Page 7 - Offisersbladet 0319
P. 7

Leder BFO Jens Jahren åpner
                                                       Lederkonferansen 2019.

                     Fra uformell middag på trebenker.     Ny medlemsavtale Karriererådgivnings firmaet Astrea.

     «Kunnskap betyr           av informasjon og råd rundt drift av en lokal- Line var også på plass for å svare på spørsmål i
    ingenting, hvis den          forening, sa Vestli.           pausene. Vi ser ikke bort ifra at flere av de fikk
                                            solgt flere av sine produkter/tjenester.
      ikke bidrar til å         BFOS SAMARBEIDSPARTNERE         LEDER BFO INFORMERTE OM EN
                        VAR PÅ PLASS PÅ GARDEMOEN
    skape endring og/           Mange av BFOs gode samarbeidspartnere var  REKKE PÅGÅENDE SAKER
     eller forbedring»          på plass med stands i tilstøtende lokaler under  Her blir det vanskelig å skrive utfyllende om alle
                        hele Lederkonferansen. En ny samarbeidspartner
                                            temaene, med dere skal få noen stikkord. BFOs
                        og medlemsfordel ble presentert denne dagen  arbeid i forbindelse med lønnsoppgjøret og
                  Jon Vestli
                        også, da Ove Rio og Arne Falbach som partnere  sikring av fremtidig pensjon, OMT (må forvaltes
                        i karriererådgivnings-firmaet Astrea presenterte  ved å se på mulighetene – ikke utfordringene!),
                        seg. De tilbyr nå BFO-medlemmer rådgivning i  reforhandling av Hovedavtalen, BFOs produk-
   for medlemmene i sin «teig». Det handler om å  forbindelse med jobbskifte med 50 % rabatt.  sjon av pensjonshefte og pensjons-kalkulator til
   gi ut god informasjon, hjelpe til i enkeltsaker,  Primært er dette rettet mot de som skal slutte  sine medlemmer. Jens var innom utfordringen
   samt arrangere medlemskvelder med faglig  etter en T-35 kontrakt, eller de som nærmer seg  med at vi har over 800 midlertidig ansatte, eller
   innhold, men også sosiale sam men komster. 57/60-års pensjons-alder. De garanterte at 9 av  med midlertidig høyere grad. Utfordringene
    Jon Vestli viste frem lokalforeningshånd- 10 skaffer seg en jobb med deres hjelp. rundt Utdanningsreformen og avansement,
   boken, og sa at dette på mange måter er de  YS, Forsvarets Personellservice, If, CTC Bil- normalavansement, søknadssystemet ble tatt
   tillitsvalgtes «bibel». Her finner dere det meste  partner, Milrab, BAFO, Hertz Bilutleie og Color  opp. Er det objektive krav? Her er det en uklar

   OFFISERSBLADET                                                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12