Page 3 - Offisersbladet 0419
P. 3

4                                    redaktøren        ;

      august 2019


    Offisersbladet             Tilbake til hverdagen

    ORGAN FOR BEFALETS FELLESORGANISASJON
                                  Nå er vel de fleste av oss tilbake etter en forhåpentligvis god og avslappende
    BFO:
    Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo               ferie, og hverdagen sniker seg på. Felles Opptak og Seleksjon er gjennomført
    Telefon 23 10 02 20                     på Sessvollmoen - nye Krigsskolekadetter har møtt på Heistad moen - befals-
    E-post: post@bfo.no  -  Internett: www.bfo.no
                                  utdanningen har startet opp ved mange avdelinger - avdelinger/baser
    OFFISERSBLADETS TILSYNSKOMITÉ:               forbereder og mottar stadig nytt materiell - øvingsaktiviteten andre halvår er
    Ris og ros, og eventuelle tips om utgavene kan sendes
    til tilsynskomiteen@bfo.no                 under planlegging og forberedelse - Forsvaret får gode markeringer i NRKs
                                  Sommeråpent – Arendals-uka er gjennomført med gode forsvarsdebatter og
    ANSVARLIG UTGIVER:
    Jens Jahren, leder BFO                   FOH er svært opptatt med å monitorere Russlands overraskende store marine-
                                  øvelse i våre kystnære områder.
    REDAKTØR:
    Einar Holst Clausen
                                  «Så langt så bra» som det heter, men vi må nok innrømme at vi fortsatt har
    REDAKSJON OG ABONNEMENTSAVDELING:
    Se adresse for BFO           «skjeletter» i skapet. Vår maritime overvåking er nede for telling på grunn av materiell- og personellmessige
    E-post: Offisersbladet@bfo.no      mangler. Amerikanerne har måttet trå til med tre P-8 Poseidon stasjonert på Andøya. Marinen har
    Tlf. abonnementsavdeling: 23 10 02 20  operative kapasitetsutfordringer etter tapet av KNM Helge Ingstad. Det er svært store EBA-utfordringer
    E-post: mona.audne@bfo.no
                        på forlegningssiden ved flere avdelinger, spesielt på GP og i Rena leir, der Åmot kommune nå har sagt
    Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-Stat
                        nei til videreføring av midltertidig brukstillatelse på brakkeriggene som huser 90 befal! EBA-utfordringene
    ANNONSEANSVARLIG:            er BFO spesielt opptatt av, og her kommer Offisersbladet tilbake med en utvidet sak i neste utgave.
    2punkt AS ved Karin Smedsrud
    E-post: karin@2punkt.no
    Mobil: 982 05 416            I denne utgaven kan dere for øvrig lese saker fra NATO/Brüssel, forsvarsattachéen i Washington, intervju
                        med sjef Mainen, flydag på Kjeller flystasjon, sak om offiseren av «den gamle skolen» og mye mer. Men
    Signerte artikler representerer ikke nødvendig vis
    BFOs mening. Forfattere er selv ansvarlig for innholdet  personlig må jeg nevne den tragiske saken rundt FDs avgjørelse om å avvikle/selge «Den Gamle
    og de meninger som fremholdes. Usignert innhold er  Krigsskole» (T-10) i Tollbugata 10! Det er lett å skylde på at renovering vil bli svært kostnadskrevende, og
    redaksjonelt.
                        at penger må prioriteres til operativ virksomhet, men bevaring av dette historiske bygget bør Norge/
    GRAFISK PRODUKSJON:           Forsvaret ha råd til! 20 års likegyldighet rundt vedlikehold av det kultur- og forsvarshistoriske T-10 er
    Design: punkt&prikke punktprikke@me.com
    Trykk: UnitedPress Poligrafija     uhørt. I samme anledning nevner jeg det begynnende forfallet av bygningne på Oscarsborg festning i
                        Drøbak. Jeg har selv sett det, og her bør det også gjøres noe! I dag hviler man seg på dugnadsinnsats
    BILDER:
    Hvis ikke annet er oppgitt, er bildene tatt av Forsvaret. og på venneforeningen Oscarsborgs Venner.

    FORSIDE:                Da avslutter jeg med å ønske alle en god høst, og lykke til med andre halvår 2019.
    F-35
    Foto: Grzegorz Kozak
    REDAKSJONEN AVSLUTTET:                                      Einar Holst Clausen
    15. august 2019                                           Redaktør Offisersbladet
 VOLVO PLUG-IN HYBRIDER (Bekreftet opplag 2. halvår 2018 - 10.240)


 Alle våre biler er designet med omtanke for
 deg og de rundt deg. Sikkerhet, design og en
 utsøkt komfort er en selvfølge, enten du velger
 stasjonsvogn, sedan eller SUV. Kombiner AWD  UTGIVELSESPLAN 2019:
 og rekkevidde med omtanke for miljøet.  NUMMER MATR.FRIST UTGIVELSE
 Kontakt din forhandler for et omtenksomt tilbud. Nr 5 oktober  27. september  11. oktober
                6. desember
    Nr 6 desember
          22. november
    Offisersbladet drives etter redaktørplakaten.
 VELKOMMEN TIL DIN FORHANDLER
    FØLG BFO PÅ:
       facebook.com/bfo.no
       twitter.com/bfo12
       instagram.com/bfo12

 S60, S90, V60, V90, XC40, XC60, XC90. Gjennomsnittlig Plug-in Hybrid forbruk 1,5-3,5 l/100 km. CO2-utslipp 36-80 g/km WLTP. Forbehold om trykkfeil.
     OPPLAGSKONTROLLERT
   OFFISERSBLADET                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8