din pensjon til selvvalgt leverandør. Fra 1. februar tilbyr YS Pensjon konkurransedyktige priser og vilkår hos Nordea Liv.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

46 banner
BEDRE BETINGELSER: - Ved å samle vår innkjøpsmakt oppnår vi bedre priser og betingelser enn det medlemmene kan oppnå på egen hånd i forvaltningen av sin innskuddspensjon, sier Runar Wilhelm Henriksen.

V ed utgangen av 2019 var den samlede kapitalen som var knyttet til innskuddspensjon i Norge, 300 milliarder kroner. Mange vil ha en bit av det store pensjonsmarkedet når reglene endres fra nyttår. Fagforeningene har meldt seg på i kampen om forvaltningen av arbeidstakernes innskuddspensjon og oppsparte pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold. Finansforbundet har gått sammen med fem andre YS-forbund og har etablert innkjøpsfelleskapet YS Pensjon som et nytt medlemstilbud.

HØYERE UTBETALING

– Vårt utgangspunkt er veldig enkelt: Ved å samle vår innkjøpsmakt oppnår vi bedre priser og betingelser enn det medlemmene kan oppnå på egen hånd i forvaltningen av sin innskuddspensjon. Det gir lavere kostnader, bedre forvaltning og høyere pensjonsutbetaling når den tid kommer, sier direktør Runar Wilhelm Henriksen og sjeføkonom Sven Eide, begge Finansforbundet. De har vært med på å forhandle frem det nye medlemstilbudet på oppdrag fra forbundet.


Nordea Liv kan tilby en god løsning for bærekraftig forvaltning.
Sven Eide

De er begge naturlig nok spente på hvor mange medlemmer som vil benytte seg av det nye tilbudet når det går på lufta 1. februar. De er også klar over at 2/3 deler av forbundets medlemsmasse arbeider i store bedrifter med god forvaltning av de ansattes innskuddspensjon. Men det er også en tredel som arbeider i mindre bedrifter, som ikke har samme gode betingelser knyttet til forvaltningen av innskuddspensjonen.

– I utgangspunktet går tilbudet til 80 000 YS-medlemmer i privat sektor i seks forbund, men også medlemmer i de øvrige YS-forbundene vil kunne benytte seg av det nye tilbudet. Vårt mål er selvsagt at flest mulig av våre medlemmer får mest mulig pensjon, enten ved å bli hos arbeidsgivers leverandør eller velge å flytte sin innskuddspensjon til YS Pensjon. Vår leverandør Nordea Liv har gode, tekniske løsninger som gjør at de kan ta imot medlemmene fra 1. februar, sier Henriksen og Eide.


TRE PROFILER: Nordea vil tilby tre ulike spareprofiler, og medlemmene velger den spareprofilen de ønsker, sier Sven Eide.

LAVERE KOSTNADER

– Hvorfor ble Nordea Liv valgt som leverandør til YS Pensjon?

– Det var flere momenter som gjorde at Nordea Liv ble den foretrukne leverandøren. Først og fremst kunne de tilby en svært konkurransedyktig pris på forvaltningen. Det var de som strakk seg lengst blant de leverandørene som var med i tilbudsprosessen. Et annet viktig moment er at de kan tilby en god løsning for bærekraftig forvaltning, noe som er viktig for Finansforbundet. Her har Nordea dedikerte ressurser og kompetanse som er viktig for hvordan pensjonspengene til våre medlemmer skal investeres. Til slutt så er Nordeas kjøpsløsning allerede på lufta og har en enkel app der medlemmene får all informasjon de trenger, sier sjeføkonom Sven Eide.

– Hvor store er forvaltningskostnadene hos Nordea Liv?

– Av konkurransehensyn ønsker vi ikke å gå ut med de eksakte prisene på forvaltning av de ulike spareprofilene nå, men prisene vil bli gjort tilgjengelig etter nyttår. Nordea vil tilby tre ulike spareprofiler, og medlemmene velger den spareprofilen de ønsker: Index valutasikret, Aktiv bedrift eller Bærekraft valutasikret. Indeksfondet har lavest pris, mens de to andre fondene er aktivt forvaltet og har en høyere pris.


