Page 9 - Endress Hauser 18 02
P. 9

9                           We off er process application expertise
                           SUPPORT
                           through our products, solutions and services.
                      + SUCCESS

                               You optimize your process for maximum safety, reliability
                               and effi ciency, with minimum impact on the environment.

           Vi kalibrerer deres prosess instrumenter
           E+H`s service team står klare til innsats i din bedrift, uten avbrudd i produks-
           jonen. Våre serviceteknikkere kommer til dere med vår velutstyrte kalibre-
           rings rigg. Med den kan vi kalibrere alle typer flow-målere med sporbarhet og

           sertifisering.
            Ordernumber_Motif_A1_portrait_COUNTRYlanguage.indd  1                    04.05.2018  09:34:48
           Ved jevnlig kalibrering av prosessinstrumenter som står på kritiske posisjoner,
                                                 Vi kalibrer deres
           vil man ikke bare svare til gjeldende reguleringer, men ha muligheten til å
           optimalisere mengden av væsker, kjemikalier og komponenter som skal inn   prosessinstrumenter
           i prosessen. Derigjennom vil man redusere svinn og kostnader.     • Flow-metre
                                              • Trykk transmittere
           Ring 32 85 98 00 i dag for mer infor masjon, pristilbud og leveringstid.  • Temperaturtransmittere
           For informasjon og bestilling:                    • Nivåmålere
           www.no.endress.com/kalibreringshenger
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14