Page 10 - Offisersbladet 0319
P. 10

KAFO landsstyremøte    og NAKA på samme tid!    Landsstyret i KAFO er igjen samlet for lands-
    styremøte, og denne gangen gikk turen til
    Trondheim sammen med majoriteten av landets
    kadetter. Helgen 4-7 april ble også det årlige
    nasjonale kadettstevnet NAKA avholdt, og
    KAFO-gjengen går selvfølgelig ikke glipp av en
    slik begivenhet. Den vanlige møtevirksomheten
    KAFO gjennomfører er da litt annerledes. En
    helg med NAKA er fullstappet med diverse
    aktiviteter som sport, musikk, middag og sosialt
    samvær.
    Helgen startet på torsdag med møtevirk som-
    het hvor KAFO-gjengen jobbet fra morgenen til
    det var duket for åpningsseremoni. Åpnings-
    seremonien var en morsom og god start på
    NAKA! Etter åpningsseremonien bar det videre
    til “Skvadronen” hvor det ble gjennomført “Cow-
    boy, indianer og mexikaner”-temafest. KAFO
    stilte i full mundur og det ble en bra start på                           En god BFO-markering!
    helgen.
    Fredagen startet kl.09.00 på Pirbadet hvor
    det skulle avholdes svømmekonkurranse. En stor
    del av konkurransene er å skape så god stemning
    som overhodet mulig på tribunen. Her bidro
    KAFO-gjengen sterkt. Etter hard konkurranse
    var det landkrabbene fra Krigs skolen som stakk
    av med seieren. Parallelt foregikk det i lukkede
    lokaler riflekonkurranse, hvor Luftkrigsskolen tok
    en overlegen seier.
    Etter dette tok KAFO-gjengen på seg ansvar
    for å få litt energi inn i publikum. Tilbake på
    LKSK stilte vi stand med energidrikk og sjoko-
    lade på håndballkampene. Både spillere og
    tilskuere viste hva de var laget av og volumet fra
    tribunen kunne høres helt ned i sentrum. Etter
    intense kamper gikk Krigsskolen igjen seirende
    ut av hallen. Kvelden ble avsluttet på “Lokal
    bar” nede i Trondheim sentrum med “Battle of
    the Bands”. Under forrykende stemning tok
    “Torpedo” fra Sjøkrigsskolen seieren.                             En super gjeng i beste BFO stil.
    Lørdagen startet tidlig med avspark i fot ball-
    turneringen klokken åtte i idrettshallen på Luft- Stem ningen var til å ta og føle på, og Krigsskolen  gjengen. Her ble det jobbet videre med tiltaks-
    krigsskolen. Kampene gikk intenst for seg på  stakk av med seieren. Gratulerer til Krigsskolen  planer og startet planlegging av en av årets
    andre og siste dag av de tellende konkur rans- med seier i NAKA 2019.      høydepunkter, Vårseminaret. Årets seminar skal
    ene i årets NAKA. Sjøkrigsskolen tok seieren og  Mens de fleste kadettene fulgte med på  ta plass i København og gjengen storkoste seg
    med det også viktige poeng i konkurransen  pistolskytingen og ventet på resultatet fra gate- med planlegging av muligheter for hva man kan
    videre. Gateløpet stod for tur og KAFO bidro  løpet, så arbeidet KAFO-gjengen videre med  oppleve i byen.
    her også med snacks og energidrikk til både  tiltaksplan. Tradisjonens tro så avsluttet dagen  Avslutningsvis vil vi også gratulere CIS som
    tilskuere og utøvere i dette krevende løpet. Stil- med bankett i messen for delegasjonene, som  offisielt skal være med på neste års NAKA, lykke
    lingen sto etter denne svært jevnt mellom de tre  var etterfulgt av sjefskonkurranse og 6. gren.  til!
    krigsskolene, men Sjøkrigsskolen var knippet  Sjefskonkurranse er der skolesjefene også må  Helgen ble en suksess med mye bra arbeid,
    foran Krigsskolen da den siste og avgjørende  bevise sine mentale og fysiske kapasiteter. 6.  med gode sportslige og sosiale avbrekk!
    øvelsen skulle gjennomføres, pistolskyting.  gren er en uoffisiell avsluttende konkurranse som
    Pistolskytingen foregikk i lukkede lokaler, men  innebærer forskjellige fysiske tester, som utøv- KAFO landsstyre
    ble denne gangen livestreamet i “Lille Norge”  erne på forhånd ikke vet noe om hva skal være.  Eddie Røsnes og Felix Ditlev-Simonsen
    hvor kadettene fulgte spent med. Selv om  I begge konkurransene trakk Sjøforsvaret det
    Sjøkrigsskolen ledet, så ville en seier for Krigs- lengste strået, gratulasjoner til Sjø.
    skolen bety tap i NAKA for Sjøkrigsskolen.  Søndagen var en ren arbeidsdag for KAFO-

    10                                                    OFFISERSBLADET
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15