Page 5 - Endress Hauser 18 02
P. 5

Alle transaksjoner og leveringsstatus tilgjengelig på samme plattform. Bestill online og kommuniser med din personlige kontakt. Søk med egne referanser.
            Fore-  Tilbud Bestilling Ordre-  Levering Faktura
            spørsel    bekretelse                Produkt søk
                               Nivå        FMR20            Mine produckter
                                         FMR50
                                                      Produkt Referanse
                                               FMR20      FTL31 ABC123
                             Mine kontakter     • Specifications       FMR20 AAA111
                                         • Documentations
                                         • Spare parts
            Re-order fra tidligere tilbud.
             Varer                                Bestill
             FMR20 - ABC    Bestill nå  Forespørsel     Bestill
             FTL31-123

           Se dine forespørsler, tilbud, ordre  Kjøp produkter, send forspørsel  Finn det mest passende produktet
           og gjør dine rebestillinger enkelt og finn riktig kontaktinformasjon som passer min applikasjon
           "Alle mine transaksjoner er    "Jeg kan kjøpe alle mine produkter  "Jeg kan lagre alle mine produkter
           tilgjengelige online, uansett om jeg  online, uten restriksjoner. Jeg kan  som favoritter som hjelper meg å
           bestilte online eller ikke. Jeg kan  også bare be om et tilbud eller spør  standardisere og enkelt bestille
           laste ned mine ulike kjøps-    om teknisk støtte når jeg     dem igjen senere."
           dokumenter og sjekke status    konfigurerer mine produkter."
           for mine bestillinger."            Finn mitt produkt med serienummeret. Finn det best egnede produktet. Instruksjoner og teknisk dokumentasjon i feltet.

                  C202DCO2000        Valg og størrelse
                                 10
                               P max:       Bar
                               T max:       ˚C
                                 90
                                  Konfigurering        Status
                                                Dokumentasjoner
                                 2D/3D CAD-Files        Reservedeler


                 Bestill               Bestill

           Bestille deler, erstatte enheter,  Finn det mest passende produktet  Få tilgang til dokumentasjon i feltet
           finne dokumentasjon...      til min måleoppgave        "Takket være operasjonsappen, kan jeg
           “Jeg kan søke etter produktet jeg  "Jeg kan spesifisere og velge det  få tilgang til oppdatert informasjon for
           kjøpte tidligere med serienummer og  instrumentet som passer min  mine Endress+Hauser instrumenter,
           umiddelbart finne reservedeler,  bransjespesifikke applikasjon online.  uansett hvor jeg er i feltet."
           dokumentasjon og aktuelle drivere." Jeg skriver da inn parameterne, får
                            anbefalinger og kan
                            sammenligne produktene for
                            å ta en sikker beslutning."
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10