Hjem

Felles løft
for sykkel
og gangeHistoriske
høydepunkter
på høstturen

NYTT LIV MED
«GRØNN RESEPT»

Fra sengeliggende
til Tour de Dovre

MEKKING: SLIK BYTTER DU KASSETT | SMITTEFRI PENDLING PÅ SYKKELSETET
INNHOLD


INNHOLD


SIDE 19
Tour de
Dovre

LEDER


Det store løftet


Tomme gater, tomme togvogner. Nesten ikke en bil å se på veiene. Det kunne vært scener fra en postapokalyptisk film, men det var noen uker av våre liv våren 2020. Et halvt år senere preges vi fortsatt av pandemien, blant annet vår mobilitet – hvordan vi ferdes.

Heri finnes det en mulighet for et skifte i positiv retning. For krisetid er endringstid. Eller som Chris Boardman, leder av sykkelsatsingen i Manchester, oppsummerte til det engelske parlamentet i april: «Pick a crisis, and you’ll probably find cycling is a solution.»

Vi visste fra før at økt sykling gir bedre folkehelse, mindre forurensning – og således er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Av koronasituasjonen har vi i tillegg lært at tilrettelegging for syklende og gående er viktig også i beredskapssammenheng. Det er behov for et transportsystem som reduserer smitte nå, og ved fremtidige pandemier.

Trafikktallene i norske byer i august kan tyde på at det er en endring på gang. De viser en betydelig vekst i antall sykkelturer. Det er samtidig viktig å poengtere at dette er på tross av, ikke på grunn av, tilretteleggingen fra myndighetenes side. For å sikre smittefri transport etter pandemiutbruddet, omdisponerte man gateareal fra bil til gange og sykkel i byer verden over – blant annet gjennom etablering av midlertidige «pop-up» sykkelfelt. Men ikke i Norge, dessverre.

Dette var noe av bakteppet for at Syklistforeningen i mai tok initiativ til oppropet «Det store gå- og sykkelløftet». Med på laget fikk vi hele 20 organisasjoner som representerer nær 1,5 millioner medlemmer. Vi ba om en statlig krisepakke til aktiv transport med etablering av en rekke strakstiltak – men ikke minst krever vi akselerasjon i utbyggingen av sammenhengende, separate sykkelveinett i norske steder. Dette er det norske folk blitt lovet siden 1977.

Nå er det på tide å tette gapet mellom ambisjoner og gjennomføringsevne. Nå er det på tide å levere. På det store gå- og sykkelløftet.


Morgan Andersson
generalsekretær i Syklistenes Landsforening


Se også side 34 og 35Det er behov for et transportsystem som reduserer smitte nå, og ved fremtidige pandemierUtgiver
Syklistenes Landsforening
Storgata 8, 0155 Oslo
+47 22 47 30 30
syklistene@syklistene.no

Opplag: 11 000

Layout
Polinor Fagpresse/ polinor.no

Trykkansvarlig
Polinor AS / www.polinor.no

Annonseansvarlig
Sissel Bjerkeset
Tlf.: +47 922 10 891
E-post:sissel@polinor.no

Annonsører
Materiellfrist for neste utgave:
2. november 2020

Redaktør
Roar Løkken
roar@syklistene.no
Redaksjonsleder
Thea Bårdsdatter Foslie
thea@syklistforeningen.no

Forsidebildet er av Christina Louise Frøysland. Foto: Espen Frøysland

På grunn av redusert kapasitet under koronasituasjonen våren 2020 mottar du dette nummeret av magasinet først nå. Opprinnelig utgivelsesdato var 14. mai. Planlagt innhold er noe justert. Vi håper på forståelse for disse endringene.

Neste nummer
Det tredje nummeret blir en ren digitalutgave, planlagt utgitt i november. Denne utgaven vil gå til alle medlemmer med registrert e-postadresse. Oppgi eventuelt e-postadressen din ved å ta kontakt via post@ syklistforeningen.no.

Ønsker du å motta SLFs nyhetsbrev? Send din e-post til post@syklistforeningen.no.

Har du som medlem eller abonnent oppgitt rett e-postadresse? Da sender vi deg bladet også i en digital utgave. Du kan sende inn e-postadressen til post@syklistforeningen.no.

NY DAGLIGTALEFORM
LÆRINGSPLATTFORM Av Thea Bårdsdatter Foslie
Læringsplattformen sykkeldyktig.no har gjort braksuksess på norske skoler.

287 kommuner, 2550 klasser, 20 359 elever og tallene er stigende! Det er så mange som har tatt i bruk den nye læringsplattformen for sykkel.

– Dette er en god kombinasjon av hardt arbeid og hell i uhell. Det er lagt ned store ressurser i å bygge opp en plattform som skal gi lærerne de verktøyene de trenger for å tilby den opplæringen elevene trenger. I tillegg skapte nok også koronapandemien en større etterspørsel etter digitale læremidler. Det er veldig godt å se at så mange bruker plattformen, sier leder av styringsgruppa til prosjektet og fagsjef i Syklistforeningen Mats Larsen, som sammen med Trygg Trafikk, NAF og Norges Cykleforbund, står bak initiativet.


GODE SYKKELVANER
Sykkeldyktig.no er en plattform som inneholder læringsmateriell, forslag til undervisningsplaner, filmer og e-læringsoppgaver som kan brukes fritt av alle lærere som skal gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring på sin skole. Det finnes også en egen side for foresatte med tips, sjekklister og praktiske øvelser som kan brukes når man skal lære bort sykkelferdighetene.

– Det overordnede målet er at sykkeldyktig.no skal sikre at alle skoleelever i Norge får god trafikkopplæring og ferdighetstrening på sykkel. Denne opplæringen har vært veldig varierende rundt i landet, informerer Larsen.


UTVIDER KURSTILBUDET
Etter den gode mottakelsen er initiativtakerne allerede i gang med nye planer for læringsplattformen. Prosjektet, som ble realisert gjennom midler fra Samferdselsdepartementet og Gjensidigestiftelsen, mottok ytterligere midler fra Samferdselsdepartementet i sommer som går inn i videreutviklingen.

– Disse nye midlene skal brukes til å utvikle enda ett nivå, slik at de som har gjennomført første nivå i år, kan fordype seg enda mer til neste år. På sikt vil det kunne bli aktuelt bygge enda flere nivåer samt å videreutvikle både foreldredelen og elevdelen i plattformen, ivrer Larsen.

ÅPNINGEN: Oslo-ordfører Marianne Borgen var til stede ved lanseringen av plattformen, på Nordstrand skole i Oslo i januar. – Det er utrolig flott at det er blitt er slikt verktøy for sykkelopplæring, uttalte hun da.
Ny sykkelfestival
SYKKEL-NORGE RUNDT Av Thea Bårdsdatter Foslie
TRYGG PARKERING: Det nye sykkelhotellet på Lørenskog stasjon. Foto: Bane NOR Eiendom.

30 sykkelhoteller på togstasjoner

Fra Stjørdal i nord til Egersund i sør tilbys reisende nå trygg parkering i sykkelhotell på jernbanestasjoner. De to siste – på Lørenskog og Kløfta stasjon – åpnet i august.

Sykkelhotellet i Lørenskog er 170 kvadratmeter stort og har plass til 72 ordinære sykler og 4 lastesykler.

– Vi er veldig fornøyde med og stolte av det nye sykkelhotellet. Dette prosjektet er et glimrende eksempel på at godt samarbeid mellom ansvarlige aktører gir gode resultater, sa regionleder Jonn Eggerud i Bane NOR Eiendom under åpningen.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune, Lørenskog kommune og Bane NOR Eiendom. Sykkelhotellet på Kløfta er på 150 kvadratmeter. I tillegg er det bygd en ny, åpen sykkelparkeringsplass rett ved. Til sammen er det plass til 96 sykler, 68 av dem i sykkelhotellet. Parkeringsanlegget er finansiert av Viken fylkeskommune og skal driftes av Bane NOR Eiendom.

Syklister som ønsker å benytte seg av sykkelhotellene, får tilgang gjennom Bane NOR-appen, og prisen er 50 kroner for 30 dagers bruk av parkeringen. De fleste sykkelhotellene er bygd som samarbeidsprosjekter mellom fylkeskommuner, kommuner og Bane NOR Eiendom.

SYKKELTUNELLEN: Slik vil den nye sykkeltunellen i Bergen se ut. Illustrasjon: Bybanen Utbygging

En lys og fargerik tunell

Europas lengste, og verdens nest lengste, sykkeltunell begynner å ta form.

Som rapportert i Syklistene 1-19, bygges en av verdens lengste sykkeltuneller i Bergen, og den skal bli både fargerik og lys, informerer Bybanen Utbygging.

Det vil ta rundt 8-10 minutter å sykle og 35-45 minutter å gå gjennom den 2,9 kilometerlange tunellen, og Bybanen Utbygging ønsker å gi fremtidige fotgjengere og syklister en god gjennomgangsopplevelse. Det skal blant annet lages åpne rom underveis i tunellen for å skape naturlige avbrekk på turen og lyssettingen er heller ikke tilfeldig. Tunellen lyssettes med ledlys som vil ha ulike farger, basert på hvor du er i «løypa».

– Grunnen til at sykkeltunellen er lys og fargerik er at dette gir brukeren en opplevd følelse av sikkerhet, noe som er en suksessfaktor for at tunnelen skal bli brukt. Vi har et stort fokus på det nye grønne skiftet i samfunnet og grønnere bybaneutbygging som vi tar på alvor. Vi ønsker at folk skal velge andre alternativer enn bilen og heller bruke sykkel og bybane. Ved å legge til rette for denne tunnelen slik som den vil bli, mener vi å gjøre nettopp dette. Sykkeltunnelen er i hvert fall unik i bergensk sammenheng, det finnes andre sykkeltunneler her som ikke på samme måte drar brukere mot seg på samme måte som vi ønsker at denne skal gjøre, sier Arild Tveit, prosjekteringsleder for Sykkeltunnelen i Bybanen Utbygging.

Tunellen vil være ferdigstilt ved årsskiftet 2022/23.


SHARROWS: Slik ser oppmerkingen ut. Kilde: Statens vegvesen

«Sharrows» på høring

Vegdirektoratet har hatt oppmerkingssymbolet «sharrows» på høring denne sommeren. Symbolet skal brukes på sykkelruter som går i blandet trafikk, der det ikke er fysisk infrastruktur for sykling enda. Merkingen skal knytte to lenker av sykkelinfrastrukturen sammen, informere trafikantene om at man er på en sykkelrute og bidra til at syklistene plasserer seg hensiktsmessig i veibanen. Men en endelig avgjørelse på om vi vil få se Sharrows på norske veier er ikke tatt enda.

– Vegdirektoratet behandler høringsinnspillene og skal avgi en innstilling, før Samferdselsdepartementet tar en endelig avgjørelse, informerer fagansvarlig i Syklistforeningen, Mats Larsen.


Elsykler til tjeneste i Skiptvet

10 elsykler er kjøpt inn for bruk blant ansatte i Skiptvet kommune som ønsker å minske utslippene sine.

– Planen er at elsyklene kommer til å bytte ut bilen i korte tjenestereiser. Vi som jobber i kommunen, foretar flere tjenestereiser per dag, på rundt 1 til 2 kilometer. De er akkurat litt for lange til at det går fort å gå, så da kjører vi bil i stedet. Elsykkel vil altså benyttes som framkomstmiddel på disse turene, sier virksomhetsleder Øyvind Thømt til Smaalenenes Avis.

Hele 667 kilo CO₂ per år kan spares inn ved å bruke elsyklene fremfor bil, ifølge kommunen.

NY DAGLIGTALEFORM
SYKKEL-NORGE RUNDT Av Thea Bårdsdatter Foslie

Trår til med
(v)eldrevet levering

Posten Norge har satt seg som mål at alle deres kjøretøy skal være utslippsfire innen fem år og tester ut flere transportmetoder, inkludert varelevering med elsykler.

– Posten har en lang rekke miljøvennlige kjøretøy, blant dem sykler. I dag har vi elektriske lastesykler i Trondheim og Oslo. I Oslo brukes de av Elskede by, som er et samarbeidsprosjekt mellom Posten, Ragn-Sells og KLP, forteller kommunikasjonsrådgiver Jørn Michalsen i Posten.

Syklene som nå testes ut, er produsert av det svenske selskapet Velove. De har en kapasitet på 150 kilo og kan ha en hastighet på 25 kilometer i timen.


GRØNN DISTRIBUSJON
Posten vurderer å kjøpe inn flere sykler, i forbindelse med skiftet til utslippsfri distribusjon.

– Her gjøres det lokale vurderinger med hensyn til byenes geografi, og våre lokale muligheter til å etablere omlastningspunkt, informerer Michalsen.

Han trekker frem samarbeidet med Elskede by i Oslo som et eksempel på hvordan slik lokal tilpasning og tilrettelegging kan lede frem til gode løsninger.

– Det som er fint, er at de kombinerer elsykler med andre miljøvennlige kjøretøy. Det gjør logistikken mer miljøvennlig, og også bedre for oss og for kundene, forteller han.


TESTER UT DEN STØRSTE
Snart skal Posten også teste ut en ny sykkel, en britiskprodusert el-lastesykkel fra EAV. Posten Norge skal prøve den største modellen, som har en lastekapasitet på 2,5 kubikkmeter.

– De er blitt forsinket på grunn av koronasituasjonen, men er nå underveis til Norge, sier Michalsen.

Sakte-sykling på vent

I forbindelse med covid-19-utbruddet ble NRKs store sykkelsommer lagt på is.

Som rapportert her i Syklistene, skulle NRK opprinnelig sykle i fem uker gjennom landet, fra Varangerbotn i Troms og Finnmark til Lindesnes fyr i Agder, og lage sakte-TV fra sykkelsetet.

Hele 40 medarbeidere skulle legge ut på tur for å produsere sommerprogrammet, men grunnet covid-19, ble det besluttet at produksjonen ikke kunne gjennomføres.

– Vi i NRK synes dette er fryktelig trist for alle som har brukt tid på og gledet seg til sykkelsommer. Men vi har nå et solid stykke forarbeid som kan hentes opp igjen en senere sommer, sier prosjektleder for Sykkelsommer i NRK, Ingrid L. Olderbakk, på NRKs nettsider.

Det ble i stedet sakte-TV fra NRKs knallgule Sommerbil, som tok over årets show med en seks ukers lang bilferie i landet.

HISTORISK HØST – PÅ SØRLANDSGRENSA
HISTORISK HØST – PÅ SØRLANDSGRENSA Av Roar Løkken (tekst)

SYKKELTURER MED HISTORISK INNHOLD

Utforsk lokalhistoriske sykkelruter denne høsten! Her har vi samlet et knippe historierike turer mellom Sørlandet og hovedstaden til inspirasjon. God høst!

Fra damptog
til pedaltråkk

Følg i den gamle jernbanens togspor på denne historiske ruten, som tar deg over Sørlandsgrensa. – En flott sykkelvei og et genialt tiltak fra kommunenes side! roser elsykkelentusiaster som har testet deler av strekningen.

Å mli og Nissedal kommuner i Aust-Agder og Telemark har gått sammen om å lage en mest mulig sammenhengende sykkelvei de drøyt 30 kilometerne mellom Åmli sentrum og Treungen.

– En flott sykkelvei og et genialt tiltak fra kommunenes side! var den samstemte oppfatningen hos 25 elsyklister og et par «vanlige» syklister som testet deler av strekningen i flott høstsol.


UT I NATUREN
Det var elsykkelentusiastene Bjørn Otto Martinsen og Guttorm Eskild Nilsen som hadde valgt strekningen, der sykkelveien ligger på traseen til den gamle Arendal–Treungenbanen. Her stønnet damplokomotivene seg fram fra 1913 til 1967. Andre steder ligger dagens riksvei på jernbanetraseen, men det betyr at den gamle bilveien er blitt sykkelvei.

– Det fine med gamle jernbanetraseer er at du ofte kommer langt unna biltrafikken. Fra sykkelsetet får du en enestående naturopplevelse, sier Guttorm Eskild Nilsen.


