Page 1 - Offisersbladet 0419
P. 1

4 • 2019 Offisersbladet                           Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon


              LUFTFORSVARET
                        – Gratulerer med 75 år!            • BFO på plass under Arendals-uka • 338 skvadronens historie lever videre

            • Hypermoderne Russisk missil • Heder til 84-årig veteran og pensjonert major
   1   2   3   4   5   6