Det kan skje mye med prisene.
Runar W. Henriksen

– Hvordan kan medlemmene hele tiden være sikre på at de har best mulig betingelser på forvaltningen av sin innskuddspensjon?

– Forvaltning av innskuddspensjon er et marked med store endringer, og vi vet ikke i dag hvordan dynamikken blir. Mye kan skje med prisene. Derfor har vi forhandlet frem en langsiktig avtale med Nordea Liv med mulighet til reforhandling. For å benytte seg av det nye tilbudet, må medlemmene undertegne en fullmakt som gir YS Pensjon rett til å flytte medlemmenes innskuddspensjon til en annen leverandør enn Nordea Liv, dersom vi oppnår bedre betingelser hos andre leverandører. Medlemmene kan når som helst trekke tilbake denne fullmakten og plassere sin innskuddspensjon hos arbeidsgivers eller annen selvvalgt leverandør, avslutter direktør Runar Wilhelm Henriksen.
Finansforbundet utreder 6-timersdagen
Medlem

Finansforbundet
utreder 6-timersdagen


Finansforbundet utreder nå mulighetene for – og konsekvensene av – å innføre 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat

arti 46 banner
ØNSKER DIALOG: Vi vil gjerne ha en dialog med andre fagforbund og arbeidsgiverne om fordeler og ulemper med 6-timers arbeidsdag eller 4-timers arbeidsuke med full lønnskompensasjon, sier konserntillitsvalgt Tore Müller Andresen i Finansforbundet DNB.

F orslaget om å utrede konsekvensene av innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke ble fremmet av Finansforbundet i DNB og vedtatt på landsmøtet i november 2019. Bakgrunnen for hvorfor forbundet ønsker å utrede dette nå, er å få en bedre fordeling av verdiskapingen i finansnæringen gjennom kortere arbeidstid.

SPENNENDE TANKE

Fagbevegelsen har i lang tid hatt 6-timersdagen på agendaen. Politiske partier som Rødt, SV og MDG har gått inn for 6-timersdagen. Flere fagforeninger – NTL, Fellesorganisasjonen, Handel og Kontor og Fagforbundet – har programfestet et krav om 6-timersdag. Nå utreder Finansforbundet mulighetene for, og konsekvensene av, å innføre 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

– Hvorfor ønsker dere å utrede 6-timersdagen, konserntillitsvalgt Tore Müller Andresen i Finansforbundet DNB?

– Tanken om 6-timers arbeidsdag er spennende, men ikke ny. Mange fagforeninger har diskutert 6-timers arbeidsdag, og flere steder har dette vært prøvd ut med gode resultater. Sykefraværet har gått ned, og produksjonen har økt. Men til tross for positive erfaringer, har dessverre forsøkene med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon blitt avviklet. Nå ønsker vi å blåse liv i denne viktige debatten og starter med å utrede konsekvensene.


Finansnæringen er svært godt egnet til å prøve ut nettopp kortere arbeidstid.
POSITIVT FOR LIKESTILLING

Han peker på at dersom 6-timersdagen blir en realitet, vil dette kunne slå spesielt positivt ut i et likestillings- og likelønnsperspektiv.

– Mange kvinner arbeider deltid på grunn av omsorgsoppgaver i familien. Dette bidrar til å forsterke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Med 6-timers arbeidstid blir det mer fritid og enklere å få familiekabalen til å gå opp.

Andresen viser også til at en annen fordel med 6-timersdagen er at vi alle skal stå lenger i arbeid. Med kortere arbeidstid vil det bli færre som sliter seg ut tidlig i arbeidslivet.

– En viktig grunn til at vi nå setter søkelyset på 6-timersdagen, er at finansnæringen er veldig godt egnet til å prøve ut nettopp kortere arbeidstid. Verdiskapingen i vår bransje er høyere enn i frontfagene, men i henhold til frontfagsmodellen er vi nødt til å overholde lønnsrammene i frontfaget. De ansatte i finans får dermed ikke muligheten til å ta ut vår rettmessige andel av verdiskapingen i form av økte lønnstillegg. Med 6-timersdag i finansnæringen vil denne skjevheten kunne bli rettet opp gjennom mer fritid, sier Tore Müller Andresen.