LIVSKVALITET!
– Å arrangere elsykkelturer er en svært takknemlig oppgave. Oppslutningen er veldig god, og turene viser at elsykling gir helsegevinst og livskvalitet. Når jeg legger ned mye tid på å fremme elsykling, er det fordi folk blir på så utrolig godt humør straks de legger i vei, sier Guttorm.

Han har de siste fem årene fått mange austegder opp av sofaen og ut på elsykkel. Han har opprettet hjemmesiden www.elsykkeltur.no og arrangerer populære elsykkelturer fra hav til hei.


Elsyklistene på den karakteristiske steinhvelvbrua over Høgefoss. Foto: Egil Grønskei

TURENS ETAPPER


FØRSTE ETAPPE:
Bjorevja – Fjellmannshola på den gamle bilveien. Her krysser du hovedveien.


ANNEN ETAPPE:
Fjellmannshola – vanntårnet på Gaukås stasjon. Stasjonsbygningen brant ned for noen år siden. Det finnes ingen annen bebyggelse her. Gaukås stasjon ble bygd fordi det var planer om sidebane til Fyresdal, men denne planen ble aldri gjennomført.

Du kan gå inn i vanntårnet. Den store vanntanken hviler fremdeles på solide jernbjelker oppe under taket.


TREDJE ETAPPE:
Gaukås – Espebu tunnel. Denne tunnelen er den eneste mellom Åmli og Treungen. Den er så kort at du bare har litt skumring midt inne i den.


FJERDE ETAPPE:
Espebu tunnel – Damreistjønn. Egentlig ingen etappe i det hele tatt, men ved Damreistjønn er det flott å raste.

Et kort stykke etter Damreistjønn, kommer du til ei lita steinhvelvbru. Denne flotte brua ble bygd selv om det nesten ikke er bebyggelse i området.


FEMTE ETAPPE:
Damreistjønn – Høgefoss bru. Over Høgefoss er det bygd ei stor steinhvelvbru som fremdeles brukes og er åpen for syklister og lokal biltrafikk. Brua er helt spesiell fordi den egentlig er satt sammen av to bruer, derfor er ikke den store buen over elva helt jevn.


SJETTE ETAPPE:
Høgefoss bru – Tjønnefoss stasjon. En del av denne etappen (cirka 2 km) sykler du vanligvis på hovedveien, men det er mulig å bruke deler av den gamle jernbanetraseen her også. Sykle forsiktig!


ÅTTENDE ETAPPE:
Fra Enkesetet sykler du noen hundre meter på bilveien, før du tar av til venstre og inn på jernbanetraseen igjen. Den følger du forbi gamle Treungen stasjon og videre forbi den gamle lokstallen, til du må bremse ned før du havner i innsjøen Nisser.

Like i nærheten finner du det private Z-Museum, som blant annet har Norges største, private samling av telefonapparater.

Du kan sykle over Tveitsund bru, ei fredet steinhvelvbru med svært langt og lavt spenn. Vent på grønt lys, brua er smal! I denne delen av Treungen sentrum finner du butikker og spisesteder.

Alf Fred Høyesen fra Arendal leder an ut av Espebu-tunnelen, med kurs for Høgefoss i Telemark. Foto: Guttorm Eskild Nilsen
Når man sykler på gamle jernbanetraseer kan man beundre vakre steinhvelvbruer og annet steinarbeid utført av dyktige fagfolk. Foto: Guttorm Eskild Nilsen

PRAKTISK
INFORMASJON SYKKELDYKTIG.NO

Adkomst: Fra Åmli sentrum er det rundt 18 km til startpunktet.
Start: Bjorevja
Mål: Lokstall og jernbanekaia ved Nisser i Treungen sentrum.
Lengde sykkeltur: 15 km.
Tid sykling, matpauser og severdigheter: Rundt fem timer.

Kirkelig rundtur
HISTORISK HØST – HORTENS MIDDELALDERKIRKER

Kirkelig rundtur

Denne sykkelturen tar deg forbi Hortens tre middelalderkirker; Borre kirke, Løvøykapellet og Nykirke kirke.

Saken er skrevet av DNT Horten og Anders Rønningen i Borre Historielag og er tidligere publisert på DNT Horten sine sider.

Dette er en tur som gir mange gleder; god mosjon, vakre naturopplevelser og kulturhistorisk innsikt. Det siste sørger kulturhistorieformidler Anders Rønningen for gjennom sine brosjyretekster i sin egen karakteristiske stil. Med utgangspunkt i navnene på gårder og steder knytter han forbindelsen bakover i historien. Turen har mange historiske høydepunkter, og da spesielt de tre middelalderkirkene.


LETTSYKLET
Turen er sykkelvennlig. De fleste vil nok trille sykkelen en meter eller to på veien/stien gjennom Hortensmarka, men resten av rundturen er lettsyklet. Total lengde er 25 km, som er overkommelig for de fleste. Det er mulig å dele den opp i flere etapper, eller ta snarveier.

Selve syklingen vil ta 2,5 til 3 timer, men det er jo naturlig med stopp underveis, også for å få seg litt mat og drikke. Og det er mange vakre rasteplasser å velge i.


PÅ STIER OG TRASEER
Starter vi ved Borre kirke, går turen på sykkelsti mot Horten, inntil man tar ned til Borre Golfkubb, og fortsetter forbi Semb hovedgård og Eskebekk til Knutsrød. En rask avstikker til pumpestasjon, før god sti og vei bringer oss til Løvøya og Løvøykapellet.

Mellom Løvøykapellet og Nykirke kirke benyttes sykkelsti så langt den går og deretter veier. Vi tar avstikkere til Tufte, Frebergsviken og Skåneveten. Man tar Nykirkeveien og deretter Føskeveien på veien til Skoppum, med en avstikker til Snapsrød.

Vel fremme til Skoppum tar vi noen trange morsomme jernbaneunderganger som bringer oss tilbake til Nykirkeveien, og en avstikker til Solberg. Deretter opp bakken ved Sande og tilbake til Borre kirke.


PRAKTISK
INFORMASJON SYKKELDYKTIG.NO

Adkomst: Fra Horten Ferjekai tar det rundt 15 minutter på sykkel til Borre kirke og fra Skoppum togstasjon tar det rundt 10 minutter å sykle dit.
Start og slutt: Borre kirke
Distanse: 25 km
Tid: 2,5–3 timer
Passer for: Alle som kan sykle
Last ned turbeskrivelse for etappene her: https://horten.dnt.no/turstier/


NYKIRKE KIRKE: Kirken kommer fra 1100-tallet og har siden den gang blitt restaurert flere ganger, sist i 2003. Foto: Hans Petter Jacobsen
BORRE KIRKE: Det estimeres at Borre kirke ble bygget på 1100-tallet. Siden den gang har den blitt restaurert i 1928 og også fått en inngang på 1920-tallet. Foto: Hans Petter Jacobsen
BORREPARKEN: I nærheten av Borre kirke finner du også Borreparken. Her kan du oppleve Nordens største samling av kjempestore gravhauger fra den yngre jernalderen. Midgard Vikingsenter ligger også i nærheten. Foto: Karina Hjelmervik
På sykkel langs
HISTORISK HØST – KONGEVEIEN Av Steinar Grøtterød (tekst og foto)

På sykkel langs Kongeveien

Opplev historiske steder på turen fra Asker til Lysaker.

Sølvveien, Kongevei, Gamle Drammensvei – strekningen har hatt flere navn. Christian den 4. bygget den første kjørbare veien mellom Kongsberg og Hokksund i 1625, den såkalte Sølvveien. Den ble senere fullført til Christiania av stattholderne Gyldenløve og Sehested. Gamle Drammensvei, senere Kongevei, er en del av hovedveien mellom Oslo og Kongsberg som ble bygget på bakgrunn av sølvfunnet på Kongsberg i 1623. I dag kan du sykle på gamle traséer, men flere steder har Kongeveien forsvunnet grunnet bebyggelse og nye veier.

Kongeveien var også en postvei. I historiske antegnelser blir veien omtalt som den «Drammenske Konge- og Postvey». Det var bønder som hadde ansvaret for vedlikehold av Kongeveiene, noe de måtte gjøre gratis. På strekningen var det «postgårder». Disse hadde ansvar for å bringe posten til neste postgård. Også dette var gratis arbeide, pålagt av Kongen.

Noe av det første som ble etablert langs Kongeveien, var skjenkesteder. I Veiforordningen av 1648 var det fastsatt at det for hver tredje «Mil» skulle «en smuk formuendes Mand paa en god, deilig Gaard ved Alfarvejen» kunne få øl og mat samt losji og overnatting for en «billig betaling». En «Mil» er cirka 11,3 km.

En ting å merke seg er at konge- og postveiene ble anlagt etter «det franske prinsipp». Kort fortalt betyr det at veiene går rett fram. Der hvor det ville vært naturlig å legge veien rundt et fjell, tar det «franske prinsipp» en snorrett strek til neste punkt, noe som medfører at veien går over fjellet – ikke rundt.


ASKERGÅRDENE
Vi starter turen ved Askergårdene. De ligger i krysset Hønsveien/Askerveien, som bare er et par steinkast fra Asker togstasjon. Ifølge Asker og Bærum Historielags bok, «Langs Kongevei og gammel Drammensvei i Asker og Bærum» (1986), var det post- og skysstasjon fra 1665. Her står det fortsatt hus som er beskrevet i historiske dokumenter.

Det var bønder som hadde ansvaret for vedlikehold av Kongeveiene, noe de måtte gjøre gratis

EN PREST SOM LIKTE Å LAGE VEIER
Ikke langt fra Askergårdene, i retning Asker kirke, finner du statuen av sognepresten Johan Christoffer Vogelius (1728–1799). Han omtales som «veikonstruktør og veibygger». Han bygget og utbedret veisystemet fra Lysaker til grensen mot Lier. Den fine alléen fra Asker kirke mot Jansløkka skole er hans verk.

Ved restene av lysthuset ved Prestegården til Asker kirke, sto det tidligere en «milesten» som informerte om avstanden til Christiania. På vår tur til Lysaker vil vi finne to «milestener» som fortsatt er på plass.

Kongeveien fortsetter på Kirkeveien ned til «Kunstnerdalen» og Asker Museum. Her finner du blant annet forfatter-ekteparet Garborg sitt hjem «Labråten».

Kongeveien går snorrett over tunet til Hvalstad gård. I dag er det ikke mulig å sykle gjennom tunet. Derfor fortsetter sykkelturen på Kirkeveien fram til Brusetsvingen og derfra videre under Kirkeveien til Ravnsborgveien.


RAVNSBORG
Ravnsborg er historisk viktig for Kongeveien. Gården fikk bevilling til å drive skysstasjon og gjestgiveri i 1663. Gamle malerier og litografier viser stor aktivitet på Ravnsborg, eller Jøssi som den opprinnelig het. Bildene til malere som Christian Krohg, Frits Thaulow og C.A. Lorentzen viser et livlig samfunn fra skysstasjonen. Ravnsborg er kanskje mest kjent i historien for at gården ble okkupert av Karl den 12s styrker i mars/april 1716. Kongeveien gikk i en rett linje mot Nes bru, men denne er i dag ikke mulig å ferdes på grunnet E18. Sykkelturen må derfor krysse E18 ved å ta første vei til høyre etter Ravnsborg gård, for å så ta turen over gangbroen til Fjellstadveien og videre ned Langkroken til vi kommer ut på Fekjan.

Nå sykler vi langs Fekjan retning Sandvika fram til bensinstasjonen hvor vi svinger inn på Nesbruveien/Breivikveien.


MILESTEN NÆS BRU
I eldre tider var det å krysse elver en stor utfordring. Av naturlige årsaker forsøkte man å finne gode vadesteder eller steder hvor det var mulig å bygge bruer med datidens teknologi.

Ved Næs bru var det på 1600-tallet et vadested for Kongeveien. Her finner vi en milesten som forteller at det er «2 Mile fra Christiania».

Nå fortsetter vi vår Kongevegtur på Nesbruveien forbi IKEA fram til Slependveien og videre forbi Slependen stasjon. Kort etter stasjonen ser vi en stor kalkovn.


SLEPENDEN KALKOVN
Kalkbrenning var en meget viktig næring i Asker og Bærum. Bærums kommunevåpen er en stilisert tegning av en kalkovn. Kalkovnen her på Slependen er fra 1914.

Teknologien med å brenne kalk var kjent andre steder i verden lenge før Kristi fødsel. Til Norge kom kunnskapen trolig via engelske munker i vikingtiden. I middelalderen gikk det med store mengder kalk til oppføring av klostre, kirker og til festningsanlegg som for eksempel Akershus slott og festning.

Som nevnt ble Kongeveien anlagt etter det «franske prinsipp». Det antas derfor at Kongeveien gikk over Jongskollen. Vår sykkeltur tar oss over jernbaneovergangen ved Slependen kalkovn, videre på Jongsåsveien ned til Sandvika. Videre over Sandvikselva på Løkke bro, selv om den ikke har noen tilknytning til Kongeveien, og fram til Malmskrivergården.


MALMSKRIVERGÅRDEN SANDVIKA
Malmskrivergården er en av de eldste bygningene i Sandvika. Gården tilhørte opprinnelig Bærums Verk og ble oppført om lag 1650 for malmskriveren ved Verket. Malmskriveren kontrollerte lossing, lagring og transport av jernmalmen som kom sjøveien fra Sørlandet og skulle fraktes videre med hest og kjerre opp til Bærums Verk.

Vår sykkeltur skal nå følge Gamle Drammensvei fram til Stabekk. På veien vil du se flere informasjonstavler som gir deg historiske opplysninger.


MILESTEN GAMLE DRAMMENSVEI 160
Milestenen er kanskje litt vanskelig å finne siden den ikke ligger rett ved veien. Du bør følge med på husnummer og ha et blikk mot høyre. Milestenen forteller at det ved dette punkt er «1 Mil fra Christiania Torv».

Vår historiske sykkeltur fortsetter i retning Stabekk, gjennom tunet på Store Stabekk gård. I eldre tiden var Stabekk et kryss hvor Kongeveien og Ringeriksveien møttes. Østre Stabekk hadde bevillingen for å skjenke reisende mat og drikke (les øl og sprit). I sin storhetstid var det flere hoteller og gjestgiverier i området.


LYSAKERELVEN (FÅBRO)
Vi nærmer oss slutten på vår sykkeltur, men vi må over på Lysakersiden for å avslutte. For de reisende på Kongeveien var det i begynnelsen ingen bro, en måtte bruke et vadested for å komme over og av naturlige årsaker må vadestedet ha vært litt opp i elva.

Det er litt usikkert hvordan Kongeveien opprinnelig gikk fra Stabekk til Lysaker. Dagens Professor Kohts vei ble muligens kun brukt om vinteren siden dette var et myrområde. Ut fra det «franske prinsipp» var kanskje Nordraaksvei den valgte ruten om sommeren.

Mine kilder hevder at vadestedet lå over dagens Gransfoss demning. Vi triller over Granfossbrua og er i mål på vår historiske sykkeltur på den «Drammenske Konge- og Postvey».

GJELDER FORTSATT: Stenen viser fortsatt riktig distanse. Det er én mil fra denne til Stortorvet i Oslo.
VED NÆS BRU: Denne milestenen står rett ved det som en gang var et vadested for Kongeveien.
RUTEN: Turen i sin helhet.
FREDET: Malmskrivergården er Sandvikas eldste bevarte bebyggelse og ble fredet i 1979.

PRAKTISK
INFORMASJON

Ankomst: Du kan ta toget til Asker stasjon, derfra er det et par minutter på sykkelsetet til rutens startpunkt.
GPS-spor for denne turen:
https://ridewithgps.com/routes/32570882
Sykkelstien.info har en rekke artikler om sykkelturer på de gamle post- og kongeveiene fra Oslo til
Stavanger: https://bit.ly/postveier
Beskrivelse av de enkelte etappene: https://bit.ly/postetappene

På sykkel langs
HISTORISK HØST – SKOTFOSSTIEN Av Børge A. Roum (tekst) og Øyvind Wold (foto)

Oppdag papirhistorien i Grenland

Denne korte runden gir et innblikk i historien rundt papirfabrikken som lå langs Skienselva.

