Page 4 - Offisersbladet 0419
P. 4

BRANNSIKKERHET
            BRANNSIKKERHET
            BRANNSIKKERHET
                  HANDLER OM                  HANDLER OM
                  HANDLER OM

             RIKTIG VARSLING


             RIKTIG VARSLING
             RIKTIG VARSLING            I Norge dør for mange i brann. Dessverre. Det aller beste
            er selvsagt å være bevisst på brannfarer og på den måten
             I Norge dør for mange i brann. Dessverre. Det aller beste
            unngå at brannen starter. Men når det allikevel starter å
            brenne, er røykvarsleren ofte det som utgjør forskjellen på
             I Norge dør for mange i brann. Dessverre. Det aller beste
             er selvsagt å være bevisst på brannfarer og på den måten
             er selvsagt å være bevisst på brannfarer og på den måten
            liv og død. Dette må du vite om røykvarslere og sikkerhet:
             unngå at brannen starter. Men når det allikevel starter å
             unngå at brannen starter. Men når det allikevel starter å
             brenne, er røykvarsleren ofte det som utgjør forskjellen på
            • Bytt batteri og test røykvarsleren jevnlig. Røykvarsleren går
             brenne, er røykvarsleren ofte det som utgjør forskjellen på
             liv og død. Dette må du vite om røykvarslere og sikkerhet:
              ut på dato, og skal byttes ut hvert tiende år. Datoen står inni
             liv og død. Dette må du vite om røykvarslere og sikkerhet:
              røykvarsleren. Batteriet bytter du én gang i året. Minst.
             • Bytt batteri og test røykvarsleren jevnlig. Røykvarsleren går
               ut på dato, og skal byttes ut hvert tiende år. Datoen står inni
             • Bytt batteri og test røykvarsleren jevnlig. Røykvarsleren går
            • Bruk røykvarslere som er optiske og som kan kobles
               røykvarsleren. Batteriet bytter du én gang i året. Minst.
               ut på dato, og skal byttes ut hvert tiende år. Datoen står inni
              sammen, gjerne trådløst. Piper én, piper alle.
               røykvarsleren. Batteriet bytter du én gang i året. Minst.
             • Bruk røykvarslere som er optiske og som kan kobles
            • Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. For egen
               sammen, gjerne trådløst. Piper én, piper alle.
             • Bruk røykvarslere som er optiske og som kan kobles
              sikkerhet anbefaler vi i If at du i tillegg har røykvarsler på
               sammen, gjerne trådløst. Piper én, piper alle.
              alle soverom.
             • Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. For egen
               sikkerhet anbefaler vi i If at du i tillegg har røykvarsler på
             • Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. For egen
            • Du bør ha komfyrvakt i tillegg til røykvarslere. De fleste
               alle soverom.
               sikkerhet anbefaler vi i If at du i tillegg har røykvarsler på
              branner starter på komfyren.
               alle soverom.
             • Du bør ha komfyrvakt i tillegg til røykvarslere. De fleste
               branner starter på komfyren.
             • Du bør ha komfyrvakt i tillegg til røykvarslere. De fleste
            DU KAN LESE MER OM BRANNSIKKERHET PÅ IF.NO.
               branner starter på komfyren.
             DU KAN LESE MER OM BRANNSIKKERHET PÅ IF.NO.
             DU KAN LESE MER OM BRANNSIKKERHET PÅ IF.NO.

       I samarbeid med:       I samarbeid med:
       I samarbeid med:
 71276_4 INHOUSE NO


 71276_4 INHOUSE NO 71276_4 INHOUSE NO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9