100 ÅR I FJOR

I fjor var det 100 år siden 8-timers arbeidsdag ble innført. Den gang var det mange som mente at dette var galskap og fullstendig urealistisk, men de tok grundig feil. 8-timers arbeidsdag ble den nye normalarbeidsdagen. I finansnæringen har vi en tariffestet normalarbeidsdag som går fra 08:00 til 16:00. Finansforbundet DNB ønsker ikke å endre rammene for normalarbeidsdagen.

– Finansforbundet DNB synes tidspunktet var godt egnet for å begynne å snakke om 6-timersdagen igjen, da det i fjor var 100 år siden 8-timers arbeidsdag ble innført i Norge. Slike store reformer vil selvsagt kreve at hele fagbevegelsen går sammen med arbeidsgiverne og myndighetene i trepartssamarbeidet. I første omgang er det viktig at vi får fakta på bordet og diskuterer de mulighetene som finnes. Så vil samfunnsutviklingen avgjøre om, og eventuelt når, 6-timers arbeidstid kan bli en realitet, sier Andresen.

Finansforbundet har fått gjennomslag for viktige reformer som bedre permisjonsordninger, ammefri og lønnstillegg etter endt permisjon. Derfor synes han det er spennende at Finansforbundet nå tar en pådriverrolle for å se på konsekvensene av, og mulighetene for, innføring av 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon.

GLEM DET

Finansminister Jan Tore Sanner er ikke begeistret for debatten om innføring av 6-timersdagen. På regjeringens perspektivkonferanse i februar i år hadde han dette klare budskapet til alle som kjemper for at 6-timers arbeidsdag skal bli en realitet: Glem det.

– Dette er en kraftig advarsel til dem som ønsker å redusere arbeidstiden. Det er folk som er i jobb, som finansierer velferden vår, sier Sanner, som en klar beskjed til alle som kjemper for 6-timersdagen.

Finansministeren viser til at dersom normalarbeidstiden kuttes fra 37,5 til 34 timer i uken, vil det redusere nasjonalformuen med like mye som hele oljefondet og alle oljeressursene i bakken – til sammen.

– Det viser hvor viktig arbeidskraften er som verdi, sier finansministeren til NTB.

Den gode nyheten er at regjeringen ikke vil komme med noe forslag om å utvide normalarbeidsdagen.

STARTER UTREDNING

Nå vil Finansforbundet utrede 6-timersdagen og 4-dagers arbeidsuke med full lønnskompensasjon. Prosjektet skal, med bakgrunn i fordelingen av verdiskapingen i finansnæringen, se på muligheten for en bedre fordeling gjennom kortere arbeidstid. Prosjektet skal også beskrive hvordan et slikt uttak av arbeidstid vil påvirke effektiviteten og arbeidsmiljøet i finansnæringen.

I disse dager innhenter forbundet anbud hos utvalgte leverandører. Utredningsarbeidet er planlagt oppstartet i 1. kvartal 2021. En eventuell beslutning om Finansforbundet i neste omgang vil gå inn for 6-timers arbeidsdag eller 4-dagers arbeidsuke, vil først bli tatt når utredningsarbeidet er avsluttet.


MAGERT OPPGJØR TROSS GODE RESULTATER
Medlem

MAGERT OPPGJØR TROSS GODE RESULTATER


Arbeidsgiver peker på korona og holder de lokale lønnstilleggene nede, til tross for at bransjen går godt. De fleste ser ut til å havne på et tillegg på omkring 1,7 prosent, det samme som resultatet i frontfaget.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild

arti 47 banner
STØRRE GAP: – Gapet blir større og større mellom ansattes og eiernes andel av verdiskapingen. Vi kunne godt ha delt litt mer på dette ansvaret, sier Sally Lund-Andersen.
arti 47
SOLID LØNNSTILLEGG: – I dag må det være morsomt å være leder i If, når du kan dele ut 2,5 prosent lønnstillegg til de ansatte, sier Ingar Brotnov.

I SR-Bank fikk de ansatte en lønnsøkning på 0,6 prosent lokalt per 1 juli. Det er ikke de tillitsvalgte fornøyde med.