Turen starter og slutter ved Løveid sluser ved Farelva, som sto ferdige i 1861 og er en del av Telemarkskanalen, som går helt til Dalen i indre Telemark. Fabrikken Skotfos Bruk var Skandinavias største papirfabrikk på slutten av 1800-tallet, og ble nedlagt i 1986.

Langs Skotfoss-stien finnes en rekke tavler med informasjon om industrihistorien i området, man ser også rester av Skandinavias første elektriske jernbane, anlagt i 1892, som hadde en toppfart på 7,5 km i timen!

Turen er på 3,7 kilometer og passer godt for barnefamilier. To tredjedeler av sykkelrunden er helt bilfri, og det er fine rasteplasser med utsikt over elva.

Denne turen er også én av Syklistforeningens mange Grønne sykkelruter i de største byområdene i Norge. For flere grønne ruter i landets byområder, sjekk ut www.syklistforeningen.no/prosjekter/gronne-sykkelruter

PRAKTISK
INFORMASJON

Adkomst: Fra Skien togstasjon er det rundt 8 km
til turens startpunkt.
Start og slutt: Løveid sluser ved Farelva, Skotfoss.
Distanse: ca. 3 km
Tid: 15–20 minutter
Underlag: Asfalt og grus
Barn: Fra 7–8 år

På sykkel langs
FOR HELE FAMILIEN Av Øyvind Wold (tekst og foto)

5 familievennlige
turer for høstferien

Det ble norgessommer på de fleste i år, og mange valgte å bruke ferien på å oppdage hjemlandet fra sykkelsetet. Her er fem tips til fine familieturer for de som også ser fram til opplevelser langs sykkelruter i eget land i høstferien.
HEDMARKSVIDDA: Utsikten på denne turen byr på naturromantiske inntrykk.

Start: Skotten seter, sørøst for Ringebu sentrum
Distanse: 95 km
Antatt tid: ca. 8 – 9 timer, fordelt på tre – fire dager
Samlet stigning: 1520 hm
Underlag: 85% grus, 15% asfalt
Vanskelighetsgrad: Middels til noe krevende
Kan passe for: Sykkelvante barn fra 9 – 10
år, forutsatt at man bruker flere dager på
turen
Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel eller
hybridsykkel

Utfordringer: Denne sykkelturen er generelt noe kupert, inkludert et par lengre motbakker. Fra elva Tromsa opp til Stortann seter er det en seig bakke, og fra Åmotsetra er det to hundre høydemeter opp til Tvåjord. Den lengste stigningen er likevel fra Åstbua i Åstdalen opp til Knidalen, vest for Hornsjø.


Høydepunkter: Trollsykkelruta på østsiden av Gudbrandsdalen går gjennom et vekslende og vakkert fjellterreng, delvis over tregrensa. Mesteparten av traseen går mellom 800 og 950 meters høyde. Veien går forbi mange fjellvann og en rekke setergrender, mens flere strekk er helt uten bebyggelse. Til tross for de nevnte motbakkene er ikke ruta sett under ett veldig krevende, mange partier er ganske flate eller med slake utforkjøringer. Ved Aksjøsetra starter en strekning på 16 kilometer, som i hovedsak er utforbakke.

Det er mange fine plasser å slå opp telt langs ruta, men det er også to selvbetjente DNThytter som kan nås ved avstikkere; Vetåbu og Djupsli. Det er to serveringssteder underveis, på Hornsjø hotell og Nordseter fjellpark. Ved nordenden av Våsjøen finnes et tilrettelagt friluftsområde med gapahuk, benker, bålplass, grill, brygge og toalett.

TROLLSYKKELRUTA: På denne turen kan man møte nye venner av alle slag!

Start: Gåsbu utfartsparkering, Hedmarksvidda, oppkjøring fra Hamar eller Løten
Distanse: 30 km
Antatt tid: ca. 2 – 3 timer
Samlet stigning: 400 hm
Underlag: Grusvei
Vanskelighetsgrad: Lett til middels
Kan passe for: Barn fra 11 – 12 år
Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel eller
hybridsykkel

Utfordringer: Slak stigning første tre kilometer, og litt brattere (3 – 4 %) siste to kilometer til Brumundsetra.


Høydepunkter: Denne turen er en ganske snill «topptur» i de vestlige partiene av den store og fredelige Hedmarksvidda. Utgangspunktet Gåsbu er et serveringssted og hytteområde i Vangsåsen i Hamar kommune. Vi sykler nesten bilfrie og lettkuperte veier gjennom ganske urørt fjellskog, med myrer og enkelte innsjøer.

Turen starter med noen slake motbakker før det blir ganske lett sykling fra Stormyra mot St. Olav og Kveåsjøen. Oppe ved Brumundsetra åpner utsikten seg, men blir mye bedre om man tar den korte fotturen, under en kilometer, på merket sti opp til Brumundkampen, 826 moh. Herfra ser man helt til Jotunheimen. På toppen står en gammel brannvakthytte, som er åpen for turfolk.

NÆRHET TIL MARKA: Hovedstaden byr på mang en sykkelrute i det grønne.

Start: Grua stasjon, Gjøvikbanen, ca. 50 minutters reise fra Oslo S. NB: begrenset med sykkelplasser pr avgang, bør bestilles på forhånd
Distanse: 60 km
Antatt tid: ca. 4 – 6 timer, fordelt på to dager
Samlet stigning: 680 hm
Underlag: 85 % grus, 15 % asfalt
Vanskelighetsgrad: Middels krevende
Kan passe for: Sykkelvante barn fra ca. 10 – 11 år
Anbefalt sykkeltype: Tursykkel med mulighet for lave gir

Utfordringer: Veiene gjennom Nordmarka ved Oslo er generelt småkuperte, med enkelte lengre stigninger. Det stiger jevnt fra starten ved Grua og blir litt brattere siste stykket opp til Mylla. Den største utfordringen er likevel bakken fra østenden av Bjørnsjøen, der veien stiger 70 høydemeter på bare seks hundre meter sykling, her kan det være greit å trille sykkelen.

På østsiden av Gjerdingen følger man en kjerrevei/ bred sti omtrent en kilometer. Den kan delvis sykles også av barn. Selv om stien stedvis er ganske ujevn, vil nok dette partiet av mange oppleves som en artig avveksling fra grusveiene.


Høydepunkter: En tur gjennom Nordmarka ved Oslo byr på stort sett bilfrie grusveier gjennom et mektig skogsterreng bratte åser og store koller med topper opp til syv hundre meters høyde. Turen får lys og siktlinjer ved at den går langs flere større innsjøer, her er det også en rekke aktuelle rasteplasser og teltplasser å finne for den som følger med.

Turen har flere grusstrekk som er raske og lette, ikke minst fra Store Daltjuven og Sandungen mot Kikut. Fra Rottungen mot Hammeren er det også stort sett flatt eller nedoverbakke.

FREDELIG: Deler av turen er helt bil- og hyttefri.

Start: Mosetertoppen (780 moh.) v/Hafjell, tilgjengelig med gondolbane fra Øyer sentrum v/E6 i Gudbrandsdalen
Distanse: 30 km
Antatt tid: ca. 2,5 – 3 timer
Samlet stigning: 330 hm
Underlag: 25 % asfalt, 65 % grus, 10 % kjerrevei
Vanskelighetsgrad: Lett til middels krevende
Kan passe for: Sykkelvante barn fra 10 – 11 år
Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel eller hybridsykkel med litt brede dekk

Utfordringer: Slake stigninger i begynnelsen av turen, her stiger man drøyt hundre meter, før det flater ut litt nord for Steinmyrhaugen. Kjerreveien over Bottrudhaugen er litt humpete og ujevn, og mindre egnet for barnesykler med 20-tommers hjulstørrelse.


Høydepunkter: Å ta gondol fra dalbunnen opp til Mosetertoppen er en artig måte å starte en sykkeltur på. Turen begynner i et av de største hyttefeltene i landet, men etter bare halvannen kilometer kommer vi inn den ganske urørte og fredelige delen av Øyerfjell, nesten helt uten hytter og biltrafikk. Mesteparten av turen er lettsyklet, fra Bottrudhaugen, etter sju kilometer, er det knapt en eneste motbakke, og mot slutten kommer lange nedoverbakker fra Svartåsen og nedover Skjønsberglia.

Fra krysset ved Steinmyrhaugen fortsetter man rett fram på grusveien mot Bottrudhaugen, som etter hvert går over til å bli en vakker kjerrevei som gir lett terrengsykling mot Rognhaugen. Veien er ikke vanskeligere å sykle enn at man klarer seg fint uten støtdemper. Fra Rognhaugen passerer man noen få setre og etter hvert også gårdsbruk når man kommer nedover Skjønsberglia. Utsikten sørover mot Hafjell og Gudbrandsdalen er virkelig flott, her er det verdt å stoppe opp og se seg rundt.

FLOTT NATUR: Høst som vår byr denne ruten på deilige landeveier.

Start: Moelv stasjon
Distanse: 21 km
Antatt tid: 1,5 timer
Samlet stigning: 240 hm
Underlag: 85 % asfalt, 10 % grusvei, 5 % kjerrevei
Vanskelighetsgrad: Lett til middels
Kan passe for: Barn fra 12 år
Anbefalt sykkeltype: Terrengsykkel eller hybridsykkel

Utfordringer: Slak stigning fra Ringsaker kirke opp til Samsal, herfra litt brattere to kilometer i retning Prøysenhuset, her er underlaget delvis grus/kjerrevei av litt vekslende kvalitet.


Høydepunkter: Turen følger delvis den skiltede sykkelruta «Mjøstråkk». Etappen er preget av et bølgende terreng og store gårder i det rike kulturlandskapet i Ringsaker.

Ut av Moelv er det en del trafikk ved siden av sykkelveien, men det blir mye mindre etter at vi har krysset under E6 og fortsetter mot middelalderbygningen Ringsaker kirke. Etter å ha tatt av på Fv95, er det bare en halv kilometer til Sveinhaug gård, som har utendørs «godværskafe» og gårdsutsalg om sommeren. Ved Samsal tar vi til venstre for å komme inn på «Præstvægen» i retning Prøysenstua og Prøysenhuset. Den går oppover på en litt ujevn skogsvei den siste kilometeren før man kommer til stua der Alf Prøysen vokste opp.

10 bud for sykkelturen

1. HUSK MAT OG DRIKKE
Man blir mye mer sulten på sykkeltur enn man gjør til daglig. Ha med nok mat eller la turen gå innom serveringssteder. Lett tilgjengelige energibarer i styreveske eller jakkelomme kan være med på å holde kreftene og humøret oppe underveis.

2. SKAFF TURKART
Turkartene har som regel nyttig ekstrainformasjon som kan gi inspirasjon til turen; symboler for utsiktpunkter, attraksjoner, fiskeplasser, serveringssteder, matbutikker et cetera. Det finnes også egne kart med sykkelturforslag og rutebeskrivelser.

3. BRUK LOKALOMRÅDET
Den aller enkleste turen er den som starter ved din egen utgangsdør. Vær kreativ! Kanskje finnes det et fiskevann, et utsiktspunkt eller en liten sidevei der du aldri har vært, mindre enn ti kilometer fra der du bor? Start hjemme, bruk sykkelen for å sjekke det ut!

4. PAKK LETT
Det er mye du kan klare deg uten et par dager på sykkeltur. Vær bevisst på vekt og pakk gjerne veskene et par dager før turen og ta en kort test-tur innom noen motbakker. Er det veldig tungt, kan du pakke om før den ordentlige sykkelturen.

5. KJENN SYKKELEN DIN
Ved å bruke sykkelen jevnlig lærer du hvordan den fungerer, også i høy fart, ved hard oppbremsing og på dårlig underlag. Du vil kjenne igjen lyder som forteller deg at den må på service, trenger justeringer et cetera.

6. HUSK NOK LUFT I DEKKENE
For lite luft i dekkene gjør sykkelen tung å trå, og øker sannsynligheten for punktering. Anbefalt dekktrykk står skrevet på siden av dekket. En gulvpumpe med trykkmåler gir raskt rett dekktrykk.

7. LAG EN PLAN B
På en lengre tur kan det skje uforutsette ting, både med sykkelen og med været, noe som gjør at du ønsker å forkorte eller avslutte turen. Det kan være lurt å legge turen forbi et par kollektivknutepunkter eller se at man underveis enkelt kan gjøre en planlagt rundtur kortere.

8. LÆR DEG GRUNNLEGGENDE MEKKING
Lær deg å skifte slange og grunnleggende justering av gir og bremser. Dette er kunnskap man garantert får bruk for. Du finner korte instruksjonsvideoer for sykkelmekking på Youtube.

9. KLE DEG SYNLIG I TRAFIKKEN
Mange aktuelle sykkelturer i Norge går på veier uten sykkelfelt eller sykkelvei og det er en fordel å bli sett av bilistene. En jakke, hjelm eller sykkelvesker i rød eller gul farge vil øke synligheten og dermed sikkerheten til syklisten.

10. FØLG TRAFIKKREGLENE OG VÆR AKTSOM
Vi anbefaler å stoppe på rødt lys, holde vikeplikten, gi tegn og å sykle med marginene på sin side. Dette øker sikkerheten din, og det blir triveligere for alle parter.
En elektrisk
ELSYKKEL Av Thea Bårdsdatter Foslie

En elektrisk eldrebølge

En innskytelse, et godt tilbud og en fantastisk sykkelopplevelse har resultert i at Arne Sauar (78) utgir elsykkelbok. Han håper at den kan inspirere flere eldre opp på sykkelsetet.

B oken, «Godt voksen på langtur og elsykkel», kommer ut denne høsten og er et direkte resultat av Sauars tur fra Arendal til Vannøya, sju–åtte mil nord for Tromsø.

– Min kone hadde med seg inn i ekteskapet en flott fritidseiendom på Vannøya. Plutselig slo ideen inn: Hva med å sykle dit? Jeg føler meg i god form og har masse fritid. Det er jo bare å legge i vei og se hva jeg kan klare. Kan neppe kalle meg for syklist. Til det har jeg syklet for lite, og bukkestyret har vel aldri vært min venn. Men tre ganger i uka har spinning vært med og gitt kondisjon og selskap til kaffekoppen etterpå. Muskeltrening og balansetrening har det vært mindre av, forteller Sauar.


TRE UKER PÅ SETET
Ideen brakte han naturligvis til sykkelbutikken, hvor eieren rådet han til å kjøpe en elsykkel, som han fikk hele 10 000 kroner avslag på. Det tilbudet var for godt til å si nei til, og så var også fremkomstmiddelet anskaffet til turen.

– Jeg satt tre uker på elsykkelen fra Arendal, opp Setesdalen, over Haukeli til Vik i Sogn. Derfra på yttersida av Sogn, Møre og Trøndelag til en venn i Snåsa. Hadde ikke tid til mere så videre til Tromsø ble flyet reisemåten, informerer Sauar.

Opplevelsen var så god at Sauar nå håper på å inspirere flere, unge som eldre, til å prøve seg på en langtur eller flere ved hjelp av elsykkelen.

– Det er snart en million alderspensjonister her i landet, og mange vil leve både 20 og 30 år med god helse og masse fritid. Elsykkelen kan brukes til å få den friske delen av dette livet til å bli kanskje den fineste delen av livet. For å oppleve gleden og kjenne på smilet, må også sikkerhet være noe du kjenner på når du sitter på elsykkelen. Godfølelsen kommer fram når sikkerhet er på plass og den elektriske sykkelen gjør deg sterkere!

Godfølelsen kommer fram når sikkerhet er på plass og den elektriske sykkelen gjør deg sterkere!

Å ØVE SEG PÅ Å OPPLEVE
Arne trekker frem et spesielt godt minne fra turens sjette dag, da han syklet langs Granvinsvannet på den nedlagte Hardangerbanen mellom Voss og Granvin.

