Page 8 - Endress Hauser 18 02
P. 8

8  Endress+Hauser Nytt          Måleteknikkens "HVIT-HAI"


          Gammapilot FMG50

          Våre legendariske DG57/FMG60 pensjoneres på nyåret 2019. Dette er
          måleteknikkens tungvektere som nå får sin avløser. Det er en oppgradering
          til moderne standarder som SIL 2 for analog nivåmåling, densitetsmåling,
          interface og konsentrasjonsmåling.          I prosessindustrien er konseptet med berøringsfri gjennom- Nyvinning gjennom generasjonsskifte
          strålende måling en nødvendighet fra tid til annen.  Man får et genuint system basert på 2-leder teknologi, som
          Fordelen med denne teknologien er at man ikke behøver å  skissen nede til venstre viser. Den aktive detektorlengden
          berøre prosessen for å få til en nøyaktig måling av ønskede  økes fra maksimalt 2 meter til maksimalt 3 meter. Dette
          parametere. Dersom ingenting annet virker, virker Gamma- medfører et redusert behov for å ha flere detektorer i
          pilot FMG50!                    kaskade(sammenkoblet), se skisse nedenfor.

          Nødvendigheten av å benytte FMG50         Den øvre grensen for omgivelsestemperatur økes til +80˚C.
          Tegningen nedenfor viser et typisk snitt gjennom en  Dette medfører mindre behov for vannkjøling av
          produksjons separator for råolje. Her måler man interfase  sensorsystemet
          mellom vann og olje, væskenivå og sandnivå ved hjelp av
          gamma stråler. I dette tilfellet er isotopen (strålekilden)
          plassert inne i separatoren, for å benytte så svak kilde som
          mulig.


                                   Gjennom blåtann teknologi kan man enkelt sette
                                   parametere og hente ut data fra transmitter/sensor
                                   systemet.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13