– Det mest utfordrende var å holde fokus på prestasjonene i 2019, som skulle speiles i årets oppgjør. Både inneværende år og fjoråret har vært gode for banken. Da føltes det ikke riktig å bli møtt med at vi er i en ekstraordinær situasjon, og at det var vi ansatte som måtte vise ansvar i dette oppgjøret. Det ble litt mye når «vår belønning » skulle være at vi tross alt har trygge jobber. Det måtte vi slå tilbake på. Vi har de siste årene ikke hatt tryggere jobber enn de resultatene vi leverer, sier Sally Lund- Andersen, konsernhovedtillitsvalgt i SRBank.

KNALLTØFF JOBB

Og levert, det har de.

– Vi leverer gode resultater hvert eneste år, de kommer ikke av seg selv. Det er knalltøft å jobbe i finansbransjen, med stadige omstillinger og effektivisering av arbeidsprosesser, høye krav til kontinuerlig kompetanseutvikling og individuelle prestasjoner. Finansansatte er de mest produktive i Norge. Det er veldig typisk at så snart det handler om å ta ansvar, så handler det om de ansattes lønn, mens gapet blir større og større mellom ansattes og eiernes andel av verdiskapingen. Vi kunne godt ha delt litt mer på dette ansvaret, sier Lund-Andersen.

I utgangspunktet hadde ledelsen lagt opp til et nulloppgjør.

– Arbeidsgiver har et ansvar overfor de ansatte og banken. Du får ikke beholde folk over tid, hvis du ikke har et troverdig og forutsigbart lønnssystem. Lønnsutvikling er viktig for våre medlemmer. Vi hadde en god dialog med ledelsen og fikk til slutt et resultat på 0,6 prosent.

I fjor hadde vi et såkalt «avviks-år» på det lokale lønnsoppgjøret i SR-Bank, der alle ansatte fikk to lønnstrinn. I tillegg var det et godt sentralt oppgjør.

– Ser du året i fjor og det vi har fått i år, opprettholder vi i alle fall kjøpekraften. Det er en liten trøst, sier Lund-Andersen.

LØNNSOMT UNNTAK

Hos If har de derimot valgt å belønne en ekstraordinær innsats. Der får de en lønnsøkning på 2,5 prosent lokalt. I tillegg kommer årets sentrale oppgjør på 0,3 prosent.

– Dette reflekterer både de ansattes innsats det siste året og bedriftens lønnsomhet, sier hovedtillitsvalgt Ingar Brotnov, hovedtillitsvalgt i If.

– I år måtte vi legge bort matematikken. Etter et år med god lønnsomhet og en enorm innsats i en ekstraordinær situasjon, fortjente de ansatte noe mer enn en klapp på skulderen, og kroner i lommeboken verdsettes, sier Brotnov. I tillegg hadde flere av Ifs konkurrenter fastsatt sin lokale pott allerede før pandemiutbruddet. Han tror fakta har mye å si for det gode resultatet.

– Vi hadde gode fakta å slå i bordet med. Bedriften tjener godt, og de ansatte er en viktig del av denne verdiskapingen. Vi har en god bedriftskultur, og det er et stort engasjement blant de ansatte.

De 2,5 prosentene skal deles ut etter individuelle vurderinger foretatt av lederne, basert på kriteriene nedfelt i Bedriftsavtalen.

– Når vi har en modell med separat lokal lønnsgjennomgang, må lederne ha litt penger å dele ut, ellers er det ikke noe poeng med lokal lønnsgjennomgang. I dag må det være morsomt å være leder i If, når du kan dele ut 2,5 prosent lønnstillegg til de ansatte.

Brotnov understreker også at de tillitsvalgte har jobbet godt, både under og i forkant av forhandlingene.

– Vi er seks personer i lønnsutvalget som har jobbet med noe vi brenner for.


Det er knalltøft å jobbe i finansbransjen.
Sally Lund-Andersen
GENERELT SETT MAGERT OPPGJØR

Forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet ser at bedriftene generelt sett holder igjen på de lokale tilleggene.

