Page 7 - Endress Hauser 18 02
P. 7

7
                                                   Temperaturen måles fra
                                                   tuppen av Pt-100 elementet

               iTHERM Sensoren
               >60g
                          0:75s
           iTHERM StrongSens – Enestående vibrasjonsmotstand (t.v.) Komplett Pt-100 element  Sneglehusmating av kabel og lav vegg
           iTHERM QuickSens – Raskest reaksjonstid (t.h.) – sensorene sitter i tuppen forenkler igangkjøring og vedlikehold.


           Innovativ teknologi for bedre   •  TrustSens – Selvkalibrerende
           produktkvalitet til lavere kostnad: termometer. Termometret kalibre-
                             rer seg selv hver gang det passerer
           •  StrongSens – sensor som tåler 60g  118°C, og sparer opptil 360
            og opptil 500°C – passer fint i  kalibreringsrapporter. – Ingen
            vanskelige applikasjoner med   tidsbruk på jevnlige kalibreringer,
            vibrasjoner fra pumper,      og kalibreringsrapportene kan     "Globalt tilgjengelig,
            kompressorer etc.         enkelt hentes ut for lagring i egne  standardisert og
           •  QuickSens – sensor med T90 på  systemer 1 gang pr år. NB! Vi
            <1s – perfekt i mange Life Science  venter på en versjon for 54°C;  komplett temperatur-
            og fødevareapplikasjoner med   denne kommer sannsynligvis i    portefølje med innovativ og
            raske temperaturendringer, eller på  2019!
            små rør der innstikk lengden må  •  En serie med Multipoint termo-  ledende teknologi."
            være særdeles kort.        metre for bl.a. kjemisk industri.
           •  Koblingshoder med sneglehusma- Dette er de robuste termometrene
            ting av kabel og lav "vegg" – perfekt  med 1 prosesstilkobling og
            for rask tilkobling og avlesning av  mange målepunkter, både 1- og
            transmitterområde.        3 dimensjonale. – Gir mulighet for
           •  QuickNeck – en-hånds frakobling fra  god temperaturovervåkning i
            lomme for loop kalibrering i felt – gir  tanker og siloer der kun 1 prosess-
            tidsbesparende kalibrering uten  tilkobling er tilgjengelig.
            behov for frakobling av kabelen.                 iTHERM StrongSens iTHERM QuikSens
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12