– Her er ingen biltrafikk. Sola skinner og det er nesten ikke motstand i pedalene når sykkelen triller langs dette vannet, som er omgitt av frodig vegetasjon og stor natur. Bare fuglekvitter bryter stillheten. Informasjonen som sanseorganene tar inn når du sitter på elsykkelen er ikke den samme som i en bil, mimrer han.

– Det er fristende for elsyklisten å hive ut påstanden om at du som sitter i en bil, ikke har opplevd Norge. Det å tenke, det å oppleve, det å ville noe. På sykkelen øker mulighetene for å være oppmerksom og slik slippe inntrykkene inn. Du får tid til å trene evnen til å tenke og oppleve.


– DU KLARER MER ENN DU TROR
For Arne er det viktig at flere får oppleve den gleden han nå har opplevd i pensjonisttilværelsen og gjennom boken sin håper han på å inspirere flere til å se til elsykkelen som alternativ.

– Mulighetene som ligger i den friheten du får som pensjonist, bør tenkes på før du plutselig våkner en morgen og skal ikke på jobben. Du har fri. La elsykkelen være et bidrag til det gode liv. Nyt mulighetene som ligger i den friske delen av alderdommen. Bare prøv, så klarer du mer enn du tror.

STARTEN AV EVENTYRET: Hva kan jeg klare?

«GODT VOKSEN PÅ
LANGTUR OG ELSYKKEL»

Forfatter: Arne Sauar
Utgis: Høsten 2020
Utgiver: Gaveca
Antall sider: 209

Elsykkelkurs for 60 pluss
ELSYKKEL


Elsykkelkurs for 60 pluss

Syklistenes Landsforening arrangerer gratis elsykkelkurs i Oslo for de over 60.

Kurset inneholder innføring i trafikkregler for syklister, elsykkelens tekniske oppbygging og hvilke formelle krav som stilles til elsykkelen, samt praktisk håndtering, opplæring og ferdighetstrening på elsykkel.

Med støtte fra Oslo kommune har Syklistenes Landsforening utviklet et eget elsykkelkurs for denne aldersgruppen. Kurset er utviklet for å styrke mobiliteten og helsen til de over 60 år.

De to første kursene ble gjennomført før sommeren, og nå ser kursleder Heidi Tovdal frem til å fortsette elsykkelopplæringen, så snart det lar seg gjøre på en smittesikker måte.

– Kursene har gått veldig bra. Vi har hatt fornøyde og positive deltakere, forteller Tovdal. Grunnet korona-tiltakene ble denne kursrundens teoridel gjennomført på nett, som kursleder forteller at fungerte så godt at de nå vil jobbe videre med å utvide det nettbaserte tilbudet.

– Vi vet ikke når vi kan arrangere nye kurs med fysisk oppmøte på, grunnet korona og smittevern, men vi jobber nå med en nettportal for elsykkelkurs, forteller hun.

Følg med på syklistforeningen.no for oppdateringer om kurset.


Tips til den smarte elsyklist

 • Bli trygg på elsykkelen et rolig sted før du sykler i trafikken
 • Sørg for at elsykkelen er i god stand og følger de tekniske kravene
 • Vær synlig i trafikken
 • Gi tydelige tegn
 • Se andre trafikanter i øynene
 • Tilpass farten til forholdene
 • Lytt til trafikken, ikke musikken
 • Vent på grønt lys
 • Gi fotgjengerne førsterett på fortauet
 • Bruk lys i mørket
 • Bruk hjelm

MATS MEKKER
MATS MEKKER

KASSETTEN: Denne er essensiell for giringa! Foto: Andrew Seaman/Unsplash

Nei, nå bytter
vi kassett!

Det var en gang at plutselige behov for å bytte kassett, hadde mer med musikksmak å gjøre enn med sykling. Men mens musikkassettene nå høster interesse kun fra retroentusiaster, er sykkelkassetten stadig like aktuell for de fleste som sykler.

K assetten – også kalt frikransen – er samlingen av tannhjul som sitter på bakhjulet. Og hvorfor er den viktig for din opplevelse på sykkelen? For det første gir den deg en annen utveksling når du girer – altså om du vil ha lettere eller tyngre gir. Mange sykler har også gir ved kranken, men denne brukes gjerne noe mindre enn giret bak. For det andre er størrelsen på tannhjulene – hvor mange tenner de har – og intervallene mellom hvert tannhjul, avgjørende for hvordan sykkelen kan brukes.

Hvis man for eksempel setter seg på en landeveissykkel tilpasset temposykling, vil de fleste oppleve at utvekslingen er altfor tung for å komme seg opp bratte bakker, selv på letteste gir. Dette er fordi kassetten har en utveksling som er tilpasset jevn, høy fart der giring kun skal gi en liten justering av motstanden. Setter man seg på en stisykkel derimot, vil man oppleve at giringen gir store utslag på motstanden, og letteste gir er så lett at selv de bratteste motbakkene blir en lek.

Det kan være ulike grunner til at du ønsker å bytte kassett. Kanskje skal du bytte hele drivverket fordi det er slitt? Kanskje ønsker du en annen utveksling eller andre intervaller mellom tannhjulene? Uansett grunn, i det følgende skal jeg beskrive hvordan du bytter ut kassetten. For enkelhets skyld forutsetter jeg et system tilpasset et vanlig Shimano boss (braketten tannhjulene sitter på) og at du ikke bytter til en kassett med flere tannhjul enn du hadde i utgangspunktet.

VERKTØY

For å gjennomføre denne operasjonen, trenger du riktig verktøy: En såkalt kjedepisk og en kassettavdrager. Kassettavdragere kommer i ulike utforminger. Noen har et momenthåndtak mens andre kun er «nøkkelen» som passer inn i kassettmutteren. I det siste tilfellet trenger du også en stor skiftenøkkel til å vri «nøkkelen» rundt med.

TRINN 1

Det første du gjør er å løsne hurtigkoblingen til bakhjulet, og med mindre du har skivebrems, hekte v-bremsen av. Ta så hjulet av sykkelen.

TRINN 2

Det neste du gjør er å skru endemutteren av hurtigkoblingen og trekke den ut av hjulet. Pass på så du ikke mister de små fjæringene som sitter på hver side av hurtigkoblingen.

TRINN 3

Deretter plasserer du kassettavdrageren inn i kassettmutteren som sitter rundt akslingen ved kassettens minste tannhjul. Kassetten sitter som nevnt på et boss. Bosset sørget for at du kan trille med sykkelen uten at kassetten går rundt. Men dette betyr også at hvis du forsøker å skru kassetten av (rotasjon mot klokken) vil hele kassetten motstandsløst bli med uten at kassettmutteren løsner.

TRINN 4

Det er derfor nødvendig å plassere kjedepisken på kassetten. Legg den løse enden av kjedepisken på ett av de større tannhjulene på kassetten og støtt den faste delen av kjedepisken mot samme tannhjul. Sørg for at momentstengene til kjedepisken og kassettavdrageren står ut på hver sin side slik at du kan presse begge hardt nedover for å skru kassettmutteren av. Det hender at den sitter godt fast, så her må du kanskje ta i litt. Straks mutteren løsner, er det gjerne lett å skru den ut.

TRINN 5

Når kassettmutteren er ute, er det bare å dra kassetten av. Skulle det være tungt, forsøker du å ta av de ytre tannhjulene hver for seg først.

TRINN 6

Det neste du bør gjøre er å rengjøre bosset for skitt og gammelt fett. Det hersker litt ulik praksis rundt om man bør ta fett på bosset før en ny kassett påføres. Selv gjør jeg alltid det.

TRINN 7

Når den nye kassetten skal settes på, må du merke deg at sporene i bosset er utformet slik at kassetten bare passer hvis du treffer riktig. Lokaliser for eksempel det smaleste sporet og få det til å treffe riktig i kassetten. Det er viktig at tannhjulene påføres riktig vei og med riktige avstandsskiver mellom seg. Et triks er å ikke plukke kassetten fra hverandre når du åpner pakken – da ligger alt riktig.

TRINN 8

Når kassetten er påført bosset, kan du skru kassettmutteren inn igjen. En fordel nå er at mutteren skrus med klokka, og du trenger dermed ikke bruke kjedepisken for å holde igjen. Det er lov å stramme til hardt, men innen rimelighetens grenser – husk at du også skal klare å få den løs igjen ved en senere anledning.

TRINN 9

Så er det bare å sette tilbake hurtigkoblingen og feste hjulet på sykkelen igjen. Nå kan du nyte den harmoniske lyden av en ny kassett! God tur!

TIPS 1

Merk at størrelsen på de største tannhjulene på din nye kassett, og ikke minst antall tannhjul, må være tilpasset den sykkelen du har og det girsystemet du har. Er du i tvil, spør ditt lokale sykkelverksted.

TIPS 2

Hvis du bytter kassett fordi den er slitt, er det sannsynlig at du også må bytte både kjede og tannhjul på kranken. Et kjede strekker seg over tid – du får kjøpt et enkelt måleverktøy for dette – dermed vil ikke nødvendigvis et gammelt kjede passe til en ny kassett.
MATS
MEKKER

Dette er en spalte om sykkelmekking i hverdagen. Fra 1998 til 2008 var Syklistenes Landsforenings Mats Larsen, alias Mats Mekker, terrengsyklist, og knall og fall og mekking i felten fulgte med. 39-åringen har også et halvt års tid som sykkelmekaniker bak seg. – Likevel er jeg ikke en virtuos reparatør. Det er ikke alt jeg gir meg i kast med. Jeg har feilet mye, men sånn har jeg også lært en god del. I denne spalten kan du lære av mine feil, og hva som skal til for å gjøre det riktig.

SYKLISTENE TESTER
SYKLISTENE TESTER

Hold deg både lun og
synlig denne høsten

Årets mørke, kalde dager melder snart sin ankomst. Sikre deg trygge og behagelige turer med riktig utstyr.

SYKLISTENES
TESTER

Morten Karlsen har jobbet som journalist i over 30 år, og har testet utstyr for Syklistenes Landsforening siden 1993. Over 800 sykkelprodukter har til nå vært prøvd ut under alle tenkelige forhold. Morten er lidenskapelig opptatt av sykling, og som tester har han som mål å gjøre det enklere for folk å finne riktig utstyr.

MYE FOR PENGENE: God, lun og synlig vintersykkeljakke fra Craft.
Craft Rime Jacket

Synlig jakke fra Craft

Med ei jakke som denne blir de kalde dagene mindre utfordrende.

Her har vi ei lun og god høst- og vinterjakke fra Craft. Jakka er lang nok i ermene til å få god overlapping med hansker. Den er også høy nok i halsen og har et mykt fleece-stoff på innsiden. Fargen er gul og trafikksikker. Pluss for refleks foran og bak, på sidene og på ermene. Veldig bra.

Jakka er i vindtett, tøyelig softshell, noe som gjør at den følger bevegelsene godt og føles fleksibel å ha på. Den er vindtett også bak. Det er fint, for da slipper du en ubehagelig trekk på de kalde dagene. Særlig kombinasjonen vindtett og stretch liker vi veldig godt.

På innsiden nederst på jakka er det et stoff som gjør at jakka ikke så lett glir opp. Vi ser bare én liten mangel, jakka har kun én lomme, og den er bak. Jakka ville vært perfekt om den også hadde hatt brystlomme.

Dette er ei vinterjakke, ikke ei regnjakke, men kortere turer i regn går ok. Vi var ute i cirka 20 minutter i middels kraftig regn før det trakk gjennom i sømmene på ryggen. Craft oppgir at jakka passer til kalde og våte turer. Der er vi ikke helt enige. På våte turer ville vi brukt en regnjakke, med mindre turen er ganske kort.

I sum er vi likevel riktig fornøyd med denne som vinterjakke, og det er utvilsomt mye jakke for pengene. Jakken fins i flere farger, vi liker den gule og trafikksikre.

Jakken fins også i kvinneversjon. Vår kvinnelige tester syns den var litt trang i ermene, og vi noterer også at den har langt mindre refleks enn herreutgaven.


Koster cirka 1100 kr
Karakter:
SpoLite Jet Smart Brake T09

Smart baklykt

Så lenge du sørger for at det er strøm på batteriet, tar denne lykta hånd om resten.

Dette er ei smart lykt med en nyttig funksjon vi ikke har sett før; lykta har bremselys. I lykta ligger en føler som registrerer oppbremsing. Da endrer lykta fra blink-modus til å lyse fast – ganske fiffig.

Lykta er ellers helautomatisk. Det vil si at den registrerer at du sykler, og slår seg på. Det er noe befriende enkelt med det. Ingen stor sak, kanskje, men når du står med tykke votter eller hansker og har det travelt, er det greit med alt som går av seg selv. Du slipper også at batteriet tappes ved at du glemmer å slå av lykta – det tar den hånd om selv.

Lykta kan også kjøres i manuell modus der du slår av og på lykta selv. Det kan jo være praktisk ved transport; den minste bevegelse slår på lykta, også om sykkelen fraktes på bil.

Lykta kan blinke i fem ulike moduser, men kan ikke lyse fast, det gjør den bare når du bremser. Lykta lyser også til siden. Den lyser imellom 4 og 18 timer, alt etter hvilken modus den står i.

Lykt og feste veier bare 40 gram og sitter godt på sykkelen med et enkelt strikkfeste. Vi syns festeløsningen som er valgt, er litt plundrete om du trenger å ta lykta av og på sykkelen. Vi liker best når vi kan ta lykter av og på også med hansker. Det fikk vi ikke til her. Samtidig er det mange som lar lykter bare stå på sykkelen og kun tar av for å lade, da blir dette et lite problem.

GÅR AV SEG SELV: Automatisk baklykt med bremselys.

Lykta er på 15 lumens, det er ikke voldsomt kraftig, men vi syns den lyser godt nok til at vi følte oss trygg.

Alt i alt syns vi dette er ei praktisk lykt som er enkel i bruk.

Koster 249 kr
Karakter:

Craft Storm bib-tights

Sykkelbukse til
kalde dager

Ei sykkelbukse som denne kan være din beste venn på en kald dag.

Slike vinterbukser med seler har vi prøvd mange av. Dette er en av de bedre. Buksa har god bevegelsesfrihet, god passform og en helt ok polstring bak. Den har også rikelig med refleks – det er veldig bra.

Det er en kombinasjon av vindtett og ikke vindtett stoff på buksa. Vindtett foran, og mer tøyelig og ikke vindtett bak. Dette er laget på en måte som fungerte godt, vi syns ikke buksa ble kald. Ved sykkelturer i under 0 grader har vi brukt longs under, over 0 grader syns vi buksa var varm nok uten.

Dette er ikke ei regnbukse, men en del regn tåler den. Vi var ute i ca. 40 minutter i middels kraftig regn før det begynte å trekke gjennom. Vi bruker slike bukser på alle dager gjennom vinteren med mindre vi skal sykle lengre turer i regn, da tar vi ei regnbukse. Fordelen med denne buksa framfor regnbukser er langt bedre tøyelighet i stoffet. Den er rett og slett mye bedre å sykle med. Selene er fornuftig utformet og gnager ikke. Buksa er passe trang nedover beina, du slipper blafring, men har likevel plass til longs under. Vi har brukt buksa på turer i marka og til sykling på vei, den fungerer godt til begge deler.

Kvinnen i testpanelet har brukt kvinneutgaven av denne buksa, og likte den stort sett godt. Hun kunne ønsket seg en variant av buksa uten seler, og kunne også tenkt seg noe tykkere og varmere stoff.

Koster 1499 kr
Karakter:

MATS MEKKER
SYKKELVERDEN RUNDT Av Thea Bårdsdatter Foslie

FREMTIDSRETTET: Boligområdet Merwede i Nederland viser tydelig hvordan boligområder kan inkludere aktiv transport på en bærekraftig måte. Illustrasjon: marco.broekman en OKRA

Et av verdens største bilfrie boligområder

Det nye Merwede-distriktet i Utrecht skal bestå av 6 000 boliger og forventes å ha plass til 20 000 sykler.