– Det virker som om signalene fra Finans Norge, er at man må holde seg innenfor frontfagsmodellen. Når man da tar hensyn til glidningen fra i fjor, blir det ikke mye å gi. Det er greit at frontfaget skal ligge i bunn, men man skal også ta hensyn til økonomien i den enkelte bedrift. Bransjen har generelt sett gått veldig bra både i fjor og i år. Ut fra gode resultater synes jeg bedriftene burde strukket seg lenger, sier Mathisen.

Samtidig er samfunnet i en spesiell situasjon nå, med mye usikkerhet rundt koronapandemien.

– Det er et veldig spesielt år, som ikke kan sammenlignes med noe annet. Da blir det vanskelig å bruke de samme modellene vi gjør i andre oppgjør. Hadde dette vært et vanlig år, ville jeg ment dette var et dårlig oppgjør, men ut fra forutsetningen er det akseptabelt, sier forbundslederen.

En ting som gjør ting spesielt, er at omtrent en tredel av bedriftene var ferdig med sine lokale oppgjør før koronapandemien.

– De har fått utbetalt lokale tillegg ut fra et helt vanlig år, og vil dermed ha en mye høyere lønnsøkning enn resten av bransjen i 2020, sier Mathisen.

FORVENTNINGER TIL NESTE ÅR

Hos DNB endte de i år opp med et lokalt tillegg på 0,55 prosent til alle ansatte. Tar man hensyn til glidningen fra i fjor, ender de opp marginalt over frontfagets ramme. – Jeg er ikke fornøyd med størrelsen, men jeg er fornøyd med at vi gir til alle. Det er vanskelig å sile ut noen i et så spesielt år. DNB går godt, selv om konsernet skal forholde seg til frontfaget, sier hovedtillitsvalgt Lillian Hattrem.

Med så dårlig lønnsøkning samtidig som banken leverer gode resultater, økes forventningene til konsernets fellesbonus, som deles ut i februar.

– Vi forventer at de ansatte skal få sin del av verdiskapingen her. Det er også kort tid til neste oppgjør. Børsene går bra. Det er vaksine på vei, og det går mot en normalisering. Dette skjer samtidig som DNB tjener godt og er bunnsolid. Da bør det ligge til rette for et bedre oppgjør. Det var greit med et unntaksår på grunn av pandemien, men de kan ikke bruke denne to ganger, sier Hattrem.


HEDERSTEGN TIL TOVE SLAPØ
Medlem

Heders-tegn til Tove Slapø


arti 48
GULLMERKET: Tidligere tillitsvalgt Tove Slapø i Danske Bank har fått forbundets hederstegn for sin innsats.

N å er siste hederstegn delt ut etter landsmøtet i Finansforbundet. Forbundets hederstegn Gullmerket er tildelt tillitsvalgt Tove Slapø i Danske Bank. Hun gikk av som tillitsvalgt i 2018, og er nå pensjonist. Utdelingen av hederstegnet ble foretatt av forbundsstyremedlem Sindre Ryan på vegne av forbundslederen og forbundet.

Tove Slapø har bidratt aktivt i medlemsverving og framsnakking av Finansforbundet blant ansatte og ledelse. Hun har vært en god rollemodell og en særdeles god sparringspartner for andre tillitsvalgte med sin erfaring og klokhet. Som tillitsvalgt i en av de største forretningsenhetene i Danske Bank har hun også vært en aktiv sparringspartner og utfordret ledelsen når det har vært behov for dette.

Slapø har i ca. 20 år vært tillitsvalgt og medlem av tillitsutvalget i Danske Bank. Hun har i perioden 2013 til 2016 også vært medlem i valgkomiteen til forbundsstyret.

