Page 2 - Endress Hauser 18 02
P. 2

2  Endress+Hauser Nytt          Redaksjonsrute
          Endress+Hauser - Nytt                           tores
          2-2018


          Endress+Hauser AS                              spalte
          Postboks 62
          3421 Lierskogen
          Tel. 32 85 98 50
          www.no.endress.com
          info@no.endress.com
          Besøksadresse:
          Dølasletta 4                    Kjære leser og forretningsvenn!
          3408 Tranby
          Ansvarlig utgiver                 Det er en stor glede å kunne informere deg om våre nye
          Tore Sandvoll                   produkter og tjenester. Vi går vel forberedt inn i den digitale
                                   verden med "Bluetooth-teknologi", digitale plattformer for
          Produksjon                     innkjøp, informasjon og status rapporter….. Dette er teknologi
          Asker Print AS                   som bringer deg nærmere informasjon og kunnskap om din
                                   prosess, dine innkjøp, dine instrumentdata og dine historiske
                                   relasjoner til Endress+Hauser.

                                   IEC 61508 – SIL, igangkjøring og prooftesting er noe som
           Innhold                     ligger vårt hjerte nært. Dette gjenspeiler seg når vi utvikler nye
                                   instrumenter.

           Side 2  Leder                 Idriftsettelse av SIL-sertifiserte instrumenter er en
           Side 3  Smånytt                kjernekompetanse hos våre service ingeniører. For at SIL
           Side 4–5  Ny elektronisk forretnings      nivået skal kunne opprettholdes, er det på sin plass at
                plattform               idriftsettelse foretas av sertifisert personell. Vi er klare til
           Side 6–7  Temperaturmåling           å bidra!
           Side 8  Gamma berøringsfri måling       Se ellers side 13, som omhandler SIL, igangkjøring og
           Side 9  Service og tilleggstjenester      Heartbeat-teknologi.
           Side 10–11  Analyse, Liquiline Compact
                – den minste i analysefamilien     Besøk vår You Tube kanal!
           Side 12  Nivåmåling/Blåtann           Vi har nesten 800 videoer på You Tube, som avhjelper mer enn
           Side 13  SIL & Service             28.000 abonnenter og besøkende med teknisk support, ny
                                   inspirasjon etc gjennom profesjonelle illustrasjoner.
           Side 14  Forbedret sikkerhet
                i renseanlegget            I tillegg ønsker vi dere alle sammen en Riktig God Jul og
           Side 15  E-direkt produkter for        et Godt Nytt År!
                avløpsindustrien
                Slammåling i renseanlegg
                                   Tore Sandvoll
                                   CEO
   1   2   3   4   5   6   7