Boligområdet, som skal være ferdig i 2024, blir spesielt tilrettelagt for at beboerne skal ha gåavstand til det de trenger og vil være tilgjengelig for resten av byen med sykkelfelt og kollektiv transport.

Ordningen skal styrke byens omdømme som sykkelhovedstad i Europa, gjennom å tilby flere sykler til innbyggerne og gjøre det enklere å velge sykkel fremfor bil.

For å motvirke bilbruken, blir kun 1800 parkeringsplasser tildelt beboerne og dette med en høy pris. Det blir i tillegg satt begrensninger på en bil per tredje husstand. 300 biler vil kunne deles av beboerne.


Av Roar Løkken

Tysk delingsmodell for lastesykler

Den tyske organisasjonen «Cargobike Movement», som jobber med delingsløsninger for lastesykler og kan skilte med nesten 370 lastesykler fordelt i over 90 byer i Tyskland, ønsker å spre sin modell til resten av Europa. Til dette har de satt sammen en engelskspråklig verktøykasse.

– Målet vårt nå er å spre ideen om felles lastesykler i Europa slik at den når ut til så mange som mulig, sier talskvinne i organisasjonen Stephanie Anderseck.

Den nye verktøykassen inneholder en håndbok om hvordan man kan starte et eget delingsprosjekt, programvare for bookingsystem og kampanjemateriell, og er tilgjengelig på nettsidene deres www.dein-lastenrad.de.

Portugisisk Velo-city 2021

Den portugisiske hovedstaden Lisboa har blitt valgt ut som vertskapsby for verdens største sykkelkonferanse, Velo-city, i 2021.

Lisboa har allerede etablert mer enn 90 kilometer med sykkelveinettverk i byen og målet deres er å nå 200 kilometer innen 2021.

«Sykkelmangfold» vil være et sentralt tema under den kommende konferansen.

Årets konferanse ble avlyst grunnet korona. Den skulle, som annonsert her i Syklistene, ha blitt avholdt i den slovenske hovedstaden Ljubljana 2.–5. juni i år. Men til tross for at Portugal overtar stafettpinnen for nå, kan Ljubljana se frem til 2022, da returnerer sykkelkonferansen til byen for revansj.

115 millioner euro til sykling

Den italienske regionen Lombardia har annonsert at det skal investeres 115 millioner euro i å promotere sykling. Årsaken er at regionen, som er en av verdens mest pregede av koronapandemien, ønsker å satse på sykkel som en del av løsningen i regenereringen av samfunnet og økonomien, melder European Cyclists’ Federation.Elsykkelkurs for 60 pluss
CHRISTINAS STYRKEPRØVE Av Thea Bårdsdatter Foslie

Christinas reise

I nesten tjue år dikterte sykdommen livet hennes. Denne sommeren syklet hun Dovrefjell rundt.

Fjell- og friluftsliv har alltid vært blant Christina Louise Frøyslands drømmer, men med den hemmende og kroniske sykdommen fibromyalgi, forble denne drømmen nettopp det; kun en drøm, i nesten tjue år.

SENGELIGGENDE

På grunn av sykdommen var Christina sengeliggende i opp til 20 timer i døgnet og måtte på det meste ta 15 tabletter, samt smertestillende for å komme seg gjennom dagen. Så, for rundt to og et halvt år siden, begynte en reise som nå har brakt 44-åringen tusenvis av kilometer av gårde på eventyr.

– Høsten 2018 hadde jeg time hos fastlegen med et stort ønske om hjelp for å komme videre – jeg ville ta tak i egen helse. Legen så bildet umiddelbart og var på. Han lyttet, kom med forslag og aldri har jeg opplevd en lege som har vært så mye til stede og lyttet til hva pasienten sier. Denne høstdagen gikk jeg ut fra legekontoret med mange tips og forslag, forteller Christina.

Tenke seg til … For 2,5 år siden var jeg sengeliggende 18–20 timer i døgnet

130 KILOMETER

Legebesøket resulterte i at Christina så smått begynte å utfordre seg selv med småturer i nærområdet. Den første tiden var målet om å nå neste lyktestolpe nok, og etter hvert gikk hun 20-minuttersturer flere ganger i uken, kombinert med styrkeøkter med personlig trener. Hun lyttet til kroppen, tok pauser når hun måtte og presset seg når hun kunne. Og nå begynte det å skje noe med Christina.

– Jeg merket at jeg kunne kutte ut sovemedisin, jeg sov nå hele natten. Mentalt gjorde trening og turer noe med meg, det ble en helt annen hverdag, sammen med hunden og kamera kan jeg nå gå mange kilometer, med eller uten nistepakke.

Nå, i 2020, er Christina nede på kun tre faste tabletter om dagen, hvorav en av de er en vitaminpille. Et scenario hun aldri hadde forestilt seg for bare noen år siden. Og denne sommeren la hun, mann og datter ut på den virkelige styrkeprøven: Å sykle den 130 kilometerlange turen «Tour de Dovre».Bla om og les om turen deres! image

FIBROMYALGI

 • Gir kroniske muskelsmerter.
 • Andre vanlige plager er søvnforstyrrelser, humørsvingninger, indre frost, hodepine, nummenhet, hovenhetsfølelse, synsforstyrrelser, opplevelse av å ha «klump» i halsen, forverring ved psykisk press/uro eller stress, øresus, munntørrhet, svimmelhet og kvalme.
 • Rundt 3 prosent av befolkningen har tilstanden.

Hentet fra: Norsk Helseinformatikk

Tour de Dovre
CHRISTINAS STYRKEPRØVE Av Christina Louise Frøysland (tekst og foto)

GAV MERSMAK: Utsikt til Rondeslottet. Det finnes egentlig ikke ord som beskriver denne turen godt nok. Jeg kommer til å sykle mer i fjellet, det er i hvert fall sikkert.

Tour de Dovre

Jeg har alltid likt meg på fjellet, og i alle årene som syk kjørte vi ofte opp på fjellet med campingvogn. Dessverre klarte jeg egentlig aldri å nyte fjellets gleder, da jeg ikke orket å gå eller gjøre stort – men jeg kunne nyte synet.

Etter hvert som jeg ble i bedre og bedre form, ble fjellet et større ønske. Senhøsten 2019 kom jeg over sykkelturen Tour De Dovre og begynte å leke med tanken om at «en dag vil jeg sykle den ruta». Det ble ett av mine mål, ett mål jeg ikke pratet med noen om.

Så kom vinteren, og jeg involverte min kjære i drømmen om å sykle i fjellet.


MED PÅ GALSKAPEN
Heldigvis for meg har jeg en mann som er med på galskapen som detter ut av meg. Vi pratet med ungene, og den eldste, Fremtiden, ville gjerne være gal sammen med mor og far. Dato ble satt, overnattingsteder ble bestemt, så kom pandemien og alt ble stengt ... Nå så det en stund mørkt ut for min drøm.

Så åpnet Norge så smått opp, og DNT åpnet for booking på sine hytter, og da ble drømmen mer virkelig, og planleggingen satte i gang!

Først booket vi elsykler hos Dovrefjell Adventures. Overnatting ble bestilt på Hjerkinn Fjellstue og Grimsdalshytta (DNT Oslo). For overnatting dagen før eventyret startet, fikk vi plass på Trolltun på Dombås.


SYKKELENS ROLLS ROYCE
Planen vår var opprinnelig å hente sykler i Dombås sentrum, men Dovrefjell Adventures har flere samarbeidspartnere langs løypa, og tre stykk sykler og vesker ble levert torsdag morgen på Trolltun. Den ene sykkelen var for stor, men nok en gang kom den gode servicen frem, og eieren kjørte av gårde med sykkelen og kom tilbake med en i passende størrelse til Fremtiden – som for øvrig var meget utrent før vi startet.

Endelig var vi da klare: To ganske utrente, og meg som var litt trent og med store forventninger og en drøm som skulle gjennomføres.

Det tok ikke lang tid før jeg forstod at «Magda», sykkelen der hjemme, var ei god gammeldags folkevogn ... Og at jeg nå var på en Rolls-Royce! Vi, eller jeg, hadde lest og lest og forberedt de andre på at starten på løypa var en tøff oppoverbakke. «For en start på turen» ble det mumlet bak meg. Men med elsykkel gikk det som en lek! «Var det den tøffe bakken?» ble det sagt ved første pause, da vi ville nyte synet av Dovrefjell.

Blå himmel, snøkledde topper og «evig og tro til Dovre faller ...», heldigvis falt ikke Dovre denne dagen heller!

Vi hadde mange pauser denne første dagen, mye fordi vi egentlig ikke visste hvordan vi skulle legge opp dagen og etapper, men det gjorde ikke noe, vi skulle ikke sykle så langt.

Den første etappen gikk fra Dombås til Hjerkinn fjellstue, på både asfalt og gruslagt vei, litt sti og fantastiske klopper over bløte områder. Vi fulgte sidevei på E6, spiste en god lunsj på Furuhaugli og fikk noen tips underveis. Den største utfordringen var der vi måtte krysse E6, i år var det jo slik at alle skulle ut og kjøre, men vi kom da oss helskinnet over. Etter å ha åpnet og lukket x antall grinder, syklet over ferister, opp noen bakker og ned noen bakker og hatt historieundervisning ved Fokksutu Fjellstue, kunne vi skimte Hjerkinn Fjellstue.

Planen var egentlig å sykle opp til Viewpoint Snøhetta for å se dette, samt utsikten. Veldig langt fra hotellet var det ikke, men Fremtiden var klar på at 32 km på sykkel var mer enn nok første dagen. Vi var også blitt fortalt at vi var ikke alene om ønsket om å oppleve utsiktspunktet, og at det var lange køer for å komme inn hver eneste dag. Så, som støtte til Fremtiden og i god koronaånd, valgte vi å heller nyte en lokalt øl fra Hubertus og vente på middagen.

Det var ikke vanskelig å sovne denne kvelden, etter timevis med frisk fjelluft.


TURFØLGET: Christina, hennes mann Espen og datter Lou (også kalt Fremtiden), var de som la ut på tur.
«JAMES»: Vi leide gode sykler, James, utstyrt også med veske på styret ble en meget god kompis.
KOST OG LOSJI: Grimsdalshytta til DNT, god mat, god seng, flott vertskap og for en beliggenhet.

KORONA-SOMMER
Før turen hadde jeg hatt en samtale med «Miraculix» (eller fastlegen om du vil) og hadde tatt med det jeg mente var nok medisiner. Spenningen var dog stor for min del da jeg våknet og skulle starte dag to. Jeg har syklet endel dette året, men ikke 32 km på en dag. Men det gikk som en lek! Bakstussen var fin, hofta var ikke noe problem, likeså med hælen og alt det andre. De andre klagde litt på ømme kroppsdeler.

Nå visste vi hva vi gikk til og startet med godt humør. Vi ble enige om hvor langt vi skulle sykle før vi tok pauser, da kunne vi sykle litt i eget tempo og ikke ta hele veibanen. Fremtiden ledet an på fylkesveien fra Hjerkinn til Folldal, hvor vi skulle se gruveanlegget. Det var første mål, vel det er jo ikke sant, første mål var etter cirka 12 km hvor vi skulle ha pause, kaffe, brus, vann, sjokolade, lefse og alt som hører med for å ikke sykne hen av utmattelse. Stopp nummer to skulle være Folldal gruver. Der skjønte vi raskt at gruvetoget, det kunne vi vente med. Her var det nemlig også Corona-sommer og med to timers ventetid ble det heller museum, vaffel og kaffe. Husbond fikk også hatt en god samtale med tidligere kollega i Kystverkmusea.

Bakken opp til gruvene gikk nesten som en lek med elsykkel og «James» (leiesykkelen) tok meg fint opp til topps. Her fikk vi testet alle gir og motornivå. Nedover gikk det hurtig til Folldal sentrum hvor vi nøt nistelunsj fra Hjerkinn.


VEMODIG VAKKERT
Videre fra Folldal gikk ruta på fylkesvei mot Ringebu. Selv om det er fylkesveier vi syklet på så var det ikke mye trafikk.

Vi tok av fra asfaltert vei og startet etter hvert på Grimsdalen. Det er noe av det vakreste jeg har sett. Det var som å sykle i en reklame for Freia melkesjokolade – intet over og intet ved siden av. Vemodig vakkert som min husbond ytret flere ganger.

I Grimsdalen ble det et litt u-planlagt stopp, det var bare så veldig pent med utsikt mot Rondeslottet, fint vær, tørt i lyngen og god kaffe og sjokolade. Det å legge seg ned på lav og lyng med skinnende sol, lett vinddrag, ikke en mygg i sikte og den fantastiske utsikten, ja da kan man ikke ha det bedre. På vei inn til Grimsdalshytta, midt i Dovrefjell og Rondane, med bekken som sildret, beitende kyr, høye fjell, ferskt fjellvann på drikkeflaska, husbond og Fremtiden ett stykke lengre frem, ja da rant tårene. Det hendte også ett par ganger til i løpet av turen – en vanvittig mestringsfølelse, glede og stolthet.

Bakkene opp til Grimsdalshytta var rimelig seige og tunge, men med James på laget stod lykken den kjekke bi, og opp kom vi. Vel installerte kunne vi konstatere hvor vakkert det var her, fantastisk vakkert ... «og ingen Wifi», sa Fremtiden, «ingen Wifi», sa vi, «og ingen dekning og mobildata», konstaterte tenåringen. Men den som leter, den finner! Jeg fikk med husbond på en liten gåtur etter middag og der, på en liten topp, smekkfull av varder, utsikt over Grimsdalen og traktoregg, der poppet det opp to små prikker – dekningen! Slik fikk vi lagt ut til omverdenen at vi fortsatt var i live etter litt i overkant av 57 km på sykkelsetet.

Ømme bakender og hender var litt mer ømme men «fibro-skrotten» fungerte utmerket fortsatt. Nok engang sovnet man sliten, mett og fornøyd.


VERDENS BESTE BURGER
Siste dagen våknet vi til sol og nesten ikke vind. Grimsdalen skulle fullføres før vi skulle til Dovre og tilbake til Trolltun og Dombås. Vi la nye avtaler om hvor mange kilometer man sykler før pause. Niste og drikke var klargjort og James og kompani hadde fått påfyll kvelden før og var fulladet. Vi trøkket i vei og i den grad det kunne bli mer vakkert, ja så ble det det. Da jeg syklet med stiv kurs mot Dovre, med utsikt til Dovrefjell, Rondane, Jotunheimen og Breheimen, kom den ultimate lykkefølelsen (selv med nyervervet kleggbitt).

Nå bar det nedover og det gikk varmgang i bremsene. Husbond hadde sin sykkel godt over 50 kmt, mens jeg er litt mer forsiktig av meg, så James og jeg tutlet i rundt 40 i bakkene ned til Dovre.

Det ble slutt på grus og asfalten overtok på vei mot Dombås, hvor vi syklet langs E6 på nytt før de siste tunge bakkene, 1,5 km fra sentrum og opp til Dombås skisenter. Dagens etappe var 40,22 km og totalt viste min elektroniske bestevenn at vi hadde syklet 129,25 km.

Fremtiden tømte sine sykkelvesker og sank sammen i bilen til myke seter og etterlengtet dekning. Jeg, jeg kunne utmerket klart en ny runde. Det ble en klapp på skuldra til meg selv og skryt til tenåringen og husbond, som hadde takket ja og blitt med på min galskap. Dette var en stor drøm som ble til virkelighet. Aldri har en burger smakt så godt som da vi satt på Jafs på Dombås.


NYE DRØMMER
Nå skal nye drømmer og mål settes, og om ikke dette viser at aktivitet er den beste medisin, ja, da vet ikke jeg. Jeg er veldig stolt av meg selv som gjennomførte hele denne sykkelturen og medisinene? Ja, de ble med hjem igjen alle sammen. Jeg hadde ingen smerter, bortsett fra øm hand etter stryet til James. Jeg kan virkelig anbefale Tour De Dovre, og med el sykkel fra Dovrefjell Adventures gikk det over all forventning!