De siste årene har det skjedd store endringer i finansnæringen. Tove Slapø har hatt en fantastisk evne til å tilpasse seg utviklingen av næringen som tillitsvalgt. Hun klarte å se løsninger innenfor de rammene som finnes og har samtidig sett det «store bildet» uten å miste fokuset på medlemmet. I 2018 takket Tove for seg som tillitsvalgt, men hun alltid vil ha betegnelsen tillitsvalgt i sitt hjerte, og i våre hjerter.MICROSOFT KURS VÅREN 2021

Dato Emne Tid på dagen Klokkeslett
25. Januar Microsoft Teams Dag kl 12-15
26. Januar Microsoft OneNote Dag kl 13-16
26. Januar Excel Grunnkurs Dag kl 9-12
27. Januar Excel Grunnkurs Kveld kl 17-20
01. Februar Excel Smart & Effektivt Dag kl 12-15
02. Februar PowerPoint Smart & Effektivt Dag kl 9-12
08. Februar Microsoft Teams Kveld kl 17-20
09. Februar Excel Pivottabeller Dag kl 12-15
10. Februar Hvordan lage gode teams - møter Dag kl 9-11
15. Februar Excel Praktiske verktøy og funksjoner Dag kl 12-15
16. Februar Microsoft Forms Dag kl 9-11
17. Februar PowerPoint Animasjoner Kveld Kl 17-20
08. Mars Excel Smart & Effektivt Dag kl 12-15
09. Mars PowerPoint Smart & Effektivt Kveld kl 17-20
15. Mars Excel Praktiske verktøy og funksjoner Kveld kl 17-20
16. Mars Office 365 og OneDrive Dag kl 9-12
22. Mars Excel Pivottabeller Kveld kl 17-20
23. Mars Microsoft OneNote Kveld kl 17-20
24. Mars PowerPoint Animasjoner dag kl. 9-12
07. April Excel Praktiske verktøy og funksjoner Dag kl 9-12
08. April Microsoft OneNote Dag kl 9-12
12. April Microsoft Teams Dag kl 12-15
13. April Excel Smart & Effektivt Kveld kl 17-20
19. April Excel Pivottabeller Dag kl 9-12
20. April Office 365 og OneDrive Kveld kl 17-20
27. April Microsoft Forms Dag kl 12-14
27. April Microsoft Forms Kveld kl 17-20
04. Mai Office 365 og OneDrive Dag kl 9-12
05. Mai PowerPoint Smart & Effektivt Dag kl 9-12

NY MEDLEMSHYTTE PÅ SJUSJØEN
47 banner
NY HYTTE: Dette er forbundets nye utleiehytte som ligger i idylliske omgivelser på Sjusjøen.

NY MEDLEMSHYTTE PÅ SJUSJØEN


Finansforbundet utvider nå hyttetilbudet til medlemmene med en flott og praktisk hytte på Sjusjøen. Hytta har fire soverom og er utstyrt til åtte personer. Den vil bli lagt ut for utleie på nyåret.

Tekst: Kjersti Aronsen

F inansforbundet har fra tidligere fem nyoppussede hytter med flott beliggenhet i Homborsund ved Grimstad. Nå blir det også mulighet for å leie hytte på Sjusjøen, hvor det er glimrende turmuligheter hele året. Sjusjøen er blant annet et eldorado for langrenn med milevis av oppkjørte skiløyper.

GOD PLANLØSNING

Finansforbundets nye hytte er på rundt 80 kvm og sto ferdig i 2015. Hytten har en praktisk løsning med god takhøyde og store vindusflater i stuen. Det er åpen løsning mellom stue og kjøkken. Hytten er på to etasjer med fire gode soverom; to i hver etasje. Det er et ekstra oppholdsrom på hemsen. Videre er det bad med vaskemaskin og tørketrommel samt stor skibod. Det er en moderne peisovn i stuen.

FLOTTE TURMULIGHETER

Hytten ligger i et nyere, godt etablert hyttefelt på Natrudstilen, et populært område på Sjusjøen. Det er enkel adkomst til hytten med parkering ved hytteveggen. Det er kort vei til alpinanlegg med egen barnebakke, rulleskitrasé og skiskytteranlegg. Her er det også lysløype, og det er vanligvis skiføre fra midten av oktober. Det er flotte, oppkjørte løyper rett ved hytten. Om sommeren er det kort vei til badevann og grillplasser. I tillegg til å være en av Norges beste langrennsdestinasjoner, er Sjusjøen også et glimrende område for dem som er glad i å sykle.

Det er en kort kjøretur til sentrum av Sjusjøen hvor det er stor dagligvarebutikk, sportsbutikk, treningssenter og serveringssteder. Til Lillehammer er det 20 minutter med bil.

