Page 4 - Offisersbladet 0319
P. 4

Inkludert i
           SUPER


           HUSFORSIKRING
                   IF BOLIGSJEKK


                    – trygghet for generasjoner
                   HVA KAN DU GJØRE FOR Å FÅ ET TRYGGERE HJEM?
                   Ved å gjennomføre If boligsjekk får du blant annet:
                       • Bedre brann- og innbruddssikkerhet
                       • Avdekket dårlig inneklima og fukt
                       • Inspisert våtrom, tak og drenering

                If boligsjekk er en del av If sin husforsikring med superdekning.
                  Snakk med oss om If boligsjekk og få en tryggere hverdag
                           – og et tryggere hjem.                          Vil du vite mer?


                        GÅ INN PÅ IF.NO ELLER RING OSS PÅ 21 49 24 00
                               I SAMARBEID MED


 71646_0
   1   2   3   4   5   6   7   8   9