Tenk at så sent som i februar 2018, så var jeg sengeliggende mesteparten av døgnet. November 2018 startet jeg forsiktig reisen min og i 2019 la jeg bak meg 1053 km og hittil i 2020 har jeg 1014 km bak meg!

Alt er mulig, det koster, men det er så absolutt verdt det etter hvert.

SIGNALTÅRN? På kveldstur i solnedgangen, ja, der fant man o salige lykke to prikker på dekningen blant fjellets varder.
FLERE MULIGHETER: Hjerkinn Fjellstue hadde stort utvalg av islandshester og det er mulig å ha dagstur i fjellheimen, men vi hadde våre egne «hester».
RØRENDE: Med rennende tårer tok jeg igjen gjengen. Bak meg er Rondane og Dovrefjell, foran ligger Jotunheimen og Breheimen.

Christinas fem tips til de som ønsker
seg bedre helse og trivsel

 • Bruk god tid. Begynn sakte og smått, og jobb deg opp. Husk godt med hvile mellom hver økt, særlig i starten.
 • Finn en lydbok eller podkast du bare hører på mens du driver med aktivitet. Jeg gjorde det i starten, nå er det bare på treningssenteret jeg hører på det, men det driver meg fremover. Jeg vil jo gjerne høre mer på boka!
 • Finn en aktivitet du virkelig liker. Jeg går og sykler mye. Elsykkel er fantastisk god hjelp og virkelig gøy.
 • Sett opp faste dager og hold deg til det. Er det en dårlig dag blir økten kortere enn på en god dag.
 • Sett mål. Ett langsiktig og mange overkommelige delmål. Det gir deg noe å jobbe mot.

– Dette er det som har vært viktig for meg, samt avtale med trener og en hund som pusher meg ut uansett vær!

DET STORE
OPPROP FOR AKTIV MOBILITET

OVERLEVERINGEN: Samferdselsminister Knut Arild Hareide tok imot oppropet fra generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Ber regjeringen starte på

«DET STORE GÅ-
OG SYKKELLØFTET»

Legg til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Oppfordringen kommer fra 21 ulike organisasjoner som krever et tydelig taktskifte i statens satsing på sykkel og gange i byene, etter initiativ fra Syklistenes Landsforening.

Ø kt satsing og investering i tilrettelegging for sykkel og gange – for mer hverdags- og fritidssykling for mennesker i alle aldre. Dette er budskapet fra organisasjonene, som representerer nærmere 1,5 millioner medlemskap.

De ønsker å sikre bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport i tiden framover, når mange er tilbake på arbeidsplassen sin. Organisasjonene overleverte budskapet til samferdselsminister Knut Arild Hareide i mai, i form av et opprop – som fortsatt ligger tilgjengelig for signering av privatpersoner på Syklistforeningens nettsider.


KORONATILTAK OG FREMTIDEN
Helsemyndighetene anbefaler å ikke velge kollektivtransport hvis det ikke er nødvendig, og mange vil vegre seg for å reise kollektivt av smittevernhensyn. Samtidig har pålagte avstandsregler redusert kapasiteten. Så «hvordan skal vi unngå en oppblomstring av privatbilisme, og hvordan kan vi benytte denne muligheten til å skape større, varige endringer i våre transportvaner – som vil bidra til bedre helse, bedre miljø, bedre trafikkavvikling, tryggere og mer tilgjengelige byrom?

Svaret er: Sykkel og gange», skriver organisasjonene i oppropet, blant dem Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, DNT, Trygg Trafikk og Norsk Friluftsliv, etter initiativ fra Syklistenes Landsforening.

Organisasjonene viser til at langt flere kan velge sykkel og gange i hverdagen, som er et viktig helse- og klimatiltak. Verdens helseorganisasjon viser til at inaktivitet og luftforurensning er to av de største globale helseutfordringer. Konklusjonen er at aktiv transport, som sykling og gange, er «prime solution».


REGJERINGENS FORPLIKTELSER
Organisasjonene vektlegger at forholdene nå ligger til rette for å raskt kunne løfte sykkelandelen – med varig virkning.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel med 20 prosent sykkelandel i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse (2018) er sykkelandelen av alle reiser kun 5 prosent i Norge. Denne har ikke økt nevneverdig de siste tiår, og kun om lag 6 av 10 barn sykler eller går til skolen.

På grunn av koronasituasjonen ser mange nå på sykkel med andre øyne og vil sykle mer hvis forholdene ligger til rette for det. Det krever strakstiltak som gjør at mennesker i alle aldre opplever sykling som trygt og attraktivt.


SAMMEN FOR «DET STORE GÅ- OG SYKKELLØFTET»: Representanter for organisasjonene som står bak oppropet, var til stede under overleveringen. Alle foto: Roar Løkken

TILTAK FOR SMITTEFRI SYKLING
Organisasjonene krever strakstiltak i Norge for smittefri sykling og viser til andre land hvor slike tiltak har blitt gjennomført. Et eksempel finner vi i Storbritannia, som har satt av 2 milliarder pund til sykkeltiltak, hvorav 250 millioner pund skal gå til lokale myndigheter slik at de blant annet kan iverksette såkalt «pop-up»- infrastruktur til sykling og gåing,

– Siden Norsk vegplan i 1977 er det gitt jevnlige lovnader om utbygging av sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder. Likevel, i 2020 er det ennå ingen byer som har dette på plass. Det har vært et vedvarende gap mellom mål og midler. Det er vanskelig å forklare, spesielt når vi vet hvor store samfunnsøkonomiske gevinster staten kan hente ut av investeringer i aktiv mobilitet. Nå kreves politisk mot og tydelige prioriteringer i statsbudsjettet, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistens Landsforening.


Organisasjonene bak oppropet:

 • Aktivitetsalliansen
 • Aktiv mot kreft
 • Astma- og Allergiforbundet
 • Besteforeldrenes Klimaaksjon
 • Den Norske Turistforening
 • Folkehelseforeningen
 • Framtiden i våre hender
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Kreftforeningen
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Miljøagentene
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Naturvernforbundet
 • Norges Bedriftsidrettsforbund
 • Norges Cykleforbund
 • Norsk Friluftsliv
 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling
 • Norsk Sportsbransjeforening
 • Sykling uten alder
 • Syklistenes Landsforening
 • Trygg Trafikk
Kan det lønne seg?
JUS – FIRMA-ELSYKKEL

ELSYKKELENTUSIAST: Petter sverger til elsykkelen til og fra jobb, og mellom møter. Foto: Jan Traaseth

Firma-elsykkel:

Kan det lønne seg?

Salget av elsykler øker stadig, og ifølge Norsk Sportsbransjeforening ligger det i år an til en salgsøkning på nær 50 prosent sammenlignet med fjoråret.

D et vil i så fall bety at over 80 000 elsykler vil finne sin nye eier i 2020. Mens de aller fleste elsyklene nok blir kjøpt av vanlige privatpersoner, vil det å ha firma-elsykkel også være et aktuelt alternativ i disse koronatider, hvor det å sykle blir stadig mer populært både av miljøhensyn og helsemessige årsaker, samt som et smitteverntiltak.

Vi har sett nærmere på reglene for beskatning av firma-elsykler, for å se om det kan være lønnsomt.

PETTER HAR FIRMA-ELSYKKEL

Petter (59) har mer enn 20 års erfaring fra ulike lederstillinger i bilbransjen og har nær hele sin yrkesmessige karriere jobbet for å få flest mulig nordmenn til å kjøpe nye biler. Selv har han blitt mer og mer en ihuga elsyklist de siste årene. Spesielt etter at barna ble voksne og han og kona solgte huset på Stabekk i Bærum og flyttet i leilighet.

Nå sykler han, sommer som vinter, de cirka 10 kilometerne hjemmefra til kontoret i Oslo, og gjerne til møter i Oslo-området iført dress hvis været tillater det. Totalt regner han med at han sykler en distanse på cirka 3 500 kilometer i året. Han er allerede på sin andre elsykkel, og som et alternativ til firmabil, har han nå investert i en riktig så snasen firmaelsykkel av høyeste klasse – til den nette sum av 75 000 kroner. Mens en firmabil til for eksempel 500 000 kroner fort ville koste han rundt 5 000 kroner i månedlig firmabilskatt, så slipper han unna med cirka drøye 500 per måned for elsykkelen. Samtidig sparer firmaet arbeidsgiveravgift.

– Med elsykkelen sparer jeg penger og får masse gratis trim, for ikke å glemme mange flotte naturopplevelser spesielt på sommerstid. Samtidig sparer jeg tid på transport til møter og ditto parkeringsutgifter, sier Petter.

Petter sparer også store beløp i form av bompenger i året, spesielt sett i forhold til å det å kjøre en dieselbil. Med antatt 100 sykkeldager i året sparer han opptil 7 500 kroner i bomutgifter i året, noe som gjør det enkelt å forsvare en relativt dyr elsykkel.

FIRMA-ELSYKKEL BESKATNING

Ifølge Skattebetalerforeningen er reglene for skatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for firma-elsykler som følger:

«Dersom arbeidsgiver stiller elsykkel til disposisjon for den ansatte vederlagsfritt, og den ansatte benytter elsykkelen til privat bruk, vil dette være skattepliktig inntekt (naturalytelse) for den ansatte, jf. sktl. § 5-10, jf § 5-12. Fordelen verdsettes til markedspris for leie av tilsvarende elsykkel. Vederlagsfri bruk av elsykkel er en naturalytelse som ikke skal med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk (ikke trekkpliktig), jf. sktbf. § 5-6-10 b. Naturalytelsen er derfor heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig, jf. ftrl. § 23-2 (3).»

For å få svar på hva det vil koste å leie/lease en elsykkel tok vi kontakt med EVO Elsykler som er en av de største aktørene på elsykler i Osloområdet.

FLERE LEASER ELSYKKEL

– Vi merker en økende etterspørsel etter leasing av elsykler. Det gjelder både tradisjonelle elsykler og de nye lastesyklene som ofte kan være et godt alternativ for eksempel for håndverkere som gjør jobber i indre bysone. Eksempler på firmaer som bruker elsykkel er KONE heiser, DB Schenker, tømmermester Lohne & Lauritsen, Domino Pizza og Oslo kommune, sier firmasalg ansvarlig Jo Espen Bjerk i Evo Elsykler AS i Oslo.

Sistnevnte har allerede vært en storbruker av elsykler i flere år, etter at de høsten 2017 anskaffet hele 150 elsykler fra firmaet EVO Elsykler. Spesielt er det hjemmetjenesten som er storbruker av elsykler, men også andre etater som for eksempel Gravferdsetaten har tatt elsykler i bruk. Total skal nå Oslo kommune ha en elsykkelpark på cirka 500 ordinære elsykler og cirka 150 el-lastesykler.

Oslo kommune har for øvrig et støtteprogram for bedrifter som anskaffer elektriske lastesykler på inntil 10 000 kroner per sykkel, eller maksimalt 30 prosent av anskaffelseskostnaden.

I motsetning til elbiler som er momsfrie også på leasing (i første omgang ut 2020), må du som kjent paradoksalt nok betale full merverdiavgift på elsykler. På den annen side har leasingselskapet fradrag for merverdiavgiften ved kjøp av elsyklene, men må belaste merverdiavgift på månedsleiene.

FORHOLDSMESSIG MVA-FRADRAG

Velger et firma å heller kjøpe elsyklene så har de – i motsetning til ved kjøp av vanlige tråsykler – fradrag for merverdiavgiften, men fradragsretten avhenger av i hvilken forbindelse utgiftene er pådratt. Benyttes elsyklene kun til næringsbruk, som for eksempel transport til møter og eventuelt transport av materialer m.m. så innebærer det 100 prosent fradrag for merverdiavgiften, men brukes elsyklene også privat av de ansatte, så skal det foretas en forholdsmessig fordeling av merverdiavgiften etter antatt næringsbruk/privatbruk. Det samme gjelder for merverdiavgiften på leasing av syklene, hvis dette alternativet er valgt.

En av de mest solgte elsyklene er Moustache Xroad 5 til en pris på 36 900 kroner inklusive merverdiavgift. Her blir månedsleien kr 605 + mva per måned over fem år (med 0 innskudd). I den øverste enden av prisskalaen finner vi sykkelen som Petter ratter –En sykkel som inklusive to batterier på til sammen 1000 Wh, som gir en antatt rekkevidde på 120 – 180 km, har denne sykkelen nå en prislapp på 78 000 kroner. Leasing av denne på fem år (med 0 innskudd) gir en månedsleie på 1 254 kroner + mva. Det benyttes her såkalt leasing uten restverdi noe, som ifølge Fredrik Rudi Kristiansen hos Grenke Leasing, innebærer at kunden kan velge å kjøpe ut sykkelen for en til tre månedsleier etter endt leieperiode.

MARGINALSKATT

Den reelle skattekostnaden for den ansatte avhenger så av hvilken personinntekt (lønnsinntekt m.m.) den enkelte har før fordelen tilkommer. Har man eksempelvis en personinntekt på 500 000 kroner så blir marginalskatten 34,4 prosent, noe som ut fra en månedsleie på 1 254 kroner gir en månedlig skatt på 431 kroner, men de som eksempelvis har en personinntekt over 639 750 kroner får en marginalskatt på 43,4 prosent, som da betyr at elsykkelen koster 544 kroner per måned i ekstra skatt.

Med en marginalskatt på 46,4 prosent blir den månedlig elsykkelskatten tilsvarende på 582 kroner. Men som det fremgår skal det ikke betales arbeidsgiveravgift av fordelen, noe som gir en månedlig besparelse på opptil 177 kroner.

O SYKKELGODTGJØRELSE

Bruker du egen bil i jobb kan du motta en kilometergodtgjørelse i henhold til statens satser på kr 4,03 per kilometer i 2020, herav kr 3,50 skattefritt. Satsen er nå den samme enten du kjører elbil eller vanlig fossilbil (bensin/diesel/ladbar hybrid etc), men velger du en miljøvennlig løsning med å bruke elsykkel (eller vanlig tråsykkel) så har du paradoksalt nok ikke rett til å motta fem flate øre i godtgjørelse. Skattefri sykkelgodtgjørelse var kroner 2 per kilometer inntil 2015, men ble i Statsbudsjettet for 2016 fjernet med et pennestrøk, uten synlige protester.

Enkelte arbeidsgivere, som for eksempel Arendal kommune, har innført sykkelgodtgjørelse tilsvarende bilgodtgjørelsen, men hele godtgjørelsen blir da skattepliktig som en naturalytelse. Samtidig har Syklistforeningen satt saken på agendaen, og har i lengre tid jobbet med å få gjeninnført sykkelgodtgjørelse, men foreløpig uten resultat.


Se også Hjul & jus-sak i Syklistene 2–18 – om sykkeltiltak i regi av arbeidsgiver utløser skatteplikt for ansatte.


HJUL
OG JUS


Denne «Hjul og Jus»-saken er et gjesteinnlegg skrevet av siviløkonom og direktør i Motor Gruppen, Jan Traaseth.


SPØRSMÅL SOM ØNSKES BESVART, SENDES TIL SYKLISTENE SYKLISTENE@SYKLISTFORENINGEN.NO

GULL
SYKKELVENNLIG ARBEIDSPLASS

KLIMARÅDGIVER: Bjørnar Kruse i Gjøvik kommune er stolt av gullsertifiseringen. Foto: Alexander Rostad

GULL
til Gjøvik

Gjøvik rådhus har oppnådd gullsertifisering i SLFs sertifiseringsordning, Sykkelvennlig arbeidsplass. Nå er de blant landets fem bedrifter som troner på topp.

– Dette er en anerkjennelse for den jobben vi har gjort og har gitt oss kunnskap som vi kan bruke i videre arbeid for å få enda flere i kommunen vår til å velge sykkel som transportmiddel, sier klimarådgiver Bjørnar Kruse på kommunens hjemmeside.


VERDIFULL KUNNSKAP
Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning eid og driftet av Syklistenes Landsforening. Arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlig og få rådgivning rundt tilretteleggingen slik at flere velger sykkel til jobb.

Kruse skryter uhemmet av den hjelpa kommunen har fått i arbeidet mot gull-sertifiseringen. – Syklistenes Landsforening har lært oss utrolig mye om hvordan vi best kan legge til rette – noe som har vært avgjørende, sier Kruse.

Han trekker fram tørre sykkelparkeringsplasser som kanskje det aller viktigste grepet for å få arbeidstakerne til å sykle. Det er også begrunnelsen for at det skal bygges sykkelhotell flere steder i kommunen.

Det er totalt 50 områder som skal måles for å bli sykkelvennlig arbeidsplass. Dette går blant annet på trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester og ledelse. Utenfor Gjøvik rådhus har det også kommet opp en sykkelmekkeplass som er åpen både for de som jobber i rådhuset og innbyggerne i Gjøvik. Der er det også mulighet for å få fylt i luft i dekkene.

I tillegg er det også gjennomført en digital reisevaneundersøkelse blant de ansatte. Alt ender opp i en rapport som lages av Syklistforeningen, og avhengig av resultatene kan bedriften oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering,


IMPONERT PROSJEKTLEDER
Prosjektleder hos Syklistenes Landsforening, Lotte Frost, er svært imponert over jobben kommunen har gjort for å bli sykkelvennlig arbeidsplass.

Gull-sertifiseringen er gitt for tre år, og om tre år kan Gjøvik re-sertifiseres.

– Da blir det spennende å se hvilken utvikling vi ser i bruk av sykkel på jobb, sier Frost.


MEKKESTASJONEN: Her er rådhusets nye pumpe- og sykkelmekkestasjon. Foto: Alexander Rostad
5 tips til koronafri
PENDLING Av Roar Løkken

5 tips til koronafri pendling

Er jobben åpen, men dusj og garderobe stengt? Her er fem tips til deg som ønsker å sykle til og fra jobb, men ikke får dusjet på jobben.

Myndighetene oppfordrer alle til å unngå kollektivtransport og isteden velge å gå eller sykle til jobben. Hva gjør man da når garderobeområder av smittevernhensyn er stengt? Alt er ikke som vanlig, det er tid for å være litt kreativ:


 • Bruk toalettet. Ha med deg et skift, en vaskeklut og en deodorant. Du blir god som ny.
 • Hold et litt lavere tempo inn til jobben, da blir du mindre svett. Sett av litt mer tid til turen og nyt den deilige våren.
 • Ta på deg en tynnere genser å sykle i, da svetter du mindre. Det er litt kaldere når du starter, men du blir fort varm. Ta med en jakke.
 • Sett sykkelvesker på sykkelen istedenfor å bruke sekk. Da blir du ikke svett på ryggen.
 • Finn et egnet sted, der færrest mulig folk går forbi, og heng opp sykkeltøyet der. Skift gjerne sykkelgenser daglig, da har du friskt tøy hver dag.

Ikke alle har garderobefasiliteter tilgjengelige, men muligheten til å velge sykkel til jobb er en viktig del av satsingen for å sikre smittefrie arbeidsreiser. Og en romslig innstilling både blant ansatte og ledelse vil bidra til å bygge en større og bedre sykkelkultur.

– Vi er uansett inne i en tid der vi skal holde avstand, og alle har forståelse for at vi ikke får stelt oss på akkurat samme grundige måte hver dag. Alle er kjent med «koronasveisen», kanskje vi også kan akseptere litt «koronaduft»? Kanskje det faktisk er helt i orden? oppfordrer prosjektleder for Sykkelvennlig arbeidsplass, Lotte Frost.

– Vi oppfordrer alle til å prøve å sykle til jobben i denne for alle litt rare tiden. Det er færre biler på veien og å sykle til jobben er nedstressende. Ja, det er bra for både samfunnet, miljøet og for deg.


TILRETTELEGGING: Trygg og tørr parkering på arbeidsplassen bidrar til at ansatte velger sykkel når de skal på jobb, som her utenfor parkeringskjelleren til Oslo Kemnerkontor som er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Foto: Kjetil Hasselgård
Elsykkelkurs for 60 pluss
SYKKELVENNLIG ARBEIDSPLASS
Første sykkelsertifiserte sykehus

– Dere imponerer

Ahus Nordbyhagen, med sine om lag 5 000 ansatte, er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Ahus er det første sykehuset i Norge som mottar denne tildelingen.

Hele 40 prosent mener at arbeidsgivere bør gjøre mer for at ansatte skal sykle til jobb, viser en nasjonal sykkelundersøkelse, gjennomført av Syklistenes Landsforening i 2017. Akershus universitetssykehus (Ahus) tok denne oppfordringen på alvor, og hovedbygget og nabobygg er nå sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass.

– Dere imponerer, sa Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim da hun i juni overrakte beviset, en plakett, på at Ahus Nordbyhagen er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Viseadministrerende direktør Jørn A. Limi, som selv sykler til jobb, mottok beviset på vegne av Ahus og syklende ansatte.

– STORT ENGASJEMENT

Syklistenes landsforening (SLF) har sertifisert over 100 private og offentlige arbeidsplasser siden oppstarten i 2017 med til sammen over 30 000 ansatte og er svært fornøyd med at Ahus er blant dem.

– Fra første møte utviste Ahus et stort engasjement for å få flere til å velge en aktiv reisevei til jobb. Med så mange ansatte og et slikt stort område er det fantastisk å tilrettelegge på den måten som Ahus gjør, uttaler Lotte Frost, prosjektleder for Sykkelvennlig arbeidsplass.

OVER 1000 SVAR

Som en del av sertifiseringen ble det gjennomført en reisevaneundersøkelse blant de ansatte, og 1109 ansatte svarte. Siden forrige undersøkelse, som ble gjennomført i 2013, er det blitt gjort flere forbedringer på sykkelfasilitetene, og resultatene viste at har det vært en stor økning i bruk av kollektivtransport og sykkel blant de ansatte.

Undersøkelsen viste også at de ansatte ønsket en oversikt over sykkelruter og hvordan man enklest kommer seg til jobb. Ahus besluttet på dette grunnlaget å få kartlagt både raske og grønne sykkelruter til sykehuset, slik at de ansatte vet om de beste veiene til jobben. Det er SLF som også har stått for denne kartleggingen.


FAKTA

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Helseforetakene har siden 2011 arbeidet med miljøledelse etter en egen miljøstandard, NSEN ISO 14001, og alle landets helseforetak er nå miljøsertifisert.

Ett av Ahus’ mål er å redusere klimautslipp fra transport. Og Ahus ønsker å bli sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass for å inspirere enda flere ansatte til å velge miljøvennlige arbeidsreiser.

Nordbyhagen i Lørenskog er den største Ahus-lokasjonen, der om lag 5.000 av totalt 9000 ansatte jobber, og ledelsen valgte denne som første lokasjon for sertifisering.

SYKKELVENNLIG ARBEIDSPLASS

Sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass ble lansert i 2017 i samarbeid med åtte pilotbedrifter og Futurebuilt. Gjennom ordningen er målet å få arbeidsgivere til å tilrettelegge, motivere og bryte ned barrierer slik at flere velger å sykle til jobb.

SLF arbeider aktivt for at det skal bli enklere og tryggere å sykle i Norge, og for at tilretteleggingen på veien fra A til B skal bli bedre. Det er også essensielt å tilrettelegge ved og på arbeidsplassene; om man ikke er sikker på at sykkelen står trygt på jobb, heves terskelen for å velge sykkel betraktelig.

Ordningen er basert på indikatorer både innen fysisk tilrettelegging og motivasjonsfaktorer. SLF er også partner i den europeiske standarden «The Cycle Friendly Employer Certification», hvor SLF sammen med tilsvarende tjenester i 13 andre europeiske land jobber for samme mål – få flere til å sykle og få flere til å sykle til jobb.

SLF har sertifisert over 100 private og offentlige arbeidsplasser med i alt over 30 000 ansatte siden oppstarten i 2017.

SYKLISTENES PRODUKTGUIDE
ANNONSØRINNHOLD
SYKLISTENES PRODUKTGUIDE
Her finner du sykkelprodukter og -tjenester fra a til å og kontaktinfo for aktuelle leverandører
SYKKEL – BMX

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKEL – CYCLOCROSS

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKEL – ELEKTRISK

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

BUDDY BIKE
Tlf.: 22223922
www.buddybike.no

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år! 25 % rabatt for SLF medl. på sykler over 6000,-! Bruk kampanjekode 25XZ5U på
www.dbs.no

ELBIKE.NO AS
Kvalitet, kunnskap og god service.
Tlf.: 924 62 600
firmapost@elbike.no
www.elbike.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no

SYKKEL – FATBIKE

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKEL – HYBRID

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år! 25 % rabatt for SLF medl. på sykler over kr 6000 ! Bruk kampanjekode 25XZ5U på www.dbs.no

SYKKEL - LANDEVEI

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år! 25 % rabatt for SLF medl. på sykler over kr 6000 ! Bruk kampanjekode 25XZ5U www.dbs.no

SYKKEL – LASTESYKKEL

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år! 25 % rabatt for SLF medl. på sykler over kr 6000 ! Bruk kampanjekode 25XZ5U på www.dbs.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no

SYKKEL – SAMMENLEGGBAR

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKEL – SPARKESYKKEL

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKEL – TERRENG

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år! 25 % rabatt for SLF medl. på sykler over kr 6000,-!
Bruk kampanjekode 25XZ5U på www.dbs.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg www.evoelsykler.no

SYKKELBAG / SYKKELKOFFERT

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKELDELER;

Bremser, dekk, drivverk, gafler, pedaler, piggdekk, sete, setepinner, skjerm, slange, styre.

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKELFERIE / SYKKELTURER

TRANSPROVENCE AS
Sykkelturer – fotturer - vinturer hver dag fra april til november.
Tlf.: 23 00 94 51
www.transprovence.no

VISIT TELEMARK AS
Telemark byr på spennende sykkelopplevelser langs kysten, Telemarkskanalen og Hardangervidda, på stier og landevei.
visittelemark.no og sykkeltelemark.no

SYKKELKLÆR / SYKKELHANSKER

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKELKURV / SYKKELVESKE

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

BUDDY BIKE
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no

SYKKELPARKERING / SYKKELSTATIV

EUROSKILT AS
Tlf.: 0 60 80
post@euroskilt.no www.euroskilt.no
Sykkelstativer, overdekninger, 2-etasjes løsninger, tilgangskontrollerte sykkelparkeringer, sykkelskur, sykkelpumper og reparasjonsstativ

NORFAX AS
Sykkelskur, sykkelhotell, sykkelstativer, parkering i to etasjer, parkering for elsykkel
Tlf.: 66 80 00 60
post@norfax.no
www.norfax.no

VESTRE AS
Tlf.: 23 00 78 40
post@vestre.com
www.vestre.com

WELAND UTEMILJØ
Sykkelskur, sykkelhotel, sykkelstativer, servicestasjon for sykkelen og sykkelpumpe.
Tlf.: 46 93 91 00
utemiljo@weland.no
www.welandutemiljo.no

SYKKELRENHOLD / SMØREMIDLER
BIKESHOP.NO

Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKELRULLE

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKELSKO / SKOTREKK

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

SYKKELTILBEHØR / SYKKELUTSTYR;

Bagasjebrett, barnesete,computer/GPS, drikkeflaske, flaskestativ, hjelm, kamera, lys, lås, mobilholder, pumpe, refleks, speil, sykkelbriller, sykkelstativ for bil, verktøy.

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

BUDDY BIKE
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no

SYKKELVERKSTED

BIKEFIXX AS
Mobil sykkelbutikk og verksted.
Book din service på www.bikefixx.no
Tlf.: 22 51 55 17

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850
E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no

BUDDY BIKE
(OBS! Kun for elsykler av typen BuddyBike)
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no

SYKKELVOGN

BIKESHOP.NO
Tlf.: 330 74 850 E-post: support@bikeshop.no
Norges største sykkelbutikk med over 50.000 produkter

BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
hello@birk.no
www.birk.no


NABONYTT

Svensk verdensrekord

På Sykkelens dag, 3. juni, satte 5200 personer verdensrekord i antall minutter syklet på en dag. Hele 465 380 minutter ble registret av de sykkelglade svenskene. Initiativtaker til det hele var organisasjonen Svensk Cykling. Nå satser de på å slå sin egen rekord allerede neste år.

– Resultatet er veldig bra. Sveriges syklister klarte dette under en pandemi hvor man skal holde avstand og ikke samles i større folkemengder. Til neste år håper vi på at mulighetene er bedre og at vi kan forbedre denne verdensrekorden, sier Klas Elm fra Svensk Cykling i en pressemelding.

Oppgang i både hjelm og mobil

Hver tredje danske syklist i aldersgruppen 18–65 år oppgir at de bruker mobiltelefonen mens de sykler. Det viser en undersøkelse gjennomført av Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension. Det er danskene mellom 18 og 35 år som er verstingene i mobilbruken. 54 % av deltakerne i undersøkelsen i denne aldersgruppen, opplyser om at de bruker mobilen «meget ofte, ofte eller en gang imellom» når de sykler og 17 % forteller at de også spiller mobilspill på sykkelsetet.

Til gjengjeld kan rådet også informere om at sykkelhjelmbruken også er på vei oppover blant danskene. I 2019 brukte 46 % av danske syklister hjelm, som er en oppgang på 4 % fra 2018. Stigningen er høyest i aldersgruppen 60 pluss, som lå på 41 % i 2018 men i 2019 har steget helt til 50 %.

LANDSMØTE
DEN NASJONALE SYKKELKONFERANSEN Av Roar Løkken

Sykkelkonferanse to år på rad

Den nasjonale sykkelkonferansen er blitt arrangert annethvert år siden 2002, men nå blir det konferanse to år på rad.

«Faglig påfyll og sykkelopplevelser i lyset fra Mjøsa – i et sykkelvennlig landskap.» Slik vil Innlandet fylkeskommune som vertskap for Den nasjonale sykkelkonferansen i 2022, friste folk til å delta på det som blir den 11. sykkelkonferansen i rekken. Den skal arrangeres i Hamar, som har en av de høyeste sykkelandelene i Norge.

Det er hovedstyret i Syklistenes Landsforening som tilbyr Innlandet å være vertskap for konferansen, etter at den 10. konferansen er blitt holdt i Stavanger i mai neste år. Denne konferansen skulle vært gjennomført i år, men er blitt utsatt på grunn av smittesituasjonen.

Som alternativ arrangerte foreningen digital sykkelkonferanse – den første av sitt slag – 26. mai, under tittelen «Post-korona-mobilitet». Der deltok flere av foredragsholderne som opprinnelig sto på programmet for konferansen i Stavanger.

Sykkelkonferansen er den viktigste og største møteplassen for alle som arbeider med sykkel- og byutvikling. Søknaden for konferansen i 2022 er utarbeidet i fellesskap med Syklistforeningens lokallag i Hamar, Visit Hamarregionen, Hamar kommune, Stange kommune, Løten kommune og Ottestad IL Sykkel.

SYKKELTILRETTELEGGING: Hamar har ikke bypakker eller sykkelekspressveier, men har gjennom mange år jobbet med tilrettelegging, både i byen og mellom stasjonsbyene rundt. Foto: Roar Løkken

VÅRE LOKALLAG
VÅRE LOKALLAG Av Thea Bårdsdatter Foslie
DRØMMEN: Slik er forslaget om hvor Grønn Transportkorridor skal være. Foto: Jens Glad Balchen

Lys i enden av korridoren?

Med Nord-Jæren og Ryfylke Syklistforening i spiss jobbes det nå for å etablere en fire kilometer lang «grønn transportkorridor» mellom Schancheholen og Tasta i Stavanger.

– I dag er det ingen god sykkelvei fra nordvestsiden av byen og sørover mot Forus og Sandnes. Den nye sykkelstamveien ender i sentrum, men vi trenger en forbindelse til nordsiden. Det er dette Grønn Transportkorridor gir oss, på en billig og enkel måte, forklarer lokallagsleder Jens Glad Balchen.

GOD TIMING

Siden ideens unnfangelse i 2018 har lokallaget jobbet med å få prosjektet på plass, og denne høsten settes arbeidet virkelig i gang. Nå skal nemlig Statens vegvesen ferdigstille arbeid som gjenstår etter byggingen av den nye veien, E-39, som går i tunnel under den foreslåtte strekningen for Grønn Transportkorridor, og i tillegg oppgradere den gamle veien.

– Dette arbeidet vil resultere i at veien blir stengt i cirka et år ved Byhaugtunnelen og i denne perioden vil all bil- og kollektivtrafikk dirigeres til den nye veien. Det er i denne stengeperioden at vi vil jobbe for at det blir en politisk sak i fylket og kommunen å ikke gjenåpne veien for biltrafikk. På grunn av stengingen av veien for biltrafikk, vil vi kunne se hvordan en permanent stenging for bil vil bli i praksis for lokalmiljøet. Da blir det også lettere å forklare fordelene til beboere og beslutningstakere, forklarer Glad Balchen.

MANGE FORDELER

Å etablere Grønn Transportkorridor vil ha mange fordeler informerer lokallagslederen. I dag mangler det gode løsninger for syklister på denne strekningen og med en fullverdig sykkelvei her vil sykkelnettet til Stavanger bli knyttet sammen.

– Vi har gjennom flere år sett at fagmiljøene sliter med sykkeltilrettelegging i dette konkrete området. Som svar på det har vi forestilt oss denne løsningen, satt opp fordeler og ulemper og konkretisert den med skisser og kart. Vi har også gjort en enkel vurdering av nødvendige tiltak og konsekvenser, samt praktisk gjennomføring på kort og lang sikt. Dette har vi spilt inn som et forslag til politikere og fagfolk som kunne tenkes å bli inspirert av ideen, forteller han.

I tiden fremover har lokallaget det klart for seg hvordan de skal fortsette arbeidet for korridoren.

– Nå jobber vi med å informere lokale organisasjoner, bedrifter og innbyggere som har tilhold langs veien, slik at disse vet at initiativet kommer. Vi skal også skape engasjement i andre interesseorganisasjoner som har felles sak med oss her. Dette er en sak om fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående, men det er også en klimasak og en bymiljøsak. Vi håper derfor at de samme organisasjonene som var med på oppropet til samferdselsministeren i regi av SLF i våres også blir med her, sier han.

Dette er en sak om fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående, men det er også en klimasak og en bymiljøsak

AVLYST KONFERANSE

Den nasjonale sykkelkonferansen 2020, med lokallaget som medarrangør, skulle egentlig ha blitt avholdt i Stavanger i slutten av mai, og hadde skiltet med høydepunkter som internasjonale foredragsholdere og naturrike befaringsmuligheter. Grunnet koronasituasjonen kunne konferansen dog ikke gjennomføres, men lokallagslederen ser situasjonen fra den positive siden.

– Det kom ikke som noe sjokk da avgjørelsen ble tatt, og siden den ble utsatt til neste år, så er planene våre skjøvet et år. Vi tenker fremdeles å gjennomføre de samme aktivitetene. Og kanskje betyr det at vi kan presentere en Grønn Transportkorridor på sykkelkonferansen som er blitt vedtatt, sier en håpefull Glad Balchen.


VIL INSPIRERE: Lokallagsleder Jens Glad Balchen håper at forslaget kan ha ringvirkninger andre steder. – Det kan være en inspirasjon til å gjøre det samme andre steder. Det finnes for eksempel ingen sykkelvei mellom Stavanger og Kristiansand. Foto: Skjalg Omdal
BINDER SAMMEN: Grønn Transportkorridor vil skape en forbindelse mellom nordsiden av Stavanger og byens sentrum, hvor den nye sykkelstamveien begynner.

Syklistforeningen Nord-Jæren og Ryfylke

STIFTET: 1976 (den gang het lokallaget Rogaland Syklistforening)
ANTALL MEDLEMMER SOM SOGNER TIL LAGET: 443
VIKTIGE SAKER: Trygge og effektive sykkelveier og gode fasiliteter når man kommer frem.
AKTUELL: Grønn Transportkorridor.
STYRET: Jens Glad Balchen (leder), Andreas Kirkhaug (nestleder), Stian Wiig Johannesen, Federico Juarez Perales, Jan Ivar Nøland, Astrid Vevle (vara), Torbjørn Hinna Vangsnes (vara).
BESTE SYKKELTIPS I OMRÅDET: – Det blir fort subjektivt alt ettersom du foretrekker by, strand eller fjell, frister Glad Balchen.


Tidligere omtale av våre lokallag i Syklistene: Drammen, Lier og Asker (1-20), Ås (3-19), Mandal (2-19), Haugalandet (1-19), Grenland og Alta (3-18), Nedre Glomma (2-18), Sør-Jæren (1-18), Hamar (4-17), Bergen og omegn (3-17), Trondheim (2-17) og Bodø-Syklistene (1-17).


Vi hører gjerne fra deg

Syklistenes Landsforening er så heldige å ha mange ildsjeler rundt i det ganske land. Ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokallag hvis du har innspill, spørsmål eller ønsker å melde deg som frivillig. SLF sentralt, tlf. 22 47 30 30/post@syklistforeningen.no


LOKALE KONTAKTPERSONER:
STED NAVN TELEFON/E-POST
Bærum Morten Irwin Kerr 920 30 697 / morten@kerr.no
Elverum Gustav Heramb 907 65 738
Lillehammer Per Arne Narvestad 995 24 427
Molde Berry van den Bosch berryvdbosch@hotmail.com
Ringeriksregionen Dayton Skjerve-Gordley ringeriksregionen@syklistforeningen.no
Voss Inge Hommedal ing-hom@online.no
Tromsø Claude Rouget 458 87 739/ claude.rouget@yahoo.no

LOKALLAG NAVN TELEFON/E-POST
Alta Gjermund Abrahamsen Wik 916 03 856 / alta@syklistforeningen.no
Drammen Lier Asker Lotte Frost 950 76 232 / lotte@syklistforeningen.no
Bergen og omegn Reidar Thorstensen 482 45 211 / bergen@syklistforeningen.no
Bodø Tor Magne Andreassen 900 12 279 / bodo@syklistforeningen.no
Nedre Glomma Jan Henrik Lund 482 22 556 / nedreglomma@syklistforeningen.no
Grenland Leif Sigvaldsen 976 54 976 / grenland@syklistforeningen.no
Hamar Geir Egilsson 901 88 607 / hamar@syklistforeningen.no
Haugalandet Roald Bø 906 04 318 / roald@holon.no
Kristiansand Tomas Nesset 975 09 931 / tomasnesset@hotmail.com
Lillestrøm Alf Helge H. Skistad 920 96 363 / lillestrom@syklistforeningen.no
Mandal Eva Saanum 952 42 502 / mandal@syklistforeningen.no
Oslo Kari Anne Solfjeld Eid 414 23 431 / oslo@syklistforeningen.no
Nord-Jæren Jens Glad Balchen 926 32 579 / nord-jaren@syklistforeningen.no
Sør-Jæren Lars Heskje 901 42 202 / sor-jaeren@syklistforeningen.no
Trondheim Nils Andreas Thommesen 994 98 120 / trondheim@syklistforeningen.no
Ås Kai Einar Tilley 924 10 881 / aas@syklistforeningen.no

#syklistene

#syklistene Denne sommeren lanserte SLF sykkelkampanjen #sykkelsommer2020. Her kan du se noen av bildene årets sykkelferierende la ut fra sin sommer. Vil du se bildet ditt her? Tagg oss med #syklistene på ditt neste sykkelbilde så er det kanskje akkurat ditt som blir plukket ut!


fresk_funkis Da er triken kommet til gårds! Må nok få tak i rosa vindjakke, så jeg kan matche sykkelen i fart også;)
herrfjalestad #sykkelsommer2020 Syklet Glommastien i dag. For å se hvordan kroppen fungerte og det virker bra.. Det lover godt for en aktiv sommer!! Pass på dere selv. Hold avstand og hold dere friske!!
cajonson cajonson #bitihorn igjen. #mountainbike #mountainview #visitvaldres #nrksommer #beitostølen #liveterbestpåfjellet #sykkelsommer2020
stinepine79 Det ble en veldig fin sykkeltur sammen med mannen rundt Bergsjø, Børtevann og Langen. Masse fin natur, bare man tar seg tid til å se! ...og kyrne flytta seg etter hvert....
baardamundsen #sykkelsommer2020 #røros
haraldrishovd Longvikvatn var om mulig enda vakrere i dag enn for to uker siden
MED PÅ TUREN: Fra venstre: Carsten Wiecek, Alf Helge Hartveit Skistad og Ingvild Sletvold-Hafenrichter. Styremedlem Robert Schumacher var også med på turen, men er ikke på bildet. Foto: Mats Larsen
Studietur til hovedstaden

Denne sommeren gikk Syklistene Lillestrøm og omegn sin årlige studietur til Oslo. Lokallaget har arrangert sykkelturer hvert år siden stiftelsen i 2011, og styret har vært på årlige studieturer siden 2018. Det er spesielt nettverksbygging, kompetanseheving og motivasjon som er formålet med studieturene. Tidligere har turene gått til steder som Tyskland og Danmark, og i år var planen å reise til Stockholm, men grunnet årets koronasituasjon valgte lokallaget å legge turen til hovedstaden.

– Inntrykket vi sitter igjen med etter turen er at Oslo har kommet langt enkelte steder, men at det fortsatt er mye jobb å gjøre for sykkelsaken. Forholdene er litt mer komplekse i Oslo, med tanke på mer trafikk og større forhold samt enkelte grønne sykkelruter er de samme som fotgjengere bruker. Men vi fikk inntrykk av at det jobbes bra både i SLF sentralt og SLF Oslo. Vi skal prøve å jobbe med det vi lærte oss under turene våre i Oslo, og implementere dette i vårt lokale arbeid, forteller nestleder Alf Helge Hartveit Skistad.


Hva rører seg lokalt? Hvilke arrangement og saker er dere i lokallagene engasjert i og ønsker å informere om på disse lokallagssidene? Send tips til kjetil@syklistforeningen.no.


Fantastiske MEDLEMSFORDELER

Fantastiske

MEDLEMSFORDELER

Husk at du må kreve rabatten når du kjøper varen/tjenesten. Medlemsnummer bør oppgis ved bestilling
Samarbeidspartner Partner Detaljer Kontakt
Solid insurance Enkeltregistrering: Medlemmer kan registrere en sykkel i fem år for kr 239,- (ordinær pris kr 399,–) Registrering: https://securmarksykkel.no/syklistene
Expa 600 kroner i rabatt på alle turer. Tlf: 926 18 805
Nettbutikk Syklistenes Landsforenings egen nettbutikk med bekledning, Ortlieb-vesker og annet utstyr til spesialpriser.
DCF-nettbutikk Våre medlemmer kan handle i vår danske søsterorganisasjons nettbutikk. Vårt medlemsnummer er 1005. Bestill via E-mail: butik@cyklistforbundet.dk
Eller ring: 0045 33 32 31 21
Fjellferie 10 % rabatt på organiserte sykkelturer. Tlf: 32 07 6033
Transprovence 300 kroner i rabatt på sykkelturer i Frankrike. Medlemsnummer må oppgis ved bestilling. Tlf: 66 96 22 18
Tlf: 23 00 94 51
Advokatfirmaet Wiermyhr AS gir juridisk rådgivning til pr

Advokat Camilla Wiermyhr besvarer kostnadsfritt spørsmål på telefonen om sykling og jus, inntil 30 minutter. Medlemmer gis 20 % rabatt på veiledende priser for selskapets tjenester.
Kontakt Wiermyhr på +47 986 57 907 eller camilla@wiermyhr.no
Lillestrøm

Ved kjøp av Ecoride Elsykkel:

 • 10 % rabatt på kjøp av elsykler fra EcoRide
 • 10 % medlemsrabatt på lagerførte piggdekk (med forbehold om lagerbeholdning)
 • Gratis førstegangsservice (52 pkt.), eksklusive slitedeler
 • Én gratis dekkomlegging
 • Gratis trådløs sykkelalarm (med forbehold om lagerbeholdning) ved kjøp av Ecoride Elsykkel
Tlf: 400 70 493

Logo Partner Detaljer Kontakt
Birk Sport AS Asker og Bærum Medlemmer får Birk Club kortet som gir:
 • 10 % på sykler
 • 15 % på sykkeldeler og sykkelutstyr
Tlf: 93 48 59 16
E-mail: rud@birk.no
Mestsykkel.no Bodø 10% rabatt på deler, bekledning og sykler samt repera sjoner ved fremvisning av gyldig medlemsskap.Gjelder ikke på tilbudsvarer eller kampanjer Tlf: 900 900 16
E-mail: own@mestsykkel.no
Kjell Sykkel og sport Brumunddal 15 % på sykkeldeler og tilbehør 20 % på sykkelklær og -sko. (Gjelder ikke nettbutikken). Tlf: 62 34 15 16
E-mail: heidi@kjellsykkel.no
G. Nordby AS Kristiansand 15–35% rabatt på ordinære priser. Tlf: 38 02 24 83
www.hallstrom.no 500 kr i gratis ekstrautstyr/tilbehør for medlemmer ved kjøp av sykkel i nettbutikk. Tilbudet gjelder på toppen av eventuelle øvrige kampanjer! E-mail: salg@hallstrom.no
Tlf: 959 72 570
Hønefoss 15 % rabatt på sykkeldeler og -utstyr. Tlf: 32 12 23 68
Bryne, Haugesund, Sandnes, Hillevåg 15–35 % rabatt på ordinære priser.
Oslo, Majorstua 15 % rabatt ved kjøp av sykler og utstyr. Tlf: 22 46 14 00
Sandefjord 10 % rabatt på ordinære priser ved kjøp av sykkel. 15 % rabatt på øvrige varer og tjenester. 20 % rabatt på reparasjoner som utføres i perioden november-februar.
Oslo, Helsfyr 10 % rabatt på kjøp av sykler. Tlf: 22 19 20 60
G-Sport Heimdal, Lefstad (Midtbyen), Solsiden, Tillertorget, Trondheim Torg 10-20% rabatt på ordinære priser. Medlemmene av SLF får et elektronisk "kort", som de bruker på mobilen når de handler. Tlf: 72 59 92 00 (Heimdal)
Tlf: 73 83 12 00 (Lefstad)
Tlf: 73 60 00 70 (Solsiden)
Tlf: 72 89 74 00 (Tillertorget)
Tlf: 73 50 15 20 (Trondheim Torg)
Trondheim 10-20 % rabatt på ordinære priser på alle varer, unntatt tilbudsvarer og nettoprisede varer. Forutsetter registrering i vårt butikkdatasystem.
Trondheim Intersport Gigant Lade og Intersport City Syd 10 % rabatt på ordinære priser på alle varer. Gjelder ikke tilbudsvarer. Tlf: 73 56 00 90 (Lade)
Tlf: 73 56 00 98 (verksted Lade)
Tlf: 72 89 19 25 (City Syd)
Din sport Førde 10 % rabatt på alle varer (ikke tilbudsvarer). 20 % rabatt på reparasjoner som utføres i perioden november-februar. Tlf: 57 82 00 51
Sykkel & Fritid Hamar 15 % rabatt på sykkeldeler, utstyr, sko og klær. Gjelder ikke tilbudsvarer. 20 % rabatt på reparasjoner som utføre i perioden november – februar. Tlf: 62 52 96 70
Lillestrøm og omegn
 • 10 % på ordinære priser ved kjøp av sykkel
 • 15 % på sykkeldeler og utstyr (ikke tilbudsvarer)
 • 20 % på reparasjoner som utføres i perioden november–februar
Strømsveien 58, 2010 Strømmen
Tlf: 63 8134 22
Lillestrøm og omegn Trening for 399,- per måned (fri innmelding, 12 måneders binding med mulighet for å fryse abonnementet i 6 måneder) Elvesvingen 52, 2003 Lillestrøm
Tlf: 64 84 54 20
Les mer om medlemskapet ditt på syklistene.no. Ved å gå inn på medlemsfordeler, kan du blant annet registrere syklene dine i sykkelregisteret.