SLIK KOMMER DU TIL SJUSJØEN

Det er god togforbindelse til Lillehammer. Fra stasjonsområdet går det buss direkte til Sjusjøen mange ganger daglig. Bussen stopper på Natrudstilen.

KLAR FOR UTLEIE PÅ NYÅRET

Frem mot jul skal hytten utstyres slik at alt skal ligge til rette for et hyggelig opphold. Det sendes ut informasjon straks hytten er klar for utleie, sannsynligvis på nyåret. Da vil hytten også bli presentert på forbundets nettsider med flere bilder.


8 TTE til 4IRE
ads7
INNLEIDE VIKARER HAR OGSÅ RETT TIL RESULTATBONUS
ARBEIDSRETT

INNLEIDE VIKARER HAR OGSÅ RETT TIL RESULTATBONUSarti bannerimg
VEGARD HILDRUMer advokat i Finansforbundets sekretariat.FOTO: MORTEN BRAKESTAD

I en helt fersk dom kommer Høyesterett med viktige avklaringer om likebehandling av innleide vikarer. I saken vant to innleide oljearbeidere frem med krav om at de var omfattet av innleieselskapets resultatbonusordning. Resultatbonus er bonus på virksomhetsnivå, som belønner de ansattes felles prestasjoner som gruppe i løpet av opptjeningsåret. De fast ansatte i oljeselskapet fikk utbetalt bonus fordi selskapet gikk med gode overskudd, men de innleide ble holdt utenfor. De innleide ansatte gikk til sak mot innleieselskapet med krav om utbetaling av tilsvarende bonus som de fast ansatte.

Ved innleie fra et bemanningsforetak gjelder det et prinsipp om likebehandling. Regelen skal sikre at fast ansatte og innleide arbeidstakere behandles likt, og dermed hindre at reduserte lønnskostnader kan tjene som motivasjon for å leie inn arbeidskraft. Likebehandlingsregelen er inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd og lyder slik: «Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder lønn og utgiftsdekning.»

Hovedspørsmålet for Høyesterett var om «lønn» i likebehandlingsregelens forstand omfattet den resultatbaserte bonusordningen for de fast ansatte.

Arbeidsgiver argumenterte med at resultatbonusen ikke kunne anses som lønn, ettersom den ikke var knyttet til den enkelte ansattes arbeidsutførelse eller prestasjon, men til oljeselskapets måloppnåelse og resultater.

Dette ble oljeselskapet ikke hørt på. Høyesterett presiserer at lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen omfatter vederlag for arbeid, eventuelt for et resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for. Også bonusordninger vil være omfattet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid. Dette gjelder enten det er tale om individuelle bonusordninger eller ordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå. I hvilken form vederlaget ytes, eller om det er kalt lønn, er ikke avgjørende. Det kreves ikke at vederlaget er fastsatt på grunnlag av formelt bindende regler. Også vederlag som er ensidig fastsatt av innleieforetaket, kan være omfattet.

Høyesterett er altså tydelig på at også vederlag på gruppenivå er å regne som lønn, og at det kan være ulike former for bidrag til en arbeidsprestasjon. Hvis selskapsbonus skal holdes utenfor lønnsbegrepet, så må bonusens vilkår utelukkende være basert på andre forhold enn arbeidstakers bidrag.

Utgangspunktet er at det er bemanningsforetaket, som arbeidsgiver, som har ansvar for å utbetale lønn med videre til arbeidstakerne som leies ut. Virksomheten som leier inn en arbeidstaker, står imidlertid solidarisk ansvarlig etter nærmere regler i arbeidsmiljøloven § 14-12 c for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i § 14-12 a. Dette innebærer at arbeidstaker kan kreve betaling direkte fra virksomheten som arbeidstaker leies inn til, dersom bemanningsforetaket ikke betaler. Dette vil også gjelde krav om utbetaling knyttet til selskapets bonusordninger.

Dommen er viktig, både for de av våre medlemmer som er ansatt i bemanningsforetak, og for norsk arbeidsliv, ved at den fremmer lovens formål om å sikre reell likestilling mellom fast ansettelse og innleie.